PARAFIA WOJSKOWA PW. ŚW. FRANCISZKA z ASYŻU W WAŁCZU

DUSZPASTERZE 


ks. ppłk Witold KUREK * 2014
W Kurek

Proboszcz od października 2014

ks. ppłk Władysław Maciej KOZICKI * 2011 - 2014

 od lipca 2011 – ks. ppłk Władysław Maciej KOZICKI – ur. 12 lutego 1962 roku w Krakowie. W młodości należał do Ruch „Światło – Życie”. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W maju 1988 roku w Katedrze na Wawelu otrzymał święcenia kapłańskie z rąk J. Em. Ks. Franciszka Kardynała Macharskiego i został skierowany do Barwałdu – parafia p.w. św. Erazma. Jako kapelan harcerzy uczestniczył w Zlocie 80-lecia Harcerstwa w Olsztynie k. Częstochowy i w Światowym Spotkaniu Młodzieży na Jasnej Górze i zaangażował się w duszpasterstwo harcerzy. Po powrocie ze zlotu został posłany przez swojego ordynariusza do Krakowa, do parafii św. Kazimierza. We współpracy z Ks. Prałatem Zdzisławem Peszkowskim zorganizował pielgrzymkę harcerek i harcerzy do Katynia. Objął opieką duszpasterską Koło Żołnierzy 3 Pułku Strzelców Konnych. W roku 1995 Ks. Kozicki objął duszpasterstwo w kościele św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Krakowie. Przez kolejne lata był katechetą w szkole oraz kapelanem harcerek i harcerzy Okręgu Małopolskiego ZHR.

7 stycznia 1999 został skierowany do pracy duszpasterskiej w 36 batalionie radiotechnicznym w Krakowie. 28 czerwca 1999 roku Ks. Kozicki został proboszczem parafii wojskowej w Trzebiatowie a 8 listopada Biskup Polowy gen. Sławoj Leszek Głódź mianował Ks. Władysława proboszczem parafii p.w. św. Andrzeja Boboli i kapelanem 1 Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej. 19 maja 2000 roku Ks. Kozicki podjął obowiązki kapelana w Parafii Wojskowej pw. NMP Królowej Polski w Rzeszowie i pełnił swoją posługę w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich. Uczestniczył w pielgrzymce brygady do Ludźmierza i zawierzeniu 21 BSP Matce Bożej Ludźmierskiej. Był inicjatorem powstania kaplicy patronki brygady M. B. Ludźmierskiej w Rzeszowie. W sierpniu 2001 decyzją przełożonych został skierowany na misję w ramach PKW KFOR do Kosowa. Podczas misji realizował swoją pasję fotograficzną i filmową. Nagrodzony podwójnie w konkursie fotograficznym “Service for peace”. Po powrocie objął placówkę w Elblągu, jako proboszcz Parafii Wojskowej Miłosierdzia Bożego. W marcu 2004 roku po raz drugi wyjechał do Kosowa. Organizował pomoc charytatywną dla miejscowej ludności. Do Polski wrócił w październiku 2005 roku. Po powrocie został mianowany kapelanem 14 Brygady Obrony Terytorialnej, Dyrektorem Ośrodka Caritas Ordynariatu Polowego WP w Łomnej a w roku 2008 proboszczem Parafii Wojskowej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Przemyślu. Od maja 2010 roku podczas VII i VIII zmiany PKW ISAF – szef Sekcji Duszpasterskiej w Afganistanie. Po powrocie z misji od 16.07.2011 – proboszcz Parafii Wojskowej p.w. św. Franciszka w Wałczu, kapelan Garnizonu Wałcz i Mirosławiec.

ks. kmdr por. Wacław STĘPIEŃ * 2008 - 2011
Waclaw

 od sierpnia 2008 – ks. ppłk Wacław Tadeusz STĘPIEŃ ur. 19.02.1961 Gorlice, wyśw. 14.05.1988; przynależność kanoniczna: OPWP; w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1993 Kapelan Polskiej Jednostki Wojskowej w Siłach Międzynarodowych KFOR w Kosowie – mian. 23.08.2005,

ks. kmdr por. Zbigniew KŁUSEK * 2006 - 2008

 od 25.01.2006 – ks. kmdr por. Zbigniew KŁUSEK , s. Stanisława ur. 06.03.1958 w Lubczy, wyśw. 22.05.1983; przynależność kanoniczna: Diec. Rzeszowska; w duszpasterstwie wojskowym od 01.09.1993, od 25.01.2006 – Kanonik Gremialny Kapituły Kanonickiej przy Bazylice Mniejszej pw. Świętej Elżbiety we Wrocławiu. W 2009 roku kapelan VI zmiany PKW w Afganistanie. Od 2010 roku proboszcz Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. NMP Królowej Polski w Pile. Zmarł 12.02.2015 roku. Pochowany został w rodzinnej Lubczy k/ Jasła.

ks. ppłk Marek JARASZEK * 2003 - 2006

 od 30.09.2003 – ks. ppłk Marek JARASZEK, ur. 22.04.1964 Gniewoszów, wyśw. 09.05.1991; przynależność kanoniczna: Ks. Ks. Pallotyni; w duszpasterstwie wojskowym od 30.07.1992

ks. ppłk Mieczysław OLEKSIUK * 1997 - 2003

 od 15 maja 1997 – ks. ppłk Mieczysław OLEKSIUK, ur. 15.07.1953 Koszeliki, gm. Międzyrzec Podlaski, Wyśw. 14.06.1981, przynależność kanoniczna: oo. Oblaci, w duszpasterstwie wojskowym od 15.01.1997. Zmarł 16 lutego 2019, spoczął “w szeregu” swoich współbraci na kwaterze oblackiej w Kodniu nad Bugiem. 

ks. ppłk Franciszek KĘDZIORA * 1992 - 1997

 ks. ppłk Franciszek Kędziora (ur. 11 maja 1936 w Przeworsku, zm. 11 lutego 2007 w Wałczu) – polski duchowny katolicki, kapelan wojskowy w stopniu podpułkownika.

Urodził się 11 maja 1936 w Przeworsku jako syn Ignacego i Marii ze Świtalskich. Ukończył miejscową szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcące. 29 sierpnia 1953 wstąpił do Zakonu Bernardynów. 30 sierpnia 1954 złożył czasową profesję zakonną. W 1958 rozpoczął naukę w Wyższym Seminarium Duchownym oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Po czterech latach nauki 28 czerwca 1962 otrzymał święcenia kapłańskie w Krakowie z rąk abpa Karola Wojtyły, poprzedzone ślubami wieczystymi 19 kwietnia 1959.

Duszpasterzował kolejno w następujących parafiach: Olsztynie, Opatowie Kieleckim, Rzeszowie, Łodzi i Warszawie. W 1972 ukończył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskując tytuł magistra teologii.

W 1982 podjął posługę w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego. 1 czerwca 1982 rozpoczął służbę wojskową w stopniu kapitana pracując w Warszawie w Generalnym Dziekanacie Wojska Polskiego. Posługę duszpasterską kontynuował jako wikariusz w garnizonach: Szczecin, Lublin. W 1987 wystąpił do bpa Bolesława Pylaka z prośbą o inkardynowanie do diecezji lubelskiej. Od 1990 pełnił obowiązki duszpasterskie jako proboszcz garnizonu Chełmno. 1 lipca 1992 został skierowany do garnizonu Wałcz, gdzie został proboszczem Parafii Wojskowej p.w. św. Franciszka z Asyżu, erygowanej 21 stycznia 1993. Równocześnie został mianowany pierwszym kapelanem w powojennej historii Garnizonu Wałcz. Pierwsze Msze Święte początkowo odprawiał w pomieszczeniach szkoleniowych pułku zmechanizowanego, a następnie aż do 1996 w 2 zestawionych razem namiotach technicznych. Zaangażowanie ks. Franciszka Kędziory doprowadziło do wzniesienia Kościoła garnizonowego p.w. św. Franciszka z Asyżu.

W grudniu 1996 odprawił pierwszą Mszę. 14 czerwca 1995 ksiądz ppłk Kędziora został inkardynowany do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. 1 września 1997 ze względu na wiek przeszedł do rezerwy. Mimo to, dalej społecznie pełnił społecznie funkcję kapelana 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu aż do 2002.

Zmarł 11 lutego 2007. Pochowany został w rodzinnym grobowcu na Starym Cmentarzu w Przeworsku.

ks. ppor. Antoni HUMENIUK * 2014 - 2015

 od września 2014 do sierpnia 2015 – ks. ppor. Antoni HUMENIUK, Urodził się 03.12.1975 r. w Słubicach. Pochodził z rodziny wielodzietnej. Studia w Seminarium Duchownym zakończył przyjęciem święceń kapłańskich 22 maja 2004 r. w Katedrze Gorzowskiej z rąk J.E. Ks. Bpa Adama Dyczkowskiego. Studia ukończył i uzyskał tytuł magistra teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Posługę wikariusza pełnił w parafiach diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej kolejno w parafii: -pw. Wniebowzięcia NMP w Przemkowie, pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie, pw. Najświętszego Zbawiciela w Gorzowie Wielkopolskim. Od dnia 25 sierpnia 2014 r. rozpoczął posługę kapelana w Ordynariacie Polowym WP i dekretem J.E. Ks. Bpa Józefa Guzdka, został skierowany jako wikariusz do parafii wojskowej pw. św. Franciszka w Wałczu. Zainteresowania i pasje to: teologia moralna, historia, wojskowość, pływanie, ratownictwo wodne i medyczne, nurkowanie, bieganie na długich dystansach. Ratownik WOPR, płetwonurek KDP/CMAS *** (P3), Sternik Motorowodny, Ratownik Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej, Ratownik DAN. Decyzją z dnia 19 sierpnia 2015 r. J.E. Ks. Bpa gen. bryg. dr Józefa Guzdka, został mianowany wikariuszem Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie oraz kapelanem 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie.

Dekretem z dnia 24 listopada 2015 r. J.E. Ks. Bpa gen. bryg. dr Józefa Guzdka, został mianowany wikariuszem parafii wojskowej pw. św. Agnieszki w Krakowie. Pełni funkcję kapelana wojskowego w następujących jednostkach: 8. Bazie Lotnictwa Transportowego Kraków-Balice, 3. Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego SP Kraków-Balice, 1. Regionalnym Ośrodku Dowodzenia i Naprowadzania, 35 Wojskowym Oddziale Gospodarczym oraz 5 Batalionie Dowodzenia Rząska.

4 października 2016 roku decyzją J.E. Ks. Bpa gen. bryg. dr Józefa Guzdka, został mianowany proboszczem Parafii Wojskowej pw. Św. Gabriela Archanioła oraz kapelanem jednostek i instytucji wojskowych w Zegrzu. Zmarł nagle 22.11.2018 pochowany został w rodzinnej miejscowości w Ośnie Lubuskim.

ks. por. Stanisław GARBACIK * 2008 - 2010

 od 02.03.2008 do 4.01.2010 – ks. por. Stanisław GARBACIK

Dekretem Jego Ekscelencji Biskupa Polowego Józefa Guzdka, ks. mjr Stanisław GARBACIK z dniem 1 września 2014 roku został mianowany proboszczem Parafii Wojskowej pw. św. Jana Bosko w Głogowie i kapelanem garnizonu Leszno.

ks. ppor. Andrzej SZPURA * 2007 - 2008

 od 09.09.2007 do 02.2008– ks. ppor. Andrzej SZPURA