PARAFIA WOJSKOWA PW. ŚW. FRANCISZKA z ASYŻU w WAŁCZU

OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

09.05.2021

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY

Świętowanie niedzieli to świętowanie obecności Jezusa Zmartwychwstałego wśród nas. Oddał życie, aby nas zbawić, abyśmy mieli życie. Jego ofiara wymaga naszej odpowiedzi, dlatego zachęcajmy się nawzajem do autentycznego życia wiarą na co dzień. Tak żyły pierwsze wspólnoty. Trwajmy w radości Wielkiej Nocy.

Spotkanie z kandydatami do Sakr. Bierzmowania w niedzielę 9 V, po Mszy św. o godz. 10,30 – obecność obowiązkowa

Przez cały maj codziennie modlimy się przez wstawiennictwo Matki Bożej odmawiając Litanię Loretańską . Nabożeństwa majowe rozpoczynają się 20 minut przed Mszą św. tzn. od wtorku do piątku-17,40 ; sobota 16,40 ; niedziela 8,40.

W najbliższy czwartek, 13 maja, wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej i kolejna rocznica zamachu na Jana Pawła II w 1981 r. Nabożeństwo Majowe rozpocznie się bezpośrednio po Mszy św. , po Litanii odmówimy różaniec fatimski.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

ks. ppłk Witold KUREKMsze Św. odprawiane są według porządku zwykłego.

Poniedziałek – nie ma mszy św. 

WTOREK – PIĄTEK – GODZ. 18.00

SOBOTA – GODZ.17,00

NIEDZIELA – GODZ. 9.00 i 10.30

——————————————————————————————————————

kancelaria parafialna czynna pół godziny po każdej Mszy św.

w sprawach pilnych proszę kontaktować się telefonicznie

 


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

03.05.2021

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI

Naród Polski wielokrotnie doświadczał szczególnej opieki Matki Bożej, np. podczas potopu szwedzkiego. Po cudownej obronie Jasnej Góry król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 r. uroczystym aktem oddał naszą ojczyznę pod opiekę Matki Bożej i ogłosił Ją Królową Korony Polskiej. Papież Pius XI ustanowił święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, które jest obchodzone 3 maja dla upamiętnienia uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski i główną patronką kraju.

Dzisiaj nie tylko dziękujemy Bogu za niezwykłe wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Królowej, lecz także prosimy Ją, aby wyjednała nam łaskę pamięci, że należymy do narodu, który ma tak wspaniałą Orędowniczkę w niebie. Maryja doznaje wyjątkowej czci na Jasnej Górze, którą św. Jan Paweł II określił jako miejsce, gdzie bije serce narodu. Niech więc nasze życie, nasze codzienne świadectwo głębokiej wiary będzie czytelnym znakiem dla innych.


3 maja, Msze św. o godz. 9 i 10,30

ks. ppłk Witold KUREKMsze Św. odprawiane są według porządku zwykłego.

Poniedziałek – nie ma mszy św. 

WTOREK – PIĄTEK – GODZ. 18.00

SOBOTA – GODZ.17,00

NIEDZIELA – GODZ. 9.00 i 10.30

——————————————————————————————————————

kancelaria parafialna czynna pół godziny po każdej Mszy św.

w sprawach pilnych proszę kontaktować się telefonicznie

 


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

02.05.2021

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY

Intencja żywego różańca na maj-aby finansiści współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i ochrony obywateli przed jej niebezpieczeństwami.

Kościół jest wspólnotą zakorzenioną w Chrystusie, który jest krzewem winnym, a my jesteśmy latoroślami. Warto uświadamiać sobie tę ewangeliczną prawdę i świadczyć o niej swoim życiem. A każde uczestnictwo w Eucharystii jest nieustannym wzrastaniem w miłości.

Rozpoczęliśmy maj, miesiąc poświęcony szczególnej czci Matki Bożej. Zapraszamy na nabożeństwo majowe Nabożeństwa majowe rozpoczynają się 20 minut przed Mszą św. tzn. od wtorku do piątku-17,40 ; sobota 16,40 ; niedziela 8,40. W pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.

Jutro, 3 maja, uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki naszego narodu. Msze św. o godz. 9 i 10,30

W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa. Kapłani przyjdą do chorych przed południem. Wieczorem po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz.…

Spotkanie z kandydatami do Sakr. Bierzmowania w niedzielę 9 V, po Mszy św. o godz. 10,30 – obecność obowiązkowa

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

W ubiegłym tygodniu do wieczności odeszła Jadwiga Domińczak Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.

ks. ppłk Witold KUREKMsze Św. odprawiane są według porządku zwykłego.

Poniedziałek – nie ma mszy św. 

WTOREK – PIĄTEK – GODZ. 18.00

SOBOTA – GODZ.17,00

NIEDZIELA – GODZ. 9.00 i 10.30

——————————————————————————————————————

kancelaria parafialna czynna pół godziny po każdej Mszy św.

w sprawach pilnych proszę kontaktować się telefonicznie

 


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

25.04.2021

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY

Przeżywamy dziś Niedzielę Dobrego Pasterza, która rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Nasz Pan, Jezus Chrystus, nazywa siebie dobrym pasterzem, który zna swoje owce po imieniu i oddaje za nie życie. Potrzebujemy wciąż nowych ludzi, którzy tak jak Chrystus podejmą w Kościele służbę głoszenia słowa i sprawowania sakramentów. Przed błogosławieństwem i w ciągu całego tygodnia zapraszamy do wspólnej modlitwy w tej intencji.

W najbliższą sobotę rozpocznie się maj, miesiąc poświęcony szczególnej czci Matki Bożej.

Nabożeństwa majowe rozpoczynają się 20 minut przed Mszą św. tzn. od wtorku do piątku-17,40 sobota 16,40 niedziela 8,40. W pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.

Spotkanie z kandydatami do Sakr. Bierzmowania w niedzielę 9 V, po Mszy św. o godz. 10,30 – obecność obowiązkowa

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

ks. ppłk Witold KUREKMsze Św. odprawiane są według porządku zwykłego.

Poniedziałek – nie ma mszy św. 

WTOREK – PIĄTEK – GODZ. 18.00

SOBOTA – GODZ.17,00

NIEDZIELA – GODZ. 9.00 i 10.30

——————————————————————————————————————

kancelaria parafialna czynna pół godziny po każdej Mszy św.

w sprawach pilnych proszę kontaktować się telefonicznie

 


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

18.04.2021

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY

Jesteśmy Kościołem pielgrzymującym w drodze do niebieskiej ojczyzny. Chrystus gromadzi nas na uczcie eucharystycznej, wyjaśnia nam pisma, w sakramentalnych znakach sam staje się pokarmem, byśmy nie ustali w drodze. W rozpoczynającym się Tygodniu Biblijnym prośmy Pana Jezusa szczególnie o to, aby pozwolił nam jeszcze bardziej ukochać i zrozumieć Pismo Święte. Wygospodarujmy w tym tygodniu nieco więcej czasu, abyśmy mogli sięgać po Biblię.

W piątek uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Główne uroczystości odbędą się w Gnieźnie. W tym dniu podziękujemy Bogu za dzieło ewangelizacji , którego dokonał św. Wojciech.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

W tym tygodniu patronuje nam: – w piątek 23 kwietnia – św. Wojciech (956-997), biskup i męczennik, główny patron Polski.

ks. ppłk Witold KUREKMsze Św. odprawiane są według porządku zwykłego.

Poniedziałek – nie ma mszy św. 

WTOREK – PIĄTEK – GODZ. 18.00

SOBOTA – GODZ.17,00

NIEDZIELA – GODZ. 9.00 i 10.30

——————————————————————————————————————

kancelaria parafialna czynna pół godziny po każdej Mszy św.

w sprawach pilnych proszę kontaktować się telefonicznie

 


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

11.04.2021

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY, CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO


Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym dniu, jest związana obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar. To także patronalne święto Caritasu, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy nieustannie miłosierdzia Bożego, dlatego możemy uczyć się być miłosiernymi dla braci i sióstr. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał nas tymi słowami: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!

W środę 14 kwietnia będziemy obchodzili święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej w 2019 r. Odnosi się ono do przyjęcia chrztu, a tym samym wiary w Boga Trójjedynego, przez księcia Mieszka I i jego dwór, co miało ogromne znaczenie dla procesu tworzenia się naszej państwowości.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

ks. ppłk Witold KUREKMsze Św. odprawiane są według porządku zwykłego.

Poniedziałek – nie ma mszy św. 

WTOREK – PIĄTEK – GODZ. 18.00

SOBOTA – GODZ.17,00

NIEDZIELA – GODZ. 9.00 i 10.30

——————————————————————————————————————

kancelaria parafialna czynna pół godziny po każdej Mszy św.

w sprawach pilnych proszę kontaktować się telefonicznie

 


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

04.04.2021

NIEDZIELA WIELKANOCNA

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO


Drodzy parafianie i goście! Zmartwychwstanie Chrystusa napełniło radością nie tylko kobiety przybyłe do grobu i apostołów, lecz także wszystkich, do których dotarła wiadomość o nim. Po opuszczeniu, wyszydzeniu, cierpieniu i śmierci nastaje nowy czas nadziei. Z perspektywy zmartwychwstania życie człowieka wygląda inaczej. Chrystus Pan zmartwychwstał – i my zmartwychwstaniemy! Niechaj ta nadzieja będzie w nas źródłem radości i pokoju, niech porządkuje naszą codzienność, abyśmy każdego dnia stawali się świadkami zmartwychwstania. Dzielmy się tą radością z najbliższymi i ze wszystkimi, których spotkamy. Życzę wam pokoju serca, radości rozpromieniającej każdy dzień, nadziei, która nigdy nie gaśnie .

Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, dzięki którym tak pięknie przeżywamy Święte Triduum Paschalne. Tym, którzy przygotowali ołtarz adoracji, grób Pański, posprzątali kościół i przystroili go kwiatami, którzy służyli przy ołtarzu. Niech Zmartwychwstały spotka was na drodze waszego życia jak uczniów idących do Emaus.


Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. o godz. 9 i 10,30.


Spotkanie Żywego Różańca zostają przeniesione na najbliższą sobotę .


Za tydzień, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Bóg nieustannie nas zaskakuje miłosierdziem okazywanym nam w przeróżny sposób. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem wdzięczności Bogu.


Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. W ubiegłym tygodniu do wieczności odeszła Janina Świerczyńska Pamiętajmy o niej w modlitwie.

ks. ppłk Witold KUREKMsze Św. odprawiane są według porządku zwykłego.

Poniedziałek – nie ma mszy św. 

WTOREK – PIĄTEK – GODZ. 18.00

SOBOTA – GODZ.17,00

NIEDZIELA – GODZ. 9.00 i 10.30

——————————————————————————————————————

kancelaria parafialna czynna pół godziny po każdej Mszy św.

w sprawach pilnych proszę kontaktować się telefonicznie

 


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

28.03.2021

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

Uwaga z soboty na niedzielę – zmiana czasu


Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w liturgii w naszym kościele , nie może uczestniczyć więcej niż 9 osób jednocześnie , wyłączając z tej liczby osoby sprawujące posługę. Obowiązuje noszenie maseczek

Serdecznie dziękuję wszystkim , którzy włączyli się w akcję zbierania żywności dla biednych. Serdeczne Bóg zapłać.


Rozpoczynamy świętowanie Wielkiego Tygodnia. To czas, w którym wspominamy w liturgii najważniejsze wydarzenia ostatnich dni Jezusa na ziemi. Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Obejmuje liturgię Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, wielkopiątkową liturgię Męki Pańskiej oraz najbardziej uroczystą ze wszystkich liturgii Kościoła – Wigilię Paschalną .


W niedzielę 28,03. zapraszamy o 8,40 na ostatnie gorzkie żale w tym roku.


Wielki Czwartek –liturgia w naszej świątyni rozpocznie się o godz. 18.00 Wielki Piątek – pamiątka męki i śmierci Pana Jezusa.. W tym dniu nie sprawujemy Eucharystii. Obowiązuje post ścisły. Liturgię rozpoczniemy o godz. 18,00

Wielka Sobota – dzień, w którym Kościół trwa przy grobie Pańskim, rozważa mękę Pańską, a także oczekuje na Jego Zmartwychwstanie. Błogosławieństwo pokarmów o godz.9,00 , 9,30 i 10,00. Wigilia Paschalna-Liturgię rozpoczniemy o godz.18,00 Zabierzmy na nią świece. Jest to pierwsza sobota miesiąca – intencja modlitewna na kwiecień /Żywy Różaniec /Za tych , którzy ryzykują życie, walcząc o podstawowe prawa ludzi w systemach totalitarnych , a także w systemach znajdujących się w kryzysie.

Wielka Niedziela / z racji ograniczeń Msze św. o godz. 9 i 10,30 – nie ma rezurekcji o godz, 6,00/


Solenizantom i jubilatom t życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień , głębokich przeżyć nadchodzących dni i wszelkich potrzebnych darów.

ks. ppłk Witold KUREKMsze Św. odprawiane są według porządku zwykłego.

Poniedziałek – nie ma mszy św. 

WTOREK – PIĄTEK – GODZ. 18.00

SOBOTA – GODZ.17,00

NIEDZIELA – GODZ. 9.00 i 10.30

——————————————————————————————————————

kancelaria parafialna czynna pół godziny po każdej Mszy św.

w sprawach pilnych proszę kontaktować się telefonicznie

 


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

21.03.2021

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.

W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, którzy walczą w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci.


W czwartek 25 marca odbędzie się pogrzeb dzieci utraconych- Msza św. w Parafii p.w. Mikołaju o 14,30 – w intencji rodziców po stracie dziecka , o 15,15 na cmentarzu dolne miasto pochówek.


We wszystkie piątki Wielkiego Postu rozważamy mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o godz. 17,30 . W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 8,40 gorzkie żale.


Za tydzień 28.03 będziemy przeżywali Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej. Ludzie witali Jezusa jako Króla, który miał ich zbawić. Zrywali z drzew gałązki, rzucali je Panu Jezusowi pod nogi i wołali „Hosanna”, co oznacza „Zbaw nas!”. W Ewangelii usłyszymy opis męki Pańskiej, który pomoże nam wejść w przeżywanie czasu Wielkiego Tygodnia. Tradycyjnie w czasie mszy św. o godz. 17,00 , 9,00 i 10,30 poświęcimy palmy.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.


ks. ppłk Witold KUREKMsze Św. odprawiane są według porządku zwykłego.

Poniedziałek – nie ma mszy św. 

WTOREK – PIĄTEK – GODZ. 18.00

SOBOTA – GODZ.17,00

NIEDZIELA – GODZ. 9.00 i 10.30

——————————————————————————————————————

kancelaria parafialna czynna pół godziny po każdej Mszy św.

w sprawach pilnych proszę kontaktować się telefonicznie

 


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

19.03.2021

ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚW. MARYI PANNY

W pełnym zadumy Wielkim Poście świętujemy uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Na kartach ewangelii nie wypowiedział żadnego słowa, ale swoim życiem nieraz udowodnił, że wiara i posłuszeństwo Bogu są główne zasady jego życia. Jest także patronem i opiekunem całego Kościoła. Nie zaniedbujmy wielkiego wstawiennictwa św. Józefa u Boga.

Dzień, w którym czcimy opiekuna Świętej Rodziny, możemy nazwać dniem mężczyzn. Otoczmy modlitwą wszystkich walecznych mężczyzn: kawalerów, mężów, ojców, dziadków. Prośmy Boga o wszelkie łaski dla nich, by codziennie wypełniali powołanie, do jakiego zostali wezwani. Podczas wieczornej Mszy Świętej otrzymają szczególne błogosławieństwo. Zapewne będą otoczeni miłością i życzliwością najbliższych, których również serdecznie zapraszamy na Eucharystię. I mała podpowiedź: uroczysta postna kolacja w gronie rodziny będzie miłą niespodzianką. Msza Św. o godz. 18,00


ks. ppłk Witold KUREKMsze Św. odprawiane są według porządku zwykłego.

Poniedziałek – nie ma mszy św. 

WTOREK – PIĄTEK – GODZ. 18.00

SOBOTA – GODZ.17,00

NIEDZIELA – GODZ. 9.00 i 10.30

——————————————————————————————————————

kancelaria parafialna czynna pół godziny po każdej Mszy św.

w sprawach pilnych proszę kontaktować się telefonicznie

 


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

07.03.2021

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Czas Wielkiego Postu to czas naszej przemiany życia, podjęcie nowych wyzwań, pracę nad swoją duchowością, a przede wszystkim zmianę myślenia pod wpływem słowa, które kieruje do nas Bóg. Aby je usłyszeć, trzeba się zatrzymać, wyciszyć, skierować uwagę serca na Boga. Jest wiele spraw ważnych, lecz nie zaniedbajmy tego, co naprawdę istotne.

Dziś po Mszy św. o godz. 10,30 spotkanie z Kandydatami do Sakr. Bierzmowania – obecność obowiązkowa.

Serdecznie dziękuję za ofiary złożone w ostatnią niedzielę na misje. Zebrano 400,00 zł. Niech dobry Bóg wynagradza waszą hojność swoim błogosławieństwem.

We wszystkie piątki Wielkiego Postu rozważamy mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o godz. 17,30 . W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 8,40 gorzkie żale.


W pierwszy czwartek będziemy się modlić o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne..


We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o godz. 17,30 . W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 8.40 gorzkie żale.


W sobotę przypadnie 8. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem miłości do Głowy Kościoła powszechnego.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.


ks. ppłk Witold KUREKMsze Św. odprawiane są według porządku zwykłego.

Poniedziałek – nie ma mszy św. 

WTOREK – PIĄTEK – GODZ. 18.00

SOBOTA – GODZ.17,00

NIEDZIELA – GODZ. 9.00 i 10.30

——————————————————————————————————————

kancelaria parafialna czynna pół godziny po każdej Mszy św.

w sprawach pilnych proszę kontaktować się telefonicznie

 


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

28.02.2021

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

W centrum liturgii drugiej niedzieli Wielkiego Postu Kościół stawia Jezusa, który na górze Tabor ujawnia trzem wybranym uczniom prawdę, że jest umiłowanym Synem Boga Ojca. Oni poznali prawdę o Jezusie, który ich wezwał i za którym podążyli. Niech czas postu będzie dla nas okazją nieustannego odkrywania prawdy o Tym, który na ołtarzach naszych świątyń ofiarowuje się Bogu za nas, staje się pokarmem na życie wieczne.

Jak co roku druga niedziela Wielkiego Postu to niedziela Ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Pragniemy pamiętać, że obecnie na misjach w 99 krajach pracuje 1883 polskich misjonarek i misjonarzy. Są świadkami prawdy, że Bóg jest miłością i kocha każdego bez wyjątku. Będzie można wesprzeć ich dzieło ofiarą do puszek przy wyjściu z kościoła.

Jutro rozpocznie się miesiąc, w którym w szczególny sposób będziemy oddawali cześć opiekunowi Pana Jezusa – św. Józefowi.. Św. Józef jest nie tylko wspaniałym opiekunem Świętej Rodziny ale i niezwykłym orędownikiem w trudnych sprawach naszych rodzin.


1 marca to Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, którzy są nazywani także żołnierzami niezłomnymi. Przez lata starano się wymazać pamięć o nich z historii naszego narodu. Ich miłość do ojczyzny, niezłomna walka o niepodległość i suwerenność Polski po zakończeniu II wojny światowej, ofiara życia zasługują na naszą pamięć, a przede wszystkim na pełną miłości modlitwę.

W pierwszy czwartek będziemy się modlić o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne..


We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o godz. 17,30 . W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 8.40 gorzkie żale.

Pierwsza sobota- zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 17.00. Spotkanie z Kandydatami do Sakr. Bierzmowania w Ndz. 7.03 , po Mszy św. o godz. 10,30 – obecność obowiązkowa.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.


ks. ppłk Witold KUREKMsze Św. odprawiane są według porządku zwykłego.

Poniedziałek – nie ma mszy św. 

WTOREK – PIĄTEK – GODZ. 18.00

SOBOTA – GODZ.17,00

NIEDZIELA – GODZ. 9.00 i 10.30

——————————————————————————————————————

kancelaria parafialna czynna pół godziny po każdej Mszy św.

w sprawach pilnych proszę kontaktować się telefonicznie

 


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

21.02.2021

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty, przemiany myślenia i życia. Uczyńmy wszystko, co możliwe, by ten czas nie był dla nas tylko kolejnym Wielkim Postem, ale doprowadził nas do pogłębienia duchowej relacji z Bogiem, który wychodzi nam naprzeciw, aby nas odnaleźć.

Okazją do tego jest nabożeństwo drogi krzyżowej w piątki o godz. 17,30. W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 8,40 gorzkie żale.

Za udział w gorzkich żalach, a także w drodze krzyżowej możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Oprócz udziału w nabożeństwie należy wypełnić zwykłe warunki uzyskania odpustu: musimy wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, musimy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą i pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tzw. Pokucie rodzin- odmawiając dziesiątkę różańca , wpisując jeden dobry czyn w ciągu dnia do kalendarza , podejmując post.

Spotkanie z Kandydatami do Sakr. Bierzmowania w Ndz. 7.03 , po Mszy św. o godz. 10,30 – obecność obowiązkowa.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych . Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.


ks. ppłk Witold KUREKMsze Św. odprawiane są według porządku zwykłego.

Poniedziałek – nie ma mszy św. 

WTOREK – PIĄTEK – GODZ. 18.00

SOBOTA – GODZ.17,00

NIEDZIELA – GODZ. 9.00 i 10.30

——————————————————————————————————————

kancelaria parafialna czynna pół godziny po każdej Mszy św.

w sprawach pilnych proszę kontaktować się telefonicznie

 


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

14.02.2021

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Rozpoczynamy dzisiaj 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak wielkie spustoszenie w małżeństwach, rodzinach, w wychowaniu młodego pokolenia sieje nadużywanie alkoholu i społeczne przyzwolenie na jego picie w wielu sytuacjach. Niech modlitwa i pochylenie się nad tym problemem obudzą wrażliwość naszych serc i pomogą nam wytrwać w trzeźwości. Wspominamy św. Walentego, patrona ludzi zakochanych. Za jego wstawiennictwem prośmy w intencji zakochanych, by nie mylili zakochania z pożądaniem.

W środę Popielec, którym rozpoczniemy Wielki Post, czas szczególnego zgłębiania tajemnicy cierpienia i zbawczej śmierci na krzyżu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. To również czas wyciszenia i głębszej refleksji nad swoim życiem. Tego dnia obowiązuje post ścisły. Msza Święta z obrzędem posypania głów popiołem o godz.18,00 . We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o godz.17.30 . Gorzkie żale w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz.8,40 .

Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją dla każdego z nas do refleksji nad swoim życiem, osobistego nawrócenia, ale przede wszystkim spotkanie z miłosiernym Bogiem. Od 17.02 do 3.03 zachęcamy do wzięcia udziału w tzw. Pokucie rodzin- odmawiając dziesiątkę różańca , wpisując jeden dobry czyn w ciągu dnia do kalendarza , podejmując post .dodatkowo można odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.


ks. ppłk Witold KUREKMsze Św. odprawiane są według porządku zwykłego.

Poniedziałek – nie ma mszy św. 

WTOREK – PIĄTEK – GODZ. 18.00

SOBOTA – GODZ.17,00

NIEDZIELA – GODZ. 9.00 i 10.30

——————————————————————————————————————

kancelaria parafialna czynna pół godziny po każdej Mszy św.

w sprawach pilnych proszę kontaktować się telefonicznie

 


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

07.02.2021

PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Chrystus w czasie Eucharystii uczy nas modlitwy. Wielokrotnie wskazywał, że trzeba na nią znaleźć nie tylko miejsce, lecz także czas. Uczymy się w tym kościele, jak w sercu i w codzienności budować świątynię, w której będziemy spotykać Boga twarzą w twarz na modlitwie i wsłuchiwać się w Jego słowa.

W niedzielę 7 lutego , po mszy św. o godz. 10,30 spotkanie z kandydatami do Sakr. Bierzmowania.

W czwartek wspomnienie Matki Bożej z Lourdes – Światowy Dzień Chorego.

W 1858 r., cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, w grocie Massabielle Bernadetcie Soubirous objawiła się Matka Boża, która przedstawiła się jako Niepokalane Poczęcie, oraz wezwała do nawrócenia i prosiła o modlitwę. Sakramentu chorych udzielimy na Mszy Świętej o godz. 18,00 .

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.


ks. ppłk Witold KUREKMsze Św. odprawiane są według porządku zwykłego.

Poniedziałek – nie ma mszy św. 

WTOREK – PIĄTEK – GODZ. 18.00

SOBOTA – GODZ.17,00

NIEDZIELA – GODZ. 9.00 i 10.30

——————————————————————————————————————

kancelaria parafialna czynna pół godziny po każdej Mszy św.

w sprawach pilnych proszę kontaktować się telefonicznie

 


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

31.01.2021

CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Ostatnia niedziela stycznia to Światowy Dzień Trędowatych. Na trąd chorują tysiące ludzi, którzy często z powodu tej choroby są wykluczani ze społeczeństwa, spychani na margines życia. Pomódlmy się dzisiaj w intencji trędowatych, a także ich opiekunów, którzy z wielką miłością codziennie się nimi opiekują.

W ubiegłą niedzielę została przeprowadzona zbiórka na poszkodowanych w Chorwacji. Zebrano 450,00 zł. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary.

We wtorek 2 lutego święto Ofiarowania Pańskiego Msza Święta z błogosławieniem świec o godz.18,00. Na Mszy Św. poświęcenie świec medalików książeczek , dzieciom pierwszokomunijnym.

W niedzielę 7 lutego , po mszy św. o godz. 10,30 spotkanie z kandydatami do Sakr. Bierzmowania.

W środę 3 lutego wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika, patrona chorych na gardło. Również w środę rozbierzemy dekoracje Bożonarodzeniowe.

W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa.

W tym tygodniu przypada także pierwsza sobota miesiąca, w którą będzie okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i znieważenia. Zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.


ks. ppłk Witold KUREKMsze Św. odprawiane są według porządku zwykłego.

Poniedziałek – nie ma mszy św. 

WTOREK – PIĄTEK – GODZ. 18.00

SOBOTA – GODZ.17,00

NIEDZIELA – GODZ. 9.00 i 10.30

——————————————————————————————————————

kancelaria parafialna czynna pół godziny po każdej Mszy św.

w sprawach pilnych proszę kontaktować się telefonicznie