PARAFIA WOJSKOWA PW. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W WAŁCZU

AKTUALNOŚCI


Przysięga 09.12.2023


Święto Wojsk Łączności i Informatyki


Poświęcenie różańców dla dzieci

W niedzielę 15 października 2023 r. o godz. 10:30 podczas Mszy św. poświęcenie różańców dzieciom klas III przygotowujących się do I Komunii Świętej.


84. rocznica wybuchu II WŚROCZNICA POWST. WARSZAWSKIEGO

Wałcz, 100 batalion łączności

Uroczysta zbiórka z okazji 79 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego


POŻEGNANIE D-CY 100 bł


78. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

Uroczystość upamiętniająca to wydarzenie odbyło się na wałeckim Cmentarzu Wojennym „BUKOWINA”.

W celu uczczenia rocznicy zakończenia II WŚ wystawiona przez 100 Batalion Łączności

Kompania Honorowa, oddała Salwę Honorową. Delegacje Jednostek Wojskowych, służb mundurowych oraz przedstawiciele władz samorządowych, szkół, przedszkoli i instytucji pozarządowych

złożyły kwiaty pod pomnikiem, by oddać hołd i uczcić bohaterstwo wszystkich, którzy oddali życie za wolną Ojczyznę.

CHWAŁA BOHATEROM

WIELKI PIĄTEK
WIELKI CZWARTEK


160 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

22 stycznia obchodzimy 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Był to największy i najdłużej

trwający narodowy zryw, który pochłonął kilkadziesiąt tysięcy ofiar. W dniu dzisiejszym na uroczystym

rozprowadzeniu w 100 Batalionie Łączności uczczono ich Pamięć. Dowódca ppłk Sławomir Rzadkiewicz odczytał list wystosowany na tą okoliczność przez Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka.

W związku z obchodami 160 rocznicy Powstania Styczniowego, Dowódca 100 Batalionu Łączności, ppłk

Sławomir Rzadkiewicz wraz z ks. ppłk. Tomaszem Wolą oraz delegacją żołnierzy złożyli symboliczny znicz w miejscu wiecznego spoczynku powstańca styczniowego w Śmiłowie.5 ROCZNICA KATASTROFY LOTNICZEJ SAMOLOTU CASA C-295MWIGILIA W 100 bł 20.12ODPUST PARAFIALNY - 04.10.2022WRĘCZENIE BRONI - 04.10.2022

Wręczenie broni żołnierzom ochotniczej służby zasadniczej dnia 4 X 2022UPAMIĘTNIENIE WIKTORII WIEDEŃSKIEJ 12.09

12 września w wałeckich koszarach żołnierze 100 Batalionu Łączności oraz 104 Batalionu Logistycznego podczas uroczystego apelu wspólnie upamiętnili 339. rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej oraz obchodzone w ten dzień Święto Wojsk Lądowych. Apel rozpoczął dowódca uroczystości – kpt. Daniel Klessa, składając meldunek Dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia WKPW - płk. Mirosławowi Postołowiczowi o gotowości pododdziałów do uroczystości. Podczas przeglądu pododdziałów Dowódcy Brygady tego dnia towarzyszyli również dowódcy batalionów – ppłk Sławomir Rzadkiewicz oraz mjr Paweł Kowalczyk. Po przywitaniu się z żołnierzami z szyku kompanii honorowej wystąpił poczet flagowy, który podniósł na maszt flagę państwową a wszyscy zebrani goście wraz z

pracownikami i żołnierzami odśpiewali wspólnie Mazurka Dąbrowskiego przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej ze Szczecina. Następnie głos zabrał dowódca 100bł – ppłk Sławomir Rzadkiewicz witając w imieniu własnym oraz dowódcy 104blog licznie zebranych gości. Jednym z ważniejszych punktów uroczystego apelu było uhonorowanie żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej za codzienny trud i poświęcenie dla dobra

Sił Zbrojnych i Rzeczypospolitej. Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej wręczono medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, odczytano również rozkaz Szefa Sztabu Generalnego WP i rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ wyróżniające żołnierzy Tytułami Honorowymi „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej”.

Podczas uroczystości głos zabrał również Dowódca Brygady – płk Mirosław Postołowicz, który po krótce przybliżył genezę Wiktorii Wiedeńskiej oraz podsumował całoroczny wysiłek żołnierzy Brygady. „Osobiście jest dla mnie

niezwykłą przyjemnością dowodzić tak profesjonalnym i stale rozwijającym się zespołem. Wiem, że mogę na Was liczyć w każdej sytuacji” – zakończył swoją wypowiedź dowódca. W imieniu władz samorządowych głos

zabrał Starosta Wałecki Pan dr Bogdan Wankiewicz, składając żołnierzom i pracownikom życzenia sukcesów i poczucia dumy ze spełniania misji obrony Ojczyzny oraz dziękując za wzorową współpracę z władzami samorządu powiatu wałeckiego.PRZYSIĘGA WOJSKOWA

3 września w wałeckich koszarach studenci II turnusu Legii Akademickiej złożyli przysięgę wojskową na sztandar 100

Batalionu Łączności.


Uroczystą przysięgę rozpoczął dowódca uroczystości - kpt. Daniel Klessa składając meldunek dowódcy 100bł o gotowości pododdziałów. Następnie z szyku kompanii honorowej wystąpił poczet flagowy, podniósł flagę państwową na maszt i wszyscy zebrani dumnie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.


Po przywitaniu zebranych gości przez dowódcę 100bł rozpoczęła się część główna i najważniejsza dla młodych żołnierzy – wypowiadając słowa Roty przysięgi wojskowej zobowiązali się do wiernej służby Rzeczypospolitej. Po złożonej przysiędze Proboszcz Parafii Wojskowej w Wałczu ks. ppłk Witold Kurek oraz Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile ks. ppłk Tomasz Wola udzielili błogosławieństwa nowo zaprzysiężonym żołnierzom.


Podczas uroczystości Dowódca 100bł odczytał list Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka skierowany do uczestników przysięgi wojskowej Legii Akademickiej a kończąc swoje przemówienie zwrócił się do elewów przywołując słowa rotmistrza Witolda Pileckiego „Kochajcie ojczystą ziemię, kochajcie swoją świętą wiarę i tradycje własnego narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem”.


W tym ważnym dla młodych żołnierzy dniu nie mogło zabraknąć również wyróżnień. Wręczając listy gratulacyjne dla elewów dowódca wraz z przedstawicielem Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Szczecinku - szefem wydziału mjr. Tomaszem Bryckim złożyli podziękowania dla rodziców za wychowanie dzieci na świadomych swego patriotyzmu obywateli.83. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

1 września 2022 r. na placu apelowym 104 Batalionu Logistycznego ,,Ziemi Wałeckiej" im. płk. Franciszka Garczyńskiego, w godzinach porannych odbyła się uroczysta zbiórka upamiętniająca 83. rocznicę hitlerowskiej niemieckiej agresji na Polskę, w której uczestniczyli żołnierze oraz pracownicy resortu obrony narodowej 100bł i 104blog.

Dowódcą uroczystości był kpt. Daniel Klessa, który złożył meldunek Dowódcy 100bł ppłk. Sławomirowi Rzadkiewiczowi o gotowości pododdziałów do uroczystej zbiórki. Po przywitaniu się z żołnierzami oraz pracownikami resortu obrony narodowej podniesiona na maszt została Flaga państwowa oraz odśpiewano Mazurek Dąbrowskiego. Następnie głos zabrał Dowódca 100bł, który w swoim przemówieniu przedstawił tło historycznych wydarzeń związanych z agresją III Rzeszy Niemieckiej na II Rzeczpospolitą Polskę. Następnie odśpiewano Pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego, po której odbyła się defilada pododdziałów oraz odprowadzenie Kompanii Honorowej. Po uroczystej zbiórce w MSD Dowódca 104 blog w towarzystwie starszego podoficera dowództwa batalionu udał sie na Cmentarz Wojenny na Bukowinie, gdzie zebrali się przedstawiciele jednostek wojskowych, władz samorządowych, kombatantów, harcerzy, przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń oraz młodzieży szkolnej, aby oddać hołd poległym za wolność Ojczyzny oraz wyrazili szacunek wszystkim Kombatantom uczestniczącym w kampanii wrześniowej 1939 roku. 

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !!!

ŚWIĘTO LOTNICTWA I ŚWIĘTO 12 BAZY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH


Dzień 28 sierpnia ogłoszony jest Świętem Lotnictwa Polskiego. 


Data ta została ustanowiona na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej z 1993 roku, podpisanej przez prezydenta Lecha Wałęsę, na cześć zwycięstwa kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. pil. Stanisława Wigury w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge w 1932 roku.


 To ważny dzień dla całej społeczności lotniczej: cywilnej, wojskowej oraz całego przemysłu lotniczego, a szczególnie znaczący dla nas, ponieważ zaledwie tydzień później obchodzimy święto naszej Bazy.


Z tej okazji odbył się uroczysty apel, podczas którego Dowódca 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych płk pil. Marcin SZUBIŃSKI wręczył odznaki pamiątkowe wyróżnionym żołnierzom. Apel zwieńczyła defilada pododdziałów.I KOMUNIA ŚWIĘTAWIELKA NIEDZIELAWIELKI SOBOTAWIELKI PIĄTEKWIELKI CZWARTEKŚNIADANIE WIELKANOCNE W 100 błJA ŻOŁNIERZ WOJSKA POLSKIEGO, PRZYSIĘGAM…

2 kwietnia 21 elewów I turnusu służby przygotowawczej złożyło przysięgę wojskową na sztandar 100 Batalionu Łączności.

Po 4 tygodniach intensywnego szkolenia elewi doczekali się najważniejszego momentu w żołnierskiej służbie, czyli złożenia przysięgi wojskowej na sztandar. Na kilka dni przed uroczystością w Parafii Wojskowej pw. św. Franciszka z Asyżu w Wałczu odbyła się msza święta w intencji składających przysięgę, której przewodniczył ks. ppłk Witold Kurek.


Sama uroczystość odbyła się o godz. 11.00 na placu apelowym batalionu, przed którym zgromadzili się najbliżsi i przyjaciele ślubujących elewów, chcący wspólnie z nimi przeżyć ten niezwykły dzień.


Po odśpiewaniu przez żołnierzy hymnu państwowego przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej z Bydgoszczy. Dowódca 100 Batalionu Łączności ppłk Sławomir Rzadkiewicz powitał zaproszonych gości i rodziny elewów. Następnie na komendę dowódcy uroczystości kpt. Marcina Golonki z szyku wystąpił poczet sztandarowy, następnie żołnierze służby przygotowawczej wraz z delegacją składającą przysięgę na sztandar.


Składającym ślubowanie błogosławieństwa udzielił proboszcz parafii wojskowej w Wałczu ks. ppłk Witold Kurek oraz proboszcz parafii ewangelicko – augsburskiej w Pile, mjr Tomasz Wola.


Kolejnym elementem uroczystości było wręczenie listów gratulacyjnych wyróżnionym elewom oraz podziękowań rodzicom.


Po odśpiewaniu Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, odbyła się defilada, po której odprowadzono Kompanię Honorową


ŻOŁNIERZE 100 BŁ UCZCILI PAMIĘĆ O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH


80 rocznica powstania AK


PASTERKA


</