PARAFIA WOJSKOWA PW. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W WAŁCZU

AKTUALNOŚCI


WIELKI PIĄTEK
WIELKI CZWARTEK


160 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

22 stycznia obchodzimy 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Był to największy i najdłużej

trwający narodowy zryw, który pochłonął kilkadziesiąt tysięcy ofiar. W dniu dzisiejszym na uroczystym

rozprowadzeniu w 100 Batalionie Łączności uczczono ich Pamięć. Dowódca ppłk Sławomir Rzadkiewicz odczytał list wystosowany na tą okoliczność przez Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka.

W związku z obchodami 160 rocznicy Powstania Styczniowego, Dowódca 100 Batalionu Łączności, ppłk

Sławomir Rzadkiewicz wraz z ks. ppłk. Tomaszem Wolą oraz delegacją żołnierzy złożyli symboliczny znicz w miejscu wiecznego spoczynku powstańca styczniowego w Śmiłowie.5 ROCZNICA KATASTROFY LOTNICZEJ SAMOLOTU CASA C-295MWIGILIA W 100 bł 20.12ODPUST PARAFIALNY – 04.10.2022WRĘCZENIE BRONI – 04.10.2022

Wręczenie broni żołnierzom ochotniczej służby zasadniczej dnia 4 X 2022UPAMIĘTNIENIE WIKTORII WIEDEŃSKIEJ 12.09

12 września w wałeckich koszarach żołnierze 100 Batalionu Łączności oraz 104 Batalionu Logistycznego podczas uroczystego apelu wspólnie upamiętnili 339. rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej oraz obchodzone w ten dzień Święto Wojsk Lądowych. Apel rozpoczął dowódca uroczystości – kpt. Daniel Klessa, składając meldunek Dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia WKPW – płk. Mirosławowi Postołowiczowi o gotowości pododdziałów do uroczystości. Podczas przeglądu pododdziałów Dowódcy Brygady tego dnia towarzyszyli również dowódcy batalionów – ppłk Sławomir Rzadkiewicz oraz mjr Paweł Kowalczyk. Po przywitaniu się z żołnierzami z szyku kompanii honorowej wystąpił poczet flagowy, który podniósł na maszt flagę państwową a wszyscy zebrani goście wraz z

pracownikami i żołnierzami odśpiewali wspólnie Mazurka Dąbrowskiego przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej ze Szczecina. Następnie głos zabrał dowódca 100bł – ppłk Sławomir Rzadkiewicz witając w imieniu własnym oraz dowódcy 104blog licznie zebranych gości. Jednym z ważniejszych punktów uroczystego apelu było uhonorowanie żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej za codzienny trud i poświęcenie dla dobra

Sił Zbrojnych i Rzeczypospolitej. Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej wręczono medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, odczytano również rozkaz Szefa Sztabu Generalnego WP i rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ wyróżniające żołnierzy Tytułami Honorowymi „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej”.

Podczas uroczystości głos zabrał również Dowódca Brygady – płk Mirosław Postołowicz, który po krótce przybliżył genezę Wiktorii Wiedeńskiej oraz podsumował całoroczny wysiłek żołnierzy Brygady. „Osobiście jest dla mnie

niezwykłą przyjemnością dowodzić tak profesjonalnym i stale rozwijającym się zespołem. Wiem, że mogę na Was liczyć w każdej sytuacji” – zakończył swoją wypowiedź dowódca. W imieniu władz samorządowych głos

zabrał Starosta Wałecki Pan dr Bogdan Wankiewicz, składając żołnierzom i pracownikom życzenia sukcesów i poczucia dumy ze spełniania misji obrony Ojczyzny oraz dziękując za wzorową współpracę z władzami samorządu powiatu wałeckiego.PRZYSIĘGA WOJSKOWA

3 września w wałeckich koszarach studenci II turnusu Legii Akademickiej złożyli przysięgę wojskową na sztandar 100

Batalionu Łączności.


Uroczystą przysięgę rozpoczął dowódca uroczystości – kpt. Daniel Klessa składając meldunek dowódcy 100bł o gotowości pododdziałów. Następnie z szyku kompanii honorowej wystąpił poczet flagowy, podniósł flagę państwową na maszt i wszyscy zebrani dumnie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.


Po przywitaniu zebranych gości przez dowódcę 100bł rozpoczęła się część główna i najważniejsza dla młodych żołnierzy – wypowiadając słowa Roty przysięgi wojskowej zobowiązali się do wiernej służby Rzeczypospolitej. Po złożonej przysiędze Proboszcz Parafii Wojskowej w Wałczu ks. ppłk Witold Kurek oraz Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile ks. ppłk Tomasz Wola udzielili błogosławieństwa nowo zaprzysiężonym żołnierzom.


Podczas uroczystości Dowódca 100bł odczytał list Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka skierowany do uczestników przysięgi wojskowej Legii Akademickiej a kończąc swoje przemówienie zwrócił się do elewów przywołując słowa rotmistrza Witolda Pileckiego „Kochajcie ojczystą ziemię, kochajcie swoją świętą wiarę i tradycje własnego narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem”.


W tym ważnym dla młodych żołnierzy dniu nie mogło zabraknąć również wyróżnień. Wręczając listy gratulacyjne dla elewów dowódca wraz z przedstawicielem Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Szczecinku – szefem wydziału mjr. Tomaszem Bryckim złożyli podziękowania dla rodziców za wychowanie dzieci na świadomych swego patriotyzmu obywateli.83. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

1 września 2022 r. na placu apelowym 104 Batalionu Logistycznego ,,Ziemi Wałeckiej” im. płk. Franciszka Garczyńskiego, w godzinach porannych odbyła się uroczysta zbiórka upamiętniająca 83. rocznicę hitlerowskiej niemieckiej agresji na Polskę, w której uczestniczyli żołnierze oraz pracownicy resortu obrony narodowej 100bł i 104blog.

Dowódcą uroczystości był kpt. Daniel Klessa, który złożył meldunek Dowódcy 100bł ppłk. Sławomirowi Rzadkiewiczowi o gotowości pododdziałów do uroczystej zbiórki. Po przywitaniu się z żołnierzami oraz pracownikami resortu obrony narodowej podniesiona na maszt została Flaga państwowa oraz odśpiewano Mazurek Dąbrowskiego. Następnie głos zabrał Dowódca 100bł, który w swoim przemówieniu przedstawił tło historycznych wydarzeń związanych z agresją III Rzeszy Niemieckiej na II Rzeczpospolitą Polskę. Następnie odśpiewano Pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego, po której odbyła się defilada pododdziałów oraz odprowadzenie Kompanii Honorowej. Po uroczystej zbiórce w MSD Dowódca 104 blog w towarzystwie starszego podoficera dowództwa batalionu udał sie na Cmentarz Wojenny na Bukowinie, gdzie zebrali się przedstawiciele jednostek wojskowych, władz samorządowych, kombatantów, harcerzy, przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń oraz młodzieży szkolnej, aby oddać hołd poległym za wolność Ojczyzny oraz wyrazili szacunek wszystkim Kombatantom uczestniczącym w kampanii wrześniowej 1939 roku. 

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !!!

ŚWIĘTO LOTNICTWA I ŚWIĘTO 12 BAZY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH


Dzień 28 sierpnia ogłoszony jest Świętem Lotnictwa Polskiego. 


Data ta została ustanowiona na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej z 1993 roku, podpisanej przez prezydenta Lecha Wałęsę, na cześć zwycięstwa kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. pil. Stanisława Wigury w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge w 1932 roku.


 To ważny dzień dla całej społeczności lotniczej: cywilnej, wojskowej oraz całego przemysłu lotniczego, a szczególnie znaczący dla nas, ponieważ zaledwie tydzień później obchodzimy święto naszej Bazy.


Z tej okazji odbył się uroczysty apel, podczas którego Dowódca 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych płk pil. Marcin SZUBIŃSKI wręczył odznaki pamiątkowe wyróżnionym żołnierzom. Apel zwieńczyła defilada pododdziałów.I KOMUNIA ŚWIĘTAWIELKA NIEDZIELAWIELKI SOBOTAWIELKI PIĄTEKWIELKI CZWARTEKŚNIADANIE WIELKANOCNE W 100 błJA ŻOŁNIERZ WOJSKA POLSKIEGO, PRZYSIĘGAM…

2 kwietnia 21 elewów I turnusu służby przygotowawczej złożyło przysięgę wojskową na sztandar 100 Batalionu Łączności.

Po 4 tygodniach intensywnego szkolenia elewi doczekali się najważniejszego momentu w żołnierskiej służbie, czyli złożenia przysięgi wojskowej na sztandar. Na kilka dni przed uroczystością w Parafii Wojskowej pw. św. Franciszka z Asyżu w Wałczu odbyła się msza święta w intencji składających przysięgę, której przewodniczył ks. ppłk Witold Kurek.


Sama uroczystość odbyła się o godz. 11.00 na placu apelowym batalionu, przed którym zgromadzili się najbliżsi i przyjaciele ślubujących elewów, chcący wspólnie z nimi przeżyć ten niezwykły dzień.


Po odśpiewaniu przez żołnierzy hymnu państwowego przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej z Bydgoszczy. Dowódca 100 Batalionu Łączności ppłk Sławomir Rzadkiewicz powitał zaproszonych gości i rodziny elewów. Następnie na komendę dowódcy uroczystości kpt. Marcina Golonki z szyku wystąpił poczet sztandarowy, następnie żołnierze służby przygotowawczej wraz z delegacją składającą przysięgę na sztandar.


Składającym ślubowanie błogosławieństwa udzielił proboszcz parafii wojskowej w Wałczu ks. ppłk Witold Kurek oraz proboszcz parafii ewangelicko – augsburskiej w Pile, mjr Tomasz Wola.


Kolejnym elementem uroczystości było wręczenie listów gratulacyjnych wyróżnionym elewom oraz podziękowań rodzicom.


Po odśpiewaniu Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, odbyła się defilada, po której odprowadzono Kompanię Honorową


ŻOŁNIERZE 100 BŁ UCZCILI PAMIĘĆ O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH


80 rocznica powstania AK


PASTERKA


NA GRANICY


ŚWIĘTO WOJSK ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

18 października na pamiątkę historycznego wydarzenia z 1558 roku, jakim było wykonanie pierwszego międzynarodowego połączenia pocztowego Królestwa Polskiego, które biegło z Krakowa przez Wiedeń aż do Wenecji swoje święto obchodzą wojskowi radiotelegrafiści, telefoniści, informatycy i pracownicy stacji pocztowych – wszyscy Ci, dla których służba na rzecz utrzymania stałej łączności to nie tylko obowiązek, ale również zaszczyt i honor. Dowódcą uroczystości był kpt. Daniel Klessa, który wydając rozkaz do wprowadzenia kompanii honorowej wraz z asystą rozpoczął uroczyste obchody święta łącznościowców. Kolejno po odebraniu meldunku o gotowości pododdziałów do uroczystości Zastępca Dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód płk Zbigniew Labuda wraz z Dowódcą 100 batalionu łączności wz. mjr. Krzysztofem Dąbkiewiczem dokonali przeglądu pododdziałów. Następnie przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej z Koszalina żołnierze oraz licznie zebrani tego dnia uczniowie szkół i przedszkoli odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego a poczet flagowy podniósł na maszt flagę państwową. W dalszej części uroczystości odbyło się jakże ważne w tym dniu wręczenie resortowych odznaczeń, oraz wyróżnień dla żołnierzy i pracowników wojska, po których nastąpiły przemówienia okolicznościowe. Na zakończenie uroczystości Orkiestra Wojskowa z Koszalina pod dowództwem st. chor. sztab. Tomasza Zajączkowskiego odegrała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego, po czym zaprezentowali kilka utworów specjalnie dla zebranych gości. Na zakończenie odbyła się defilada pododdziałów 100 bł. Dla przybyłych na uroczystość zaproszonych gości oraz licznych grup uczniów klas mundurowych, szkół i przedszkoli zorganizowano pokaz indywidualnego wyposażenia żołnierza oraz sprzętu łączności i informatyki. Po pełnym wrażeń dniu, uczestnicy mogli posilić się pyszną wojskową grochówką.

ODPUST PARAFIALNY


OBCHODY 80 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta, władz samorządowych, urzędów państwowych, szkół oraz przedsiębiorstw, służb mundurowych, szkół wałeckich oraz ludność wałecka. Podczas uroczystości został odczytany Apel Pamięci i oddana salwa honorowa. Po przemówieniach księża odmówili modlitwę ekumeniczną za poległych żołnierzy. Na zakończenie obchodów delegacje złożyły pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów.

Zebranie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego nr. 10 – Wałcz


LEGIA AKADEMICKA SKŁADA PRZYSIĘGĘ

24 lipca to ważny dzień dla elewów Legii Akademickiej, to właśnie dzisiaj składali Przysięgę Wojskową na sztandar 100 Batalionu Łączności. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie pocztu sztandarowego w asyście Kompani Honorowej na plac apelowy. Następnie dowódca uroczystości kpt. Marcin Golonka, złożył meldunek dowódcy 100 Batalionu Łączności, Panu mjr. Krzysztofowi Dąbkiewiczowi o gotowości pododdziałów do uroczystej zbiórki z okazji złożenia Przysięgi Wojskowej przez studentów Legii Akademickiej. Po podniesieniu na maszt flagi państwowej, odegraniu przez Orkiestrę Wojskową ze Świnoujścia oraz odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” i powitaniu, przez dowódcę 100 bł przybyłych na uroczystość gości nastąpił najważniejszy element uroczystości, złożenie przysięgi na sztandar 100 Batalionu Łączności przez 39 elewów. Nowo zaprzysiężonym żołnierzom błogosławieństwa udzielił proboszcz parafii wojskowej w Wałczu ks. ppłk Witold Kurek oraz reprezentujący Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe – ks. Wikariusz Maksymilian Gadowski. Następnie głos zabrał dowódca 100 bł, doradca wicewojewody zachodniopomorskiego ds. współpracy międzynarodowej i polityki pamięci dr Artur Staszczyk oraz przedstawicielka ślubujących, która przemawiał w imieniu elewów. Kolejnym ważnym elementem dzisiejszej uroczystości było wręczenie elewom przez dowódcę 100 bł aktów mianowania na wyższy stopień. Po wręczeniu aktów mianowania odczytano rozkaz o wyróżnieniach i wręczenie listów gratulacyjnych dwóm żołnierzom po czym Pan major osobiście złożył gratulacje i podziękowania na ręce rodziców wyróżnionych elewów. Ostatnim z elementów uroczystego apelu było odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defilada pododdziałów oraz odprowadzenie sztandaru 100 bł przy asyście Kompani Honorowej.

PRZYSIĘGA CERTYFIKOWANYCH KLAS MUNDUROWYCH

9. lipca w koszarach 100 Batalionu Łączności odbyła się przysięga wojskowa absolwentów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości kpt. Pawła Kasiuwarę Szefowi Sztabu Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód Panu płk. Dariuszowi Żurkowi. Po przywitaniu przez dowódcę batalionu wz. mjr. Krzysztofa Dąbkiewicza przybyłych na uroczystość gości, przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, Dyrektorów szkół i Opiekunów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych oraz rodzin składających przyrzeczenie elewów rozpoczęła się część główna uroczystości. Złożenie Przysięgi wojskowej to szczególny osobisty akt, zobowiązujący każdego żołnierza do rzetelnego i sumiennego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny. Elewi będący już teraz żołnierzami niespełna dwa tygodnie temu przekroczyli bramy koszar rozpoczynając część praktyczną szkolenia podstawowego. Po udzielonym nowo zaprzysiężonym żołnierzom błogosławieństwie, którego udzielił proboszcz parafii wojskowej w Wałczu ks. ppłk Witold Kurek wraz z proboszczem parafii ewangelicko augsburskiej ks. mjr. Tomaszem Wolą głos zabrali Szef Sztabu Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód Pan płk Dariusz Żurek oraz starszy specjalista Biura do spraw programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej Pan płk rez. Dariusz Kuleta, który odczytał List od Ministra Obrony Narodowej. Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w szkoleniu Szef Sztabu BWD WKP-W wraz z dowódcą 100. bł wręczyli listy gratulacyjne wyróżnionym elewom oraz podziękowania ich rodzicom. Za oprawę muzyczną w trakcie uroczystości Dziękujemy bardzo Orkiestrze Wojskowej z Koszalina, którą za wieloletnie wsparcie naszych uroczystości dowódca 100 bł uhonorował medalem pamiątkowym i osobiście podziękował st. chor. sztab. Krzysztofowi Głowackiemu. Na zakończenie tradycyjnie odśpiewano Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego, natomiast ostatnim elementem uroczystości była defilada pododdziałów.

ŚWIĘTO 100 BATALIONU ŁĄCZNOŚCI

25 czerwca odbył się uroczysty apel z okazji Święta 100 batalionu łączności.

Na uroczysty apel zostało zaproszone znamienite grono gości – przedstawicieli władz samorządowych oraz przedstawicieli jednostek i instytucji wojskowych. Szczególnie miło było nam gościć Pana generała brygady Krzysztofa Kociubę Zastępcę Chief Information Officer w Międzynarodowym Sztabie Wojskowym w Brukseli oraz zastępcę dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód Pana płk. Zbigniewa Labudę. Uroczysty apel rozpoczął się od podania komendy przez dowódcę uroczystości kpt. Marcina Golonkę do wprowadzenia kompanii honorowej na plac. Następnie dowódca uroczystości złożył meldunek dowódcy 100 bł ppłk. Sławomirowi Rzadkiewiczowi o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu. Po zajęciu przez zaproszonych gości miejsc na trybunie poczet flagowy podniósł na maszt flagę państwową i odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Apel z okazji Święta batalionu był też dobrym momentem do podsumowania zadań realizowanych przez 100 batalion łączności i podziękowania oraz uhonorowania żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej. Po odczytaniu rozkazu dziennego dowódca 100bł ppłk Sławomir Rzadkiewicz wręczył wyróżnionym nagrody rzeczowe oraz listy gratulacyjne. Następnie Prezes Ligi Obrony Kraju w Wałczu Pan ppłk rez. Zbigniew Stusik odznaczył Medalem 75-lecia Ligi Obrony Kraju Dowódcę 100 bł ppłk. Sławomira Rzadkiewicza oraz jego zastępcę mjr. Krzysztofa Dąbkiewicza. Na podstawie Regulaminu Krzyża „Za zasługi dla Ligi Obrony kraju” nadał Srebrny Krzyż Zasługi mł. chor. Jackowi Borowskiemu. Kolejnym elementem było przyznanie Odznak Pamiątkowych 100bł, które osobiście wręczył dowódca 100 bł. W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, a na zakończenie odśpiewano Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego, po której odbyła się defilada pododdziałów.

BISKUP POLOWY WOJSKA POLSKIEGO GEN. BRYG. DR. JÓZEF GUZDEK W KOSZARACH 100. BŁ

Żołnierze 100 batalionu łączności oraz elewi służby przygotowawczej otrzymali niezwykłe wsparcie duchowe, odwiedził ich biskup polowy Wojska Polskiego gen. bryg. dr. Józef Guzdek. Wizyta rozpoczęła się od prezentacji, podczas której Dowódca ppłk Sławomir Rzadkiewicz przedstawił jego ekscelencji zadania 100 batalionu łączności, strukturę i wyposażenie, a wyznaczeni żołnierze mieli okazję zabłysnąć wiedzą dotyczącą sprzętu łączności i opowiedzieć o funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych. Następnie Ksiądz Biskup udał się na strzelnicę, gdzie elewi III turnusu służby przygotowawczej otrzymali duchowe wsparcie i błogosławieństwo na nowej drodze życia w służbie wojskowej. Generał brygady Józef Guzdek w rozmowie z żołnierzami wielokrotnie podkreślał jak w obecnych czasach ważny jest wzajemny szacunek. Zaznaczył też, że wiara zawsze pomagała przetrwać trudne okresy w historii naszego kraju. Na koniec w kościele Parafii Wojskowej p.w. św. Franciszka z Asyżu w Wałczu odbyło się bierzmowanie którego udzielił jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Józef Guzdek. Była to pierwsza wizyta biskupa polowego Wojska Polska gen. bryg. dr. Józefa Guzdka w 100 batalionie łączności. W imieniu całego stanu osobowego 100 batalionu łączności wyrażamy naszą ogromną wdzięczność za obecność oraz słowo pasterskie skierowane do każdego z nas.

TA CHWILA POZOSTAJE W PAMIĘCI KAŻDEGO ŻOŁNIERZA

Akt wręczenia broni, obok złożenia przysięgi wojskowej, jest najważniejszą chwilą w drodze do zostania żołnierzem. Uroczystość wręczenia broni rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru 100. batalionu łączności w asyście Kompani Honorowej. Dokonując symbolicznego aktu wręczenia broni elewom służby przygotowawczej Dowódca 100. bł wz. major Krzysztof Dąbkiewicz życzył wytrwałości i sukcesów podczas szkolenia, jednocześnie podziękował obecnym na uroczystości za podjęcie decyzji żeby swoją przyszłość związać właśnie z wojskiem i dumną służbą ojczyźnie. Tradycyjnie w tak ważnych uroczystościach 100. bł swą obecnością zaszczycili nas Proboszcz Parafii Wojskowej w Wałczu ks. ppłk Witold Kurek oraz Proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Pile ks. mjr. Tomasz Wola, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. W kolejnej części uroczystości odśpiewano Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego, po czym Kompania Honorowa odprowadziła Sztandar 100. bł. Dowódca uroczystości kpt. Marcin Golonka złożył meldunek Dowódcy o zakończeniu uroczystości, i podał komendę do odprowadzenia pododdziałów.

76 ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ W EUROPIE

8 maja to dla nas Polaków dzień, w którym obchodzimy zakończenie II Wojny Światowej. W tym ważnym dniu przedstawiciele 100. batalionu łączności wraz z Dowódcą wz. Panem Majorem Krzysztofem Dąbkiewiczem tradycyjnie udali się na Cmentarz Wojenny w Wałczu, aby tam oddać hołd poległym żołnierzom w tym okrutnym dla Europy czasie. Niestety i tym razem ze względu na sytuację związaną z pandemią, nie było możliwości tego dnia uczcić z należytą mu oprawą.

ELEWI PRZYSIĘGALI NA SZTANDAR 100. BATALIONU ŁĄCZNOŚCI

Uroczystość złożenia Przysięgi Wojskowej odbyła się 1 maja na placu apelowym 100. batalionu łączności w Wałczu. Na dwa dni przed uroczystością w Parafii Wojskowej pw. św. Franciszka z Asyżu w Wałczu odbyła się msza święta w intencji składających przysięgę, której przewodniczył ks. ppłk Witold Kurek. Po odśpiewaniu przez żołnierzy hymnu państwowego przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej ze Szczecina, dowódca 100. batalionu łączności ppłk Sławomir Rzadkiewicz powitał zaproszonych gości. Następnie na komendę dowódcy uroczystości kpt. Marcina Golonki z szyku wystąpił poczet sztandarowy oraz żołnierze służby przygotowawczej wraz z delegacją składającą przysięgę na sztandar. Składającym ślubowanie błogosławieństwa udzielił proboszcz parafii wojskowej w Wałczu ks. ppłk Witold Kurek oraz proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Pile ks. mjr Tomasz Wola. Następnie głos zabrał dowódca BWD WKP-W płk Jacek ROLAK oraz przedstawiciel żołnierzy służby przygotowawczej. Kolejnym elementem uroczystości było wręczenie listów gratulacyjnych wyróżnionym elewom oraz podziękowań rodzicom. Na zakończenie uroczystości odśpiewano pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego oraz odprowadzono sztandar 100. bł przy asyście Kompani Honorowej.

WIELKI CZWARTEK , PIĄTEK I SOBOTA

Wręczenie broni 04.2021- w 100 Batalionie łączności

Śniadanie wielkanocne w 100 Batalionie Łączności

12 marca – 22. rocznica przyjęcia Polski do NATO

12 marca mijają 22 lata od wstąpienia Polski do układu wojskowego NATO (Sojuszu Północnoatlantyckiego). To wydarzenie stanowiło ukoronowanie jednego z najważniejszych celów polskiej polityki zagranicznej, realizowanej po przełomie demokratycznym w 1989 roku przez kolejne rządy naszego państwa. Trochę historii W 1990 roku wizytę w Kwaterze Głównej NATO odbywa minister Krzysztof Skubiszewski, a kilka miesięcy później rząd Tadeusza Mazowieckiego nawiązuje oficjalne stosunki z NATO. Na szczycie w Londynie szefowie państw i rządów sojuszu przyjmują deklarację, która zapowiada transformację NATO, wyrażając wolę rozwijania partnerskich stosunków z krajami Europy Środkowo-Wschodniej.Niedługo później, bo 31 marca 1991 roku, rozwiązane zostały struktury wojskowe Układu Warszawskiego. W lipcu UW przestajeistnieć.


W tym samym miesiącu odbyła się wizyta prezydenta Lecha Wałęsy w siedzibie NATO. Polski prezydent oświadczył, że Polska chce bezpiecznej Europy, a jej gwarancją jest NATO. Podobna deklaracja pojawiła się także w exposé premiera Jana Olszewskiego w grudniu 1991 roku, co stanowiło istotną zmianę akcentów w polskich oświadczeniach, które jak dotąd byłyostrożne w kwestii związania przyszłości Polski z NATO. Odpowiedź sojuszu dawała nadzieję. W marcu 1992 roku sekretarz generalny NATO Manfred Wörner oświadczył podczas wizyty w Polsce, że „drzwi do NATO są otwarte”. Była to ważna deklaracja, sygnalizująca początek zmian w podejściu sojuszu do perspektywy rozszerzenia. W kwietniu ministrowie obrony i szefowie sztabów państw regionu po raz pierwszy uczestniczyli w posiedzeniu Komitetu Wojskowego NATO –najważniejszego organu wojskowego i zarazem najstarszego gremium w strukturze Sojuszu.

13 ROCZNICA KATASTROFY LOTNICZEJ SAMOLOTU CASA C-295M

Tu Was nie ma, lecz jesteście przecież…I pozostaniecie w jasnym niebie.

Jest coś co mrokom się opiera….jest pamięć,która nie umiera….

Co roku, 23 stycznia o godzinie 19.07 odbywają się uroczystości związane z rocznicami katastrofy samolotu CASA C-295 M pod Mirosławcem. W tym roku obchody ze względu na panującą pandemię wyglądały inaczej. Mimo to przedsięwzięcie zorganizowano z niezmiennie należną ofiarom katastrofy czcią i honorami. W uroczystości wzięło udział znacznie węższe grono przedstawicieli Sił Zbrojnych RP i środowiska cywilnego: poseł Czesław HOC, Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek SUBOCZ. Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego reprezentował płk dypl. pil. Łukasz ANDRZEJEWSKI-POPOW, w imieniu Dowódcy Generalnego RSZ