PARAFIA WOJSKOWA PW. ŚW. FRANCISZKA z ASYŻU w WAŁCZU

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

16.02.2020SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

  


Niedziela jest okazją do dojrzewania naszej wiary i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje nadchodzących dni. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem. Pamiętajmy też, że tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i stołu eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła.


W sobotę, 22 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez Świętego Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu. Święto to jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci Świętemu Piotrowi i każdemu jego następcy.


W przyszłą niedzielę, 23 lutego – ostatnią niedzielę lutego, rozpocznie się 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Szczególną modlitwą ogarniemy wszystkich dotkniętych tym nałogiem oraz ich rodziny.

Msze św. od wtorku do piątku włącznie o godz.18,00 , w sobotę o 17,00 , w niedzielę o 9,00 i 10,30

Za 2 tygodnie / 1.03/ – po Mszy Świętej o godz. 120,30 spotkanie z kandydatami do sakr. bierzmowania.

Solenizantom i jubilatom życzymy daru głębokiej wiary i ludzkiej życzliwości.Zmarłych polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

ks. ppłk Witold KUREK

Msze Św. odprawiane są według następującego porządku.

Poniedziałek – nie ma mszy św. 

OD WTORKU DO PIĄTKU – GODZ.18,00

SOBOTA – GODZ.17,00

NIEDZIELA – GODZ. 

9.00 i 10.30


——————————————————————————————————————

Biuro parafialne czynne godzinę po każdej Mszy św. św.

 


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

09.02.2020PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU


  


We wtorek, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Wzywała do modlitwy oraz pokuty. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień.


Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorego. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji wobec cierpiących i chorych. Z okazji Światowego Dnia Chorego zapraszamy we wtorek 11 lutego na Mszę św. o godz. 18:0 z Sakr. Namaszczenia i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem (tzw. błogosławieństwo lourdzkie).


W piątek, 14 lutego, obchodzimy święto Świętych Cyryla i Metodego – Patronów Europy. Żyli w IX wieku, pochodzili z miasta Saloniki w cesarstwie bizantyńskim. Wprowadzili do liturgii język słowiański, pisany przystosowanym alfabetem greckim, używany w Kościołach wschodnich do dziś. Cyryl przetłumaczył na ten język Pismo Święte. W 1980 roku papież Jan Paweł II ogłosił Świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy.


Tego samego dnia tradycja wspomina Świętego Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż mimo tortur nie chciał wyrzec się Chrystusa. Wspominany jest jako m.in. patron zakochanych. Niech to będzie okazja także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają.

Boże błogosławieństwo niech towarzyszy wszystkim drogim jubilatom i solenizantom. Zmarłych , śp. Małgorzata Pasieta , polecajmy Bożemu Miłosierdziu

ks. ppłk Witold KUREK

Msze Św. odprawiane są według następującego porządku.

Poniedziałek – nie ma mszy św. 

OD WTORKU DO PIĄTKU – GODZ.18,00

SOBOTA – GODZ.17,00

NIEDZIELA – GODZ. 

9.00 i 10.30


——————————————————————————————————————

Biuro parafialne czynne godzinę po każdej Mszy św. św.

 


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

02.02.2020


OFIAROWANIE PAŃSKIE


  


W dzisiejszą niedzielę, 2 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Niekiedy dzień ten nazywano także świętem Symeona. Jak pamiętamy z kart Ewangelii, Maryja złożyła Dzieciątko w ręce świątobliwego starca Symeona. W Jerozolimie to święto obchodzono już w V wieku i łączono je z procesją ze świecami. Od X wieku upowszechnił się zwyczaj błogosławienia w tym dniu świec. Święto Ofiarowania Pańskiego ukazuje nam Chrystusa – Światłość świata. Przyniesiona przez nas świeca ma przypominać, że Chrystus nieustannie oświeca drogi naszego życia.


W święto Ofiarowania Pańskiego w Kościele powszechnym obchodzimy ustanowiony przez Świętego Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego – tegoroczny jest już 24. z kolei. Naszą modlitwą obejmujemy osoby, które oddały swoje życie na służbę Panu Bogu i ludziom w zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich. Prośmy też o liczne i święte powołania do życia zakonnego. Niech nie zabraknie też wsparcia materialnego dla klasztorów klauzurowych i domów zakonnych.

Spotkanie z kandydatami do Sakr. Bierzmowania w Ndz. 2 lutego , po Mszy św. o godz.10,30

Od wtorku do piątku włącznie/ 07.02.2020/ nie ma Mszy św.


Boże błogosławieństwo niech towarzyszy wszystkim drogim jubilatom i solenizantom. Zmarłych polecajmy Bożemu Miłosierdziu

ks. ppłk Witold KUREK

Msze Św. odprawiane są według następującego porządku.

Poniedziałek – nie ma mszy św. 

OD WTORKU DO PIĄTKU – GODZ.18,00

SOBOTA – GODZ.17,00

NIEDZIELA – GODZ. 

9.00 i 10.30


——————————————————————————————————————

Biuro parafialne czynne godzinę po każdej Mszy św. św.

 


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

26.01.2020TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU


  

Dzisiejsza, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie obchodzona jest w Kościele jako Światowy Dzień Trędowatych, ustanowiony w 1954 roku. Wiemy, jak straszna w skutkach jest ta choroba. Dziś na świecie trędowatymi opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Wspieramy ich naszymi modlitwami i ofiarami.


Dziś kończą się odwiedziny duszpasterskie, tzw. kolęda.. Serdecznie dziękuję wszystkim za życzliwość i troskę o parafię, za składane ofiary. Krótkie zestawienie z kolędy przedstawię w późniejszym terminie.

Od wtorku do piątku włącznie, Msza św. o godz. 18,00

W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Przed mszą św. odmówimy różaniec a po Mszy św. będzie zmiana tajemnic różańcowych.

W przyszłą niedzielę, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. To pamiątka obrzędu, jakiemu zgodnie z żydowskim prawem w czterdziestym dniu po urodzeniu Pana Jezusa poddali się Maryja i Józef. Zanieśli Dzieciątko do świątyni jerozolimskiej, aby przedstawić Je Bogu i złożyć ofiarę. Tego dnia na Mszę św. przynieśmy świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia.

Święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmiemy osoby poświęcone Bogu i ludziom w różnych zakonach i zgromadzeniach. Tego dnia będziemy prosić o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i we wspólnocie parafialnej. Wesprzemy też materialnie borykające się z trudnościami klasztory i domy zakonne.

Spotkanie z kandydatami do Sakr. Bierzmowania odbędzie się w Ndz. 2 lutego , po Mszy św. o godz.10,30


Boże błogosławieństwo niech towarzyszy wszystkim drogim jubilatom i solenizantom. Zmarłych polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

ks. ppłk Witold KUREK

Msze Św. odprawiane są według następującego porządku.

Poniedziałek – nie ma mszy św. 

OD WTORKU DO PIĄTKU – GODZ.18,00

SOBOTA – GODZ.17,00

NIEDZIELA – GODZ. 

9.00 i 10.30


——————————————————————————————————————

Biuro parafialne czynne godzinę po każdej Mszy św. św.

 


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

19.01.2020DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU


  

W Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Takiej jedności pragnie sam Pan Jezus, a jej brak jest zgorszeniem dla współczesnego świata i wielu źle nastawia do Chrystusowego Kościoła. Dlatego w tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy, Komunie św. oraz cierpienia.


We wtorek, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w środę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do domu Ojca. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.


Trwają odwiedziny duszpasterskie, tzw. kolęda.. Program kolędy jest wywieszony w gablocie parafialnej. Ze względu na kolędę jeszcze w tym tygodniu , w dniach od wtorku do piątku włącznie, Msza św. o godz. 9,00

Spotkanie z kandydatami do Sakr. Bierzmowania odbędzie się w Ndz. 2 lutego , po Mszy św. o godz.10,30


Boże błogosławieństwo niech towarzyszy wszystkim drogim jubilatom i solenizantom. Zmarłych polecajmy Bożemu Miłosierdziu

ks. ppłk Witold KUREK

Msze Św. odprawiane są według następującego porządku.

Poniedziałek – nie ma mszy św. 

OD WTORKU DO PIĄTKU – GODZ.18,00

SOBOTA – GODZ.17,00

NIEDZIELA – GODZ. 

9.00 i 10.30


——————————————————————————————————————

Biuro parafialne czynne godzinę po każdej Mszy św. św.

 


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

12.01.2020


NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO


  

Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tzw. okres zwykły – w ciągu roku. Jednak w naszej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa Boga Ojca o Jezusie: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.


Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa, to znaczy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich.


W naszej parafii trwają doroczne odwiedziny duszpasterskie, tzw. kolęda. Ze względu na kolędę od 2 stycznia , w dniach od wtorku do piątku włącznie Msza św. o godz. 9,00

Przypominam , że trwają zapisy kandydatów do Sakr. Bierzmowania. Zapisywać mogą się uczniowie klas 7 i starsi.


Boże błogosławieństwo niech towarzyszy wszystkim drogim jubilatom i solenizantom. Zmarłych / Maria Gąsiorowska/ polecajmy Bożemu Miłosierdziu

Msze Św. odprawiane są według następującego porządku.

Poniedziałek – nie ma mszy św. 

OD WTORKU DO PIĄTKU – GODZ.18,00

SOBOTA – GODZ.17,00

NIEDZIELA – GODZ. 

9.00 i 10.30


ks. ppłk Witold KUREK

——————————————————————————————————————

Biuro parafialne czynne godzinę po każdej Mszy św. św.

 


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

06.01.2020OBJAWIENIE PAŃSKIE


  

Uroczystość Objawienia Pańskiego, u nas tradycyjnie nazywaną świętem Trzech Króli, obchodzimy w Kościele już od IV wieku. Głosi ona, że Syn Boży posłany przez Ojca na świat objawił się ludziom jako Zbawiciel całego stworzenia. Podczas Mszy Świętej błogosławimy kredę i kadzidło. Tą właśnie kredą, zgodnie z pradawnym zwyczajem, kreślimy na drzwiach naszych domów i mieszkań pierwsze litery imion Trzech Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pragniemy przez to podkreślić, że jak Mędrcy ze Wschodu, tak i my szukamy Chrystusa i radujemy się z Jego odnalezienia. Napis (C + M + B 2020) oznacza również prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: „Christus mansionem benedicat” i stanowi świadectwo naszej wiary wobec innych. Nie rezygnujmy więc z tego pięknego polskiego zwyczaju.


Dziś przypada Dzień Pomocy Misjom . Szczególną modlitwą otaczamy misjonarzy i misjonarki, modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i misyjne, także z naszej parafii, aby dobra nowina o zbawieniu skutecznie dotarła na wszystkie krańce świata. Zebrane dzisiaj ofiary przeznaczone są na Krajowy Fundusz Misyjny.

W naszej parafii trwają doroczne odwiedziny duszpasterskie, tzw. kolęda. Ze względu na kolędę od 2 stycznia , w dniach od wtorku do piątku włącznie Msza św. o godz. 9,00

W niedzielę, 12 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego. Niedziela ta kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Będziemy celebrować pamiątkę publicznego ogłoszenia mesjańskiej misji Pana Jezusa. Zastanowimy się też nad własnym chrztem i powołaniem do zbawienia.


Boże błogosławieństwo niech towarzyszy wszystkim drogim jubilatom i solenizantom. Zmarłych polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

Msze Św. odprawiane są według następującego porządku.

Poniedziałek – nie ma mszy św. 

OD WTORKU DO PIĄTKU – GODZ.18,00

SOBOTA – GODZ.17,00

NIEDZIELA – GODZ. 

9.00 i 10.30


ks. ppłk Witold KUREK

——————————————————————————————————————

Biuro parafialne czynne godzinę po każdej Mszy św. św.

 


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

05.01.2020DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM


  

Przeżywamy radość z narodzenia Pańskiego, choć to już druga niedziela po Świętach Bożego Narodzenia.


W poniedziałek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli, która przypomina, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domów kreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara (C + M + B), dodając cyfry roku Pańskiego. Ten zapis tłumaczymy też jako prośbę, aby Chrystus pobłogosławił nasz dom: „Christus mansionem benedicat”. Takie oznakowanie drzwi naszych domów stanowi świadectwo wiary wobec naszych braci i sióstr.


W uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzimy Dzień Pomocy Misjom . Dlatego taca tego dnia na Krajowy Fundusz Misyjny.


Piękną tradycją związaną z tą uroczystością staje się też organizowany w naszych miejskich i wiejskich parafiach Orszak Trzech Króli. Jest to wspaniała publiczna manifestacja wiary i radości z przyjścia Zbawiciela na świat.


W naszej parafii trwają doroczne odwiedziny duszpasterskie, tzw. kolęda. Program kolędy jest wywieszony w gablocie parafialnej. Ze względu na kolędę od 2 stycznia , w dniach od wtorku do piątku włącznie Msza św. o godz. 9,00

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.

Boże błogosławieństwo niech towarzyszy wszystkim drogim jubilatom i solenizantom. Zmarłych polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

Msze Św. odprawiane są według następującego porządku.

Poniedziałek – nie ma mszy św. 

OD WTORKU DO PIĄTKU – GODZ.18,00

SOBOTA – GODZ.17,00

NIEDZIELA – GODZ. 

9.00 i 10.30


ks. ppłk Witold KUREK

——————————————————————————————————————

Biuro parafialne czynne godzinę po każdej Mszy św. św.

 


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

01.01.2020


ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI


  

W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dziś stajemy obok Maryi, prosząc Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem Źródło i Początek naszego życia – Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało i nadal się nie dzieje. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane.


Dzisiaj za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź” można uzyskać odpust zupełny. Wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy, Bożej łaski, skorzystajmy więc z tego daru Kościoła.


U progu tego nowego roku kalendarzowego jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób mogą spełnić się nasze najlepsze życzenia, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy, i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok 2020 dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej Ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym.


Przypominam, że w tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca i pierwsza sobota miesiąca .


Kolęda rozpoczyna się od 2 stycznia . Program kolędy jest wywieszony w gablocie parafialnej. Ze względu na kolędę od 2 stycznia , w dniach od wtorku do piątku włącznie Msza św. o godz. 9,00 .

Najserdeczniejsze życzenia wszelkich łask Bożych i błogosławieństwa Dzieciątka Jezus na cały Nowy A.D. 2020 Rok

Msze Św. odprawiane są według następującego porządku.

Poniedziałek – nie ma mszy św. 

OD WTORKU DO PIĄTKU – GODZ.18,00

SOBOTA – GODZ.17,00

NIEDZIELA – GODZ. 

9.00 i 10.30


ks. ppłk Witold KUREK

——————————————————————————————————————

Biuro parafialne czynne godzinę po każdej Mszy św. św.