PARAFIA WOJSKOWA PW. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W WAŁCZU

AKTUALNOŚCI


Bierzmowanie w Garnizonie Wałcz

25 maja przez posługę Biskupa Polowego Wojska Polskiego – bp. gen. bryg. dr. Józefa Guzdka , 50  młodych ludzi uroczyście przyjęło Sakrament Bierzmowania w Parafii Św. Franciszka w Wałczu.W uroczystości uczestniczyli dowódcy jednostek wojskowych z Wałcza , Nadarzyc , Oleszna. Po zakończonej Mszy Św. Biskup Polowy Wojska Polskiego odznaczył pamiątkowym medalem: „W służbie Bogu i Ojczyźnie” ks.ppłk Witolda Kurka. Spotkanie z Biskupem Polowym Wojska Polskiego było okazją do umocnienia w wierze społeczności rodzin wojskowych i służb mundurowych Garnizonu Wałcz..

Czym jest Sakrament Bierzmowania?


Sakrament Bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Nazwa pochodzi od „bierzma” – czyli belki podtrzymującej strop Kościoła. Nazywany jest także sakramentem dojrzałości

chrześcijańskiej, ponieważ w Kościele katolickim przyjęcie tego sakramentu związane jest z przejściem od dzieciństwa do wieku młodzieńczego i otrzymaniem darów Ducha Świętego, dzięki którym wierzący jeszcze ściślej łączy się ze

wspólnotą Kościoła. Pismo Święte wymienia siedem darów Ducha Świętego: dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar umiejętności, dar męstwa, dar pobożności oraz dar bojaźni Bożej. Podobnie jak Chrzest, także Bierzmowanie wyciska na duszy duchowy znak, niezatarty „charakter”, dlatego ten sakrament można przyjąć tylko jeden raz.


Moc Ducha świętego, która działa w sercu bierzmowanego, uzdalnia go i zobowiązuje do głoszenia i bronienia wiary, także do  świadczenia o niej w codziennym życiu. Przywołując słowa Ewangelii Św. Mateusza można powiedzieć, że

przyjmujący Sakrament Bierzmowania ma być „solą ziemi i światłem świata”. W Sakramencie Bierzmowania Duch Święty zstępuje jako moc Boża, która udziela mu darów niezbędnych do tego, by mieć w sobie dość siły do zmagania się ze złem

oraz prowadzenia życia godnego człowieka przepełnionego wiarą w kochającego  go Boga.

Rocznica Pierwszej Komunii Świętej

Uroczystości w Jastrowiu

Już od dawna w Jastrowiu nie widziano tylu żołnierzy i ich dowódców. Dnia 26 kwietnia , na placu im . Jana Pawła II odbyła się uroczystość przekazania Sztandaru dla 21 Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach. Na uroczystość przybyło wielu przedstawicieli Wojska Polskiego, władz Powiatu Złotowskiego, Gminy i Miasta Jastrowie oraz przedstawicieli lokalnych organizacji.

Wielkanoc

Wielki Piątek

Wielki Czwartek

Spotkanie wielkanocne w 100 batalionie łączności 

Spotkanie wielkanocne w 1 Regionalnej Bazie Logistycznej 

Tradycyjnym zwyczajem w okresie przedświątecznym żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej w miejscach swej służby i pracy wspólnie spotykają się, aby wejść w klimat świętowania szczególnych tajemnic wiary chrześcijańskiej.Zebrani żołnierze i pracownicy 1 Regionalnej Bazie Logistycznej zostali powitani i zachęceni do wspólnego spotkania przez Komendanta cz.p.o. płk Marka Wizę. Krótko istotę świętowania tajemnic wiary uobecnianych w tym czasie oraz serdeczne życzenia wyraził kapelan ks. ppłk. Witold Kurek, po czym pobłogosławił pokarmy przygotowane przez żołnierzy i ich rodziny.

PRZEKAZANIE OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU KOMENDANTA 1 REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ 

15 kwietnia 2019 r. w Wałczu odbył się uroczysty apel z okazji przekazania obowiązków Komendanta 1 RegionalnejBazy Logistycznej.W uroczystym apelu uczestniczył Zastępca SzefaInspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Szef Sztabu Pan płk Zbigniew POWĘSKA oraz przedstawiciele władz samorządowych powiatu wałeckiego i pilskiego,Komendanci Wojskowych Oddziałów Gospodarczych, dowódcy, szefowie i komendanci jednostek i instytucji z rejonu odpowiedzialności 1 Regionalnej Bazy Logistycznej. W trakcie uroczystości Pan płk Zbigniew POWĘSKA podziękował zdającemu obowiązki płk. Cezaremu BALEWSKIEMU za zaangażowanie oraz ogrom pracy, jaki włożył on w funkcjonowanie Bazy.Obowiązki Komendanta 1RBLog zostały czasowo powierzone Zastępcy Komendanta Panu płk. Markowi WIZIE. Zdający obowiązki Komendanta 1RBLog płk Cezary BALEWSKI podziękował żołnierzom i pracownikom RON, życząc im szczęścia, satysfakcji ze służby oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. Zapewnił również, że na zawsze zachowa ich w swojej pamięci.Uroczysty apel zakończył się defiladą pododdziałów.Tekst i foto: Hanna ŚMIST

Przysięga wojskowa 

2 marca 33 elewów I turnusu służby przygotowawczej złożyło przysięgę wojskową na sztandar 100. batalionu łączności. Po 7 tygodniach intensywnego szkolenia elewi doczekali się najważniejszego momentu w żołnierskiej służbie, czyli złożenia przysięgi wojskowej na sztandar. Na dwa dni przed uroczystością w Parafii Wojskowej pw. św. Franciszka z Asyżu w Wałczu odbyła się msza święta w intencji składających przysięgę, której przewodniczył ks. ppłk Witold Kurek. Sama uroczystość odbyła się o godz. 11.00 na placu apelowym batalionu, przed którym licznie zgromadzili się najbliżsi i przyjaciele ślubujących elewów, chcący wspólnie z nimi przeżyć ten niezwykły dzień. Po odśpiewaniu przez żołnierzy hymnu państwowego przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej z Bydgoszczy, dowódca 100. batalionu łączności ppłk Sebastian TROJANOWSKI powitał zaproszonych gości i rodziny elewów. Następnie na komendę dowódcy uroczystości kpt. Ernesta SOKOŁOWSKIEGO z szyku wystąpił poczet sztandarowy oraz żołnierze służby przygotowawczej wraz z delegacją składającą przysięgę na sztandar w składzie: szer. elew Filip KWIATKOWSKI, szer. elew Dawid KORALEWSKI, szer. elew Wojciech KUMOR, szer. elew Paweł KOSTECKI. Składającym ślubowanie błogosławieństwa udzielił proboszcz parafii wojskowej w Wałczu ks.ppłk Witold Kurek.  Następnie głos zabrali zaproszeni goście oraz przedstawiciel żołnierzy służby przygotowawczej szer. elew Paweł KOSTECKI Kolejnym elementem uroczystości było wręczenie listów gratulacyjnych wyróżnionym elewom oraz podziękowań rodzicom. Wyróżnieni żołnierze to:szer. elew Filip KWIATKOWSKI szer. elew Paweł KOSTECKI Na zakończenie odbyła się defilada pododdziałów 100 bł.foto. kpr. Tomasz MINKO

Uroczystości pogrzebowe śp. o. ppłk. Mieczysława Oleksiuka OMI

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w Poznaniu. We wtorek 19 lutego ciało śp. ojca Oleksiuka zostało wniesione na barkach współbraci z jego wspólnoty do kościoła parafialnego Chrystusa Króla w Poznaniu. Oczekując na Mszę świętą, odmówiono różaniec w intencji zmarłego. Eucharystii przewodniczył przełożony komunitetu – o. Krzysztof Ziętkowski OMI, a kazanie wygłosił o. Józef Niesłony OMI.Kaznodzieja przypomniał, że o. Mieczysław odchodził do wieczności u progu godziny Miłosierdzia. Jego życie dojrzewało do wieczności przez 65 lat, w tym 43 lata profesji zakonnej i 37 lat kapłaństwa. Ojciec Mieczysław chętnie opowiadał o sobie. Czuł potrzebę rozmowy. Należał do osób wrażliwych. Nieraz, w przypływie szczerości, zwierzał się z tajemnic swojego życia. (…) Śp. o. Mieczysław jak każdy, który odmawia brewiarz, codziennie przy Komplecie powtarzał; „O Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju”. Codziennie też w Komplecie, powtarzał słowa Pana Jezusa z Krzyża: „W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego”. (…) Bądź mu Panie światłem, które nie zna zachodu, światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech to czego na ziemi szukał ze światłem wiary, w wieczności stanie się rzeczywistością. Niech to Jego doczesne życie, które tu na ziemi obumarło, trwa wiecznie z Bogiem. List kondolencyjny w imieniu Ordynariusza Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego odczytał proboszcz parafii garnizonowej w Poznaniu – ks. płk Mariusz Stolarczyk. Słowo podziękowania wygłosił również proboszcz parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu, w której często pomagał śp. ojciec Mieczysław. W uroczystościach uczestniczyli wierni z parafii garnizonowych w Wałczu i Biedrusku, gdzie ojciec Oleksiuk był proboszczem. Po zakończonej liturgii, trumnę przeniesiono do karawanu i przewieziono do Kodnia. Mszy świętej pogrzebowej w Kodniu przewodniczył Ordynariusz Diecezji Siedleckiej – bp Kazimierz Gurda. Na początku liturgii odczytano słowo bp. gen. bryg. Józefa Guzdka, w którym podkreślił, że “Ojciec Mieczysław zostawił dobry ślad w szeregach Ordynariatu, zostawił dobry ślad w szeregach Wojska Polskiego”. Eucharystię koncelebrowało kilkudziesięciu prezbiterów – zarówno oblatów, jak i kapłanów diecezjalnych. Słowo Boże wygłosił o. Jan Jarosz OMI – kolega rocznikowy śp. ojca Oleksiuka.Nawiązując do liturgii Słowa, podkreślał wiarę w nasze osobiste zmartwychwstanie, a spoglądając na Krzyż wskazał, że dramat umierania Chrystusa jest także znakiem i pociechą dla nas: “Po to umiera na krzyżu, aby oswoić nasz lęk umierania (…) To zjednoczenie się z naszym lękiem jest tak dalekie, że umiera na krzyżu jako złoczyńca”. Przechodząc zaś z teologicznej refleksji do życia zmarłego, zatrzymał się na chwilę, cytując Dietricha Bonhoeffera – teologa luterańskiego – który zauważył, że “Bóg nie uwalnia od krzyża, ale zbawia przez Krzyż”. Takie były ostatnie miesiące życia ojca Oleksiuka, kiedy powoli obumierał na łóżku szpitalnym. Mówiąc o definicji życia zakonnego w kontekście obumierania, o. Jan Jarosz OMI wskazał, że wielką sztuką, jakiej doświadczył zmarły, jest “pozwolić obumierać również swemu ciału”. Nie jestem jego przełożonym wojskowym –jestem jego kolegą, ale chciałbym powiedzieć: Drogi Mietku, spocznij,odpocznij… Wstąp do szeregu – do szeregu tak wielu oblatów, którzy tutaj leżą na tej nadbużańskiej ziemi, do szeregu tych wszystkich, którzy oglądają Boga.W liturgii uczestniczyła również asysta wojskowa i kapelani Wojska Polskiego. Ojciec Mieczysław Oleksiuk OMI spoczął “w szeregu” swoich współbraci na kwaterze oblackiej w Kodniu. Ostatni hołd oddali mu żołnierze, którzy – zgodnie z ceremoniałem wojskowym – oddali salwę honorową.

11. ROCZNICA KATASTROFY WOJSKOWEJ CASY W MIROSŁAWCU. Niebieska Eskadra – pamiętamy!  

23 stycznia 2019 r. w Garnizonie Mirosławiec odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem 11 rocznicy katastrofy samolotu CASA C-295M. Katastrofa wojskowego samolotu CASA C-295M o numerze bocznym 019 z 13. eskadry lotnictwa transportowego z Krakowa miała miejsce 23 stycznia 2008 roku o godzinie 19:07, podczas podchodzenia do lądowania na lotnisku wojskowym 12. Bazy Lotniczej (obecnie 12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych) w Mirosławcu. W katastrofie śmierć poniosły wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie –żołnierze Sił Powietrznych: 16 pasażerów oraz 4 członków załogi.  W intencji ofiar katastrofy CASY odprawiono mszę świętą, następnie w miejscu katastrofy zostały złożone wieńce i zapalone znicze.Pomnik upamiętniający 20 lotników, którzy zginęli w wypadku, został odsłonięty 30 marca 2008 roku. W miejscu katastrofy ustawiono głaz z tablicą w kształcie pękniętej szachownicy, tablice z listą ofiar, krzyż i ocalały statecznik samolotu CASA z numerem 019.

I TURNUS SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ ROZPOCZĘTY

7 stycznia bramy koszar 100. batalionu łączności przekroczyli ochotnicy do I turnusu służby przygotowawczej w 2019 roku.Już od wczesnych godzin porannych na biuro przepustek 100. batalionu łączności stawili się pierwsi ochotnicy, którzy od razu zostali zaprowadzeni na stołówkę żołnierską, gdzie mogli się posilić a następnie rozpoczęli proces rekrutacji. Pierwszym punktem rekrutacji było zameldowanie się w punkcie kontrolno-informacyjnym, gdzie sprawdzono ich dokumenty, udzielono wszelkich informacji dotyczących służby oraz przeprowadzono wstępny wywiad medyczny. Kolejnym punktem rekrutacji było udanie się do magazynu mundurowego, gdzie zostali umundurowani i wydano im indywidualne wyposażenie.Po przejściu całego procesu rekrutacji elewi trafili na macierzysty pododdział, który przez okres kilku najbliższych miesięcy stanie się ich domem.

ORSZAK TRZECH KRÓLI – WAŁCZ 2019

PASTERKA 2018

SPOTKANIE OPŁATKOWE – MIROSŁAWIEC

UBIERANIE SZOPKI NA BOŻE NARODZENIE

SPOTKANIE OPŁATKOWE – 100 BATALION ŁĄCZNOŚCI

SPOTKANIE OPŁATKOWE – ŻYWY RÓŻANIEC

POGRZEB KS. POR. ANTONIEGO HUMENIUKA

 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • 18
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC