PARAFIA WOJSKOWA PW. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W WAŁCZU

AKTUALNOŚCI


NA GRANICY


ŚWIĘTO WOJSK ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

18 października na pamiątkę historycznego wydarzenia z 1558 roku, jakim było wykonanie pierwszego międzynarodowego połączenia pocztowego Królestwa Polskiego, które biegło z Krakowa przez Wiedeń aż do Wenecji swoje święto obchodzą wojskowi radiotelegrafiści, telefoniści, informatycy i pracownicy stacji pocztowych – wszyscy Ci, dla których służba na rzecz utrzymania stałej łączności to nie tylko obowiązek, ale również zaszczyt i honor. Dowódcą uroczystości był kpt. Daniel Klessa, który wydając rozkaz do wprowadzenia kompanii honorowej wraz z asystą rozpoczął uroczyste obchody święta łącznościowców. Kolejno po odebraniu meldunku o gotowości pododdziałów do uroczystości Zastępca Dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód płk Zbigniew Labuda wraz z Dowódcą 100 batalionu łączności wz. mjr. Krzysztofem Dąbkiewiczem dokonali przeglądu pododdziałów. Następnie przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej z Koszalina żołnierze oraz licznie zebrani tego dnia uczniowie szkół i przedszkoli odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego a poczet flagowy podniósł na maszt flagę państwową. W dalszej części uroczystości odbyło się jakże ważne w tym dniu wręczenie resortowych odznaczeń, oraz wyróżnień dla żołnierzy i pracowników wojska, po których nastąpiły przemówienia okolicznościowe. Na zakończenie uroczystości Orkiestra Wojskowa z Koszalina pod dowództwem st. chor. sztab. Tomasza Zajączkowskiego odegrała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego, po czym zaprezentowali kilka utworów specjalnie dla zebranych gości. Na zakończenie odbyła się defilada pododdziałów 100 bł. Dla przybyłych na uroczystość zaproszonych gości oraz licznych grup uczniów klas mundurowych, szkół i przedszkoli zorganizowano pokaz indywidualnego wyposażenia żołnierza oraz sprzętu łączności i informatyki. Po pełnym wrażeń dniu, uczestnicy mogli posilić się pyszną wojskową grochówką.

ODPUST PARAFIALNY


OBCHODY 80 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta, władz samorządowych, urzędów państwowych, szkół oraz przedsiębiorstw, służb mundurowych, szkół wałeckich oraz ludność wałecka. Podczas uroczystości został odczytany Apel Pamięci i oddana salwa honorowa. Po przemówieniach księża odmówili modlitwę ekumeniczną za poległych żołnierzy. Na zakończenie obchodów delegacje złożyły pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów.

Zebranie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego nr. 10 – Wałcz


LEGIA AKADEMICKA SKŁADA PRZYSIĘGĘ

24 lipca to ważny dzień dla elewów Legii Akademickiej, to właśnie dzisiaj składali Przysięgę Wojskową na sztandar 100 Batalionu Łączności. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie pocztu sztandarowego w asyście Kompani Honorowej na plac apelowy. Następnie dowódca uroczystości kpt. Marcin Golonka, złożył meldunek dowódcy 100 Batalionu Łączności, Panu mjr. Krzysztofowi Dąbkiewiczowi o gotowości pododdziałów do uroczystej zbiórki z okazji złożenia Przysięgi Wojskowej przez studentów Legii Akademickiej. Po podniesieniu na maszt flagi państwowej, odegraniu przez Orkiestrę Wojskową ze Świnoujścia oraz odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” i powitaniu, przez dowódcę 100 bł przybyłych na uroczystość gości nastąpił najważniejszy element uroczystości, złożenie przysięgi na sztandar 100 Batalionu Łączności przez 39 elewów. Nowo zaprzysiężonym żołnierzom błogosławieństwa udzielił proboszcz parafii wojskowej w Wałczu ks. ppłk Witold Kurek oraz reprezentujący Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe – ks. Wikariusz Maksymilian Gadowski. Następnie głos zabrał dowódca 100 bł, doradca wicewojewody zachodniopomorskiego ds. współpracy międzynarodowej i polityki pamięci dr Artur Staszczyk oraz przedstawicielka ślubujących, która przemawiał w imieniu elewów. Kolejnym ważnym elementem dzisiejszej uroczystości było wręczenie elewom przez dowódcę 100 bł aktów mianowania na wyższy stopień. Po wręczeniu aktów mianowania odczytano rozkaz o wyróżnieniach i wręczenie listów gratulacyjnych dwóm żołnierzom po czym Pan major osobiście złożył gratulacje i podziękowania na ręce rodziców wyróżnionych elewów. Ostatnim z elementów uroczystego apelu było odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defilada pododdziałów oraz odprowadzenie sztandaru 100 bł przy asyście Kompani Honorowej.

PRZYSIĘGA CERTYFIKOWANYCH KLAS MUNDUROWYCH

9. lipca w koszarach 100 Batalionu Łączności odbyła się przysięga wojskowa absolwentów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości kpt. Pawła Kasiuwarę Szefowi Sztabu Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód Panu płk. Dariuszowi Żurkowi. Po przywitaniu przez dowódcę batalionu wz. mjr. Krzysztofa Dąbkiewicza przybyłych na uroczystość gości, przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, Dyrektorów szkół i Opiekunów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych oraz rodzin składających przyrzeczenie elewów rozpoczęła się część główna uroczystości. Złożenie Przysięgi wojskowej to szczególny osobisty akt, zobowiązujący każdego żołnierza do rzetelnego i sumiennego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny. Elewi będący już teraz żołnierzami niespełna dwa tygodnie temu przekroczyli bramy koszar rozpoczynając część praktyczną szkolenia podstawowego. Po udzielonym nowo zaprzysiężonym żołnierzom błogosławieństwie, którego udzielił proboszcz parafii wojskowej w Wałczu ks. ppłk Witold Kurek wraz z proboszczem parafii ewangelicko augsburskiej ks. mjr. Tomaszem Wolą głos zabrali Szef Sztabu Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód Pan płk Dariusz Żurek oraz starszy specjalista Biura do spraw programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej Pan płk rez. Dariusz Kuleta, który odczytał List od Ministra Obrony Narodowej. Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w szkoleniu Szef Sztabu BWD WKP-W wraz z dowódcą 100. bł wręczyli listy gratulacyjne wyróżnionym elewom oraz podziękowania ich rodzicom. Za oprawę muzyczną w trakcie uroczystości Dziękujemy bardzo Orkiestrze Wojskowej z Koszalina, którą za wieloletnie wsparcie naszych uroczystości dowódca 100 bł uhonorował medalem pamiątkowym i osobiście podziękował st. chor. sztab. Krzysztofowi Głowackiemu. Na zakończenie tradycyjnie odśpiewano Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego, natomiast ostatnim elementem uroczystości była defilada pododdziałów.

ŚWIĘTO 100 BATALIONU ŁĄCZNOŚCI

25 czerwca odbył się uroczysty apel z okazji Święta 100 batalionu łączności.

Na uroczysty apel zostało zaproszone znamienite grono gości – przedstawicieli władz samorządowych oraz przedstawicieli jednostek i instytucji wojskowych. Szczególnie miło było nam gościć Pana generała brygady Krzysztofa Kociubę Zastępcę Chief Information Officer w Międzynarodowym Sztabie Wojskowym w Brukseli oraz zastępcę dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód Pana płk. Zbigniewa Labudę. Uroczysty apel rozpoczął się od podania komendy przez dowódcę uroczystości kpt. Marcina Golonkę do wprowadzenia kompanii honorowej na plac. Następnie dowódca uroczystości złożył meldunek dowódcy 100 bł ppłk. Sławomirowi Rzadkiewiczowi o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu. Po zajęciu przez zaproszonych gości miejsc na trybunie poczet flagowy podniósł na maszt flagę państwową i odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Apel z okazji Święta batalionu był też dobrym momentem do podsumowania zadań realizowanych przez 100 batalion łączności i podziękowania oraz uhonorowania żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej. Po odczytaniu rozkazu dziennego dowódca 100bł ppłk Sławomir Rzadkiewicz wręczył wyróżnionym nagrody rzeczowe oraz listy gratulacyjne. Następnie Prezes Ligi Obrony Kraju w Wałczu Pan ppłk rez. Zbigniew Stusik odznaczył Medalem 75-lecia Ligi Obrony Kraju Dowódcę 100 bł ppłk. Sławomira Rzadkiewicza oraz jego zastępcę mjr. Krzysztofa Dąbkiewicza. Na podstawie Regulaminu Krzyża „Za zasługi dla Ligi Obrony kraju” nadał Srebrny Krzyż Zasługi mł. chor. Jackowi Borowskiemu. Kolejnym elementem było przyznanie Odznak Pamiątkowych 100bł, które osobiście wręczył dowódca 100 bł. W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, a na zakończenie odśpiewano Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego, po której odbyła się defilada pododdziałów.

BISKUP POLOWY WOJSKA POLSKIEGO GEN. BRYG. DR. JÓZEF GUZDEK W KOSZARACH 100. BŁ

Żołnierze 100 batalionu łączności oraz elewi służby przygotowawczej otrzymali niezwykłe wsparcie duchowe, odwiedził ich biskup polowy Wojska Polskiego gen. bryg. dr. Józef Guzdek. Wizyta rozpoczęła się od prezentacji, podczas której Dowódca ppłk Sławomir Rzadkiewicz przedstawił jego ekscelencji zadania 100 batalionu łączności, strukturę i wyposażenie, a wyznaczeni żołnierze mieli okazję zabłysnąć wiedzą dotyczącą sprzętu łączności i opowiedzieć o funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych. Następnie Ksiądz Biskup udał się na strzelnicę, gdzie elewi III turnusu służby przygotowawczej otrzymali duchowe wsparcie i błogosławieństwo na nowej drodze życia w służbie wojskowej. Generał brygady Józef Guzdek w rozmowie z żołnierzami wielokrotnie podkreślał jak w obecnych czasach ważny jest wzajemny szacunek. Zaznaczył też, że wiara zawsze pomagała przetrwać trudne okresy w historii naszego kraju. Na koniec w kościele Parafii Wojskowej p.w. św. Franciszka z Asyżu w Wałczu odbyło się bierzmowanie którego udzielił jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Józef Guzdek. Była to pierwsza wizyta biskupa polowego Wojska Polska gen. bryg. dr. Józefa Guzdka w 100 batalionie łączności. W imieniu całego stanu osobowego 100 batalionu łączności wyrażamy naszą ogromną wdzięczność za obecność oraz słowo pasterskie skierowane do każdego z nas.

TA CHWILA POZOSTAJE W PAMIĘCI KAŻDEGO ŻOŁNIERZA

Akt wręczenia broni, obok złożenia przysięgi wojskowej, jest najważniejszą chwilą w drodze do zostania żołnierzem. Uroczystość wręczenia broni rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru 100. batalionu łączności w asyście Kompani Honorowej. Dokonując symbolicznego aktu wręczenia broni elewom służby przygotowawczej Dowódca 100. bł wz. major Krzysztof Dąbkiewicz życzył wytrwałości i sukcesów podczas szkolenia, jednocześnie podziękował obecnym na uroczystości za podjęcie decyzji żeby swoją przyszłość związać właśnie z wojskiem i dumną służbą ojczyźnie. Tradycyjnie w tak ważnych uroczystościach 100. bł swą obecnością zaszczycili nas Proboszcz Parafii Wojskowej w Wałczu ks. ppłk Witold Kurek oraz Proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Pile ks. mjr. Tomasz Wola, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. W kolejnej części uroczystości odśpiewano Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego, po czym Kompania Honorowa odprowadziła Sztandar 100. bł. Dowódca uroczystości kpt. Marcin Golonka złożył meldunek Dowódcy o zakończeniu uroczystości, i podał komendę do odprowadzenia pododdziałów.

76 ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ W EUROPIE

8 maja to dla nas Polaków dzień, w którym obchodzimy zakończenie II Wojny Światowej. W tym ważnym dniu przedstawiciele 100. batalionu łączności wraz z Dowódcą wz. Panem Majorem Krzysztofem Dąbkiewiczem tradycyjnie udali się na Cmentarz Wojenny w Wałczu, aby tam oddać hołd poległym żołnierzom w tym okrutnym dla Europy czasie. Niestety i tym razem ze względu na sytuację związaną z pandemią, nie było możliwości tego dnia uczcić z należytą mu oprawą.

ELEWI PRZYSIĘGALI NA SZTANDAR 100. BATALIONU ŁĄCZNOŚCI

Uroczystość złożenia Przysięgi Wojskowej odbyła się 1 maja na placu apelowym 100. batalionu łączności w Wałczu. Na dwa dni przed uroczystością w Parafii Wojskowej pw. św. Franciszka z Asyżu w Wałczu odbyła się msza święta w intencji składających przysięgę, której przewodniczył ks. ppłk Witold Kurek. Po odśpiewaniu przez żołnierzy hymnu państwowego przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej ze Szczecina, dowódca 100. batalionu łączności ppłk Sławomir Rzadkiewicz powitał zaproszonych gości. Następnie na komendę dowódcy uroczystości kpt. Marcina Golonki z szyku wystąpił poczet sztandarowy oraz żołnierze służby przygotowawczej wraz z delegacją składającą przysięgę na sztandar. Składającym ślubowanie błogosławieństwa udzielił proboszcz parafii wojskowej w Wałczu ks. ppłk Witold Kurek oraz proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Pile ks. mjr Tomasz Wola. Następnie głos zabrał dowódca BWD WKP-W płk Jacek ROLAK oraz przedstawiciel żołnierzy służby przygotowawczej. Kolejnym elementem uroczystości było wręczenie listów gratulacyjnych wyróżnionym elewom oraz podziękowań rodzicom. Na zakończenie uroczystości odśpiewano pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego oraz odprowadzono sztandar 100. bł przy asyście Kompani Honorowej.

WIELKI CZWARTEK , PIĄTEK I SOBOTA

Wręczenie broni 04.2021- w 100 Batalionie łączności

Śniadanie wielkanocne w 100 Batalionie Łączności

12 marca – 22. rocznica przyjęcia Polski do NATO

12 marca mijają 22 lata od wstąpienia Polski do układu wojskowego NATO (Sojuszu Północnoatlantyckiego). To wydarzenie stanowiło ukoronowanie jednego z najważniejszych celów polskiej polityki zagranicznej, realizowanej po przełomie demokratycznym w 1989 roku przez kolejne rządy naszego państwa. Trochę historii W 1990 roku wizytę w Kwaterze Głównej NATO odbywa minister Krzysztof Skubiszewski, a kilka miesięcy później rząd Tadeusza Mazowieckiego nawiązuje oficjalne stosunki z NATO. Na szczycie w Londynie szefowie państw i rządów sojuszu przyjmują deklarację, która zapowiada transformację NATO, wyrażając wolę rozwijania partnerskich stosunków z krajami Europy Środkowo-Wschodniej.Niedługo później, bo 31 marca 1991 roku, rozwiązane zostały struktury wojskowe Układu Warszawskiego. W lipcu UW przestajeistnieć.


W tym samym miesiącu odbyła się wizyta prezydenta Lecha Wałęsy w siedzibie NATO. Polski prezydent oświadczył, że Polska chce bezpiecznej Europy, a jej gwarancją jest NATO. Podobna deklaracja pojawiła się także w exposé premiera Jana Olszewskiego w grudniu 1991 roku, co stanowiło istotną zmianę akcentów w polskich oświadczeniach, które jak dotąd byłyostrożne w kwestii związania przyszłości Polski z NATO. Odpowiedź sojuszu dawała nadzieję. W marcu 1992 roku sekretarz generalny NATO Manfred Wörner oświadczył podczas wizyty w Polsce, że „drzwi do NATO są otwarte”. Była to ważna deklaracja, sygnalizująca początek zmian w podejściu sojuszu do perspektywy rozszerzenia. W kwietniu ministrowie obrony i szefowie sztabów państw regionu po raz pierwszy uczestniczyli w posiedzeniu Komitetu Wojskowego NATO –najważniejszego organu wojskowego i zarazem najstarszego gremium w strukturze Sojuszu.

13 ROCZNICA KATASTROFY LOTNICZEJ SAMOLOTU CASA C-295M

Tu Was nie ma, lecz jesteście przecież…I pozostaniecie w jasnym niebie.

Jest coś co mrokom się opiera….jest pamięć,która nie umiera….

Co roku, 23 stycznia o godzinie 19.07 odbywają się uroczystości związane z rocznicami katastrofy samolotu CASA C-295 M pod Mirosławcem. W tym roku obchody ze względu na panującą pandemię wyglądały inaczej. Mimo to przedsięwzięcie zorganizowano z niezmiennie należną ofiarom katastrofy czcią i honorami. W uroczystości wzięło udział znacznie węższe grono przedstawicieli Sił Zbrojnych RP i środowiska cywilnego: poseł Czesław HOC, Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek SUBOCZ. Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego reprezentował płk dypl. pil. Łukasz ANDRZEJEWSKI-POPOW, w imieniu Dowódcy Generalnego RSZ w uroczystości uczestniczył Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego – gen. bryg. pil. Wojciech PIKUŁA. Podczas uroczystości pod pomnikiem ofiar katastrofy odczytane zostały nazwiska wszystkich osób znajdujących się tamtego tragicznego dnia na pokładzie samolotu – 4 członków załogi i 16 pasażerów. 23 stycznia 2008 roku polskie lotnictwo wojskowe utraciło 20 lotników wielkiej miary. W trzynastą rocznicę katastrofy wojskowego samolotu CASA C-295 M pragniemy zapewnić o nieprzerwanej pamięci o naszych kolegach i przyjaciołach, którzy niespodziewanie odeszli na wieczną wartę. Przed śmiercią człowieka, a szczególnie śmiercią bliskich nam osób stajemy wstrząśnięci, zadziwieni i smutni. Mimo, że naszych drogich Lotników zabrał czas to w naszej pamięci, w pamięci żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej są Oni ciągle żywi.„Utraceni, lecz nie zapomniani, pokonani nie w walce, lecz przez los”. Cześć Ich pamięci!

PASTERKA 2020

PRZYSIĘGA WOJSKOWA

5 grudnia elewi V turnusu służby przygotowawczej odbywający szkolenie w koszarach 100. batalionu łączności złożyli uroczystą przysięgę wojskową. Przysięga złożona na sztandar batalionu była zwieńczeniem trwającego cztery tygodnie szkolenia, które elewi rozpoczęli z początkiem listopada. Po złożeniu uroczystego przyrzeczenia wobec Ojczyzny proboszcz parafii wojskowej w Wałczu ks. ppłk Witold Kurek wraz z proboszczem parafii ewangelicko – augsburskiej w Pile ks. mjr. Tomaszem Wolą udzielili młodym żołnierzom błogosławieństwa. Uroczystość nie odbyłaby się bez uhonorowania najbardziej wyróżniających się elewów, którym dowódca batalionu ppłk Sławomir Rzadkiewicz wręczył listy gratulacyjne.

Odpust parafialny

Promocja studentów Legii Akademickiej

19. września w koszarach 100. batalionu łączności w Wałczu 44 studentów Legii Akademickiej zakończyło kształcenie w ramach II modułu szkolenia.Zwieńczeniem ukończenia II modułu było otrzymanie aktów mianowania na pierwszy stopień podoficerski – stopień kaprala. W imieniu Dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia akty mianowania wręczył mjr Wiesław Rettig, który podziękował wszystkim studentom Legii Akademickiej za zaangażowanie i wytrwałość podczas procesu szkolenia. Podczas swojego przemówienia zwracając się do elewów major podkreślił: „Jestem pewien, że czas spędzony w wałeckich koszarach będziecie wspominać dobrze, a żołnierskie przyjaźnie pozostaną na całe życie. Wierzę, że mim o trudów szkolenia Wasza miłość do munduru tylko wzrosła, a na pewno teraz już rozumiecie, że mundur to nie jest ubranie. Mundur to honor i duma, za którym stoją ból i trudy szkolenia a przede wszystkim krew i poświęcenie walczących o wolność naszych przodków.”

Upamiętnienie Wiktorii Wiedeńskiej

10 września w koszarach 100. batalionu łączności odbył się uroczysty apel z okazji 337. rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej oraz obchodzonego w ten dzień Święta Wojsk Lądowych.Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości por. Beatę Rozmarynowską – dowódcy batalionu ppłk. Sławomirowi Rzadkiewiczowi i dokonaniu przeglądu pododdziałów z szyku wystąpił poczet flagowy, który podniósł na maszt flagę Wojsk Lądowych.Następnie głos zabrał dowódca batalionu ppłk Sławomir Rzadkiewicz po krótce przybliżając genezę Wiktorii Wiedeńskiej. Na zakończenie dowódca podziękował za poświęcenie i codzienne zaangażowanie w żołnierską służbę oraz za wzorową pracę pracownikom resortu narodowej. Nie zapominając o żołnierzach służących w Polskich Kontyngentach Wojskowych poza granicami kraju życzył im szczęśliwego powrotu do domu a ich rodzinom spokoju w oczekiwaniu na powrót najbliższych.Podczas uroczystości za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych dowódca wręczył listy gratulacyjne wyróżnionym żołnierzom. Na zakończenie uroczystości zgodnie z Ceremoniałem odbyła się defilada pododdziałów.

Przysięga studentów Legii Akademickiej

29. sierpnia w koszarach 100. batalionu łączności odbyła się przysięga wojskowa studentów odbywający ćwiczenia w ramach programu Legia Akademicka.Po przywitaniu przez dowódcę batalionu ppłk. Sławomira Rzadkiewicza przybyłych na uroczystość gości, przedstawicieli lokalnych władz samorządowych oraz rodzin składających przyrzeczenie elewów rozpoczęła się część główna uroczystości.„Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam …” – dumnie wydobyło się z gardeł przysięgających studentów ochotników, którzy niespełna trzy tygodnie temu przekroczyli bramy koszar rozpoczynając część praktyczną szkolenia podstawowego.Po udzielonym nowo zaprzysiężonym żołnierzom błogosławieństwie, którego udzielił proboszcz parafii wojskowej w Wałczu ks. ppłk Witold Kurek wraz z proboszczem parafii ewangelicko augsburskiej ks. mjr. Tomaszem Wolą głos zabrał dowódca Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód płk Jacek Rolak. Dowódca z głęboką wiarą w patriotyczną postawę studentów powiedział m. in. „Jestem pewien, że swoim zaangażowaniem, właściwą postawą i dyscypliną potraficie potwierdzić, że uzasadnionym jest zaufanie, jakim darzy nas żołnierzy społeczeństwo”.Podczas uroczystości został odczytany rozkaz o mianowaniu żołnierzy Legii Akademickiej na stopień starszego szeregowego a za uzyskanie bardzo dobrych wyników w szkoleniu dowódca Brygady wraz z dowódcą 100. bł wręczyli listy gratulacyjne wyróżnionym elewom oraz podziękowania rodzicom.Dla części z elewów po złożonej przysiędze rozpoczął się kolejny – trzytygodniowy etap szkolenia, którego zwieńczeniem będzie uzyskanie pierwszego podoficerskiego stopnia.

Wręczenie broni- legia akademicka oraz Święto Wojska Polskiego- 100 bat. łącz. – sierpień 2020

20-LECIE 100 BATALIONU ŁĄCZNOŚCI

26.06.2020r to wyjątkowa data, a to za sprawą dwudziestej rocznicy istnienia 100. batalionu łączności.Dla uczczenia tak wzniosłej chwili, w Wałeckich koszarach przy ulicy Kościuszki odbył się uroczysty apel,  na który zostało zaproszone znamienite grono gości – przedstawicieli władz samorządowych oraz przedstawicieli jednostek i instytucji wojskowych. Obecnością swą zaszczycili nas również byli dowódcy 100 batalionu łączności. gen. bryg. rez. Janusz Sobolewski, płk Robert WIERZBIŃSKI, ppłk rez. Wiesław  Gwóźdź oraz płk Sebastian Trojanowski.Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości kpt. Ernesta SOKOŁOWSKIEGO dowódcy 100. batalionu łączności ppłk. Sławomirowi RZADKIEWICZOWI o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu. Po zajęciu przez zaproszonych gości miejsc na trybunie poczet flagowy podniósł na maszt flagę państwową, a przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej ze Szczecina odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego.Apel z okazji 20-lecia był dobrym momentem do uhonorowania zasłużonych żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej. Ze względu na wyjątkowość uroczystości, odznaczeń, listów gratulacyjnych oraz nagród rzeczowych było wiele, a wyróżnieni występujący do ich odebrania czuli niesamowitą dumę.W dalszej części uroczystości głos zabrał dowódca 100 batalionu łączności ppłk Sławomir RZADKIEWICZ, w swojej przemowie przytoczył słowa marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO:„Bez łączności bowiem nie ma i być nie może skoordynowanej pracy wojska, nie ma złączenia wysiłków krwawych żołnierza dla odniesienia zwycięstwa i krew ludzka leje się darmo, leje się nie potrzebnie.”.Pan pułkownik podkreślił fakt iż czuje dumę mogąc tu dzisiaj wystąpić jako dowódca  100. bł, zwrócił też uwagę na wielki wkład jego poprzedników w dzisiejszy sukces wałeckich łącznościowców.Następnie zabrał głos:  założyciel 100 batalionu łączności gen. bryg. rez. Janusz SOBOLEWSKI, który to w swojej przemowie przybliżył nam historię, fakty i osoby biorące udział w założeniu naszego batalionu.Na zakończenie uroczystości tradycyjnie odbyła się defilada pododdziałów, po której zaproszeni goście udali się do Klubu BWD WKP-W na spotkanie gdzie  mogli powspominać historię 100. batalionu łączności.

ZMIANA DOWÓDCY W MIROSŁAWCU

REMONT BRAMY i WIOSENNE KWIATY

OBCHODY DNIA WETERANA

29 V obchodzimy Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa. W 2011 roku Sejm RP ustanowił 29 maja Dniem Weterana Działań Poza Granicami Państwa. W tym samym dniu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych.Któż to jest ten weteran. Weteranem działań poza granicami państwa jest to osoba, która brała udział, w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu, nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 60 dni.Status weterana posiada w Polsce ponad 22 tys. osób, a status weterana poszkodowanego – 857 osób.Przez lata w ponad 90 misjach i operacjach poza granicami państwa wzięło udział ponad 115 tys. polskich żołnierzy i pracowników wojska. Podczas działań poza granicami kraju poległo 120 polskich żołnierzy i pracowników wojska, ponad 800 zostało rannych..Można by zapytać przewrotnie po co dzisiejsze święto – Po to by oddać honor, tym którzy ciężko służyli teoretycznie w czasie pokoju na misjach zagranicznych, na których odbywały się również działania wojenne- by dostrzec trud ich służbyby podziękować za codzienną służbę, za godne reprezentowanie Polski poza granicami kraju , za postawę będącą synonimem odwagi, poświęcenia i godności,Dziś dziękujemy tym, którzy służą Polsce poza granicami naszego kraju, dbają o to, żeby Polska była bezpieczna i się rozwijała. Oni ryzykują własnym życiem. Ryzykują dla nas, żebyśmy mogli żyć w państwie bezpiecznym.

REMONT DACHU NA PLEBANII

WIELKANOC 2020

100. Batalion ma nowego Dowódcę

W dniu 5 marca na placu apelowym 100. batalionu łączności odbył się uroczysty apel z okazji przekazania i objęcia obowiązków dowódcy 100. batalionu łączności.W obecności dowódcy WKPW pułkownika Jacka Rolaka , podpułkownik Trojanowski przekazał obowiązki dowódcy swojemu następcy majorowi Sławomirowi Rzadkiewiczowi.Pułkownik Trojanowski dalszą służbę pełnił będzie w CWSD w Białobrzegach na stanowisku Szefa Pionu.Uroczystość swoją obecnością uświetniła Orkiestra Wojskowa z Koszalina i kompania reprezentacyjna Wojsk Lądowych.

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Cześć ich pamięci!

12 lutego na Cmentarzu Wojennym na Bukowinie odbyła się uroczystości z okazji 75. rocznicy przełamania Wału Pomorskiego i wyzwolenia Wałcza. W ten sposób mieszkańcy oddali cześć tym wszystkim, którzy poświęcili swoje życie w imię wyzwolenia i lepszej przyszłości kolejnych pokoleń.

Obchody 12. rocznicy katastrofy samolotu CASA C-295M w Mirosławcu.

,,Utraceni lecz nie zapomniani, pokonani nie w walce, lecz przez los”.

PIERWSZE WCIELENIE 2020

Wcielenie pierwszych ochotników w 2020 r. do służby przygotowawczej.7 stycznia w szeregi 100. batalionu łączności wcielono 25 ochotników do odbycia służby przygotowawczej. Na wstępie ochotnicy musieli przejść przez kilka stanowisk przygotowanych w Punkcie Kontrolno – Informacyjnym gdzie m.in. przedstawiciele kadr sprawdzili ich karty powołania i tożsamość, odbyli rozmowę z przedstawicielami organów finansowych, przeprowadzone zostały wywiady psychologiczne oraz medyczne. Następnie elewi zaprowadzeni zostali do fryzjera i do punktu umundurowania, gdzie pobrali mundury oraz podstawowe wyposażenie żołnierza. Teraz elewów czeka kilka tygodni intensywnego szkolenia podstawowego, które zakończą się egzaminami a ich zwieńczeniem będzie złożenie przysięgi wojskowej 22 lutego br.

PASTERKA 2019

PRZEKAZANIE OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU KOMENDANTA 1 REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ

W dniu 1 października 2019 r. w 1 RBLog w obecności Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Dariusza RYCZKOWSKIEGO nastąpiło przekazanie obowiązków Komendanta 1 Regionalnej Bazy Logistycznej. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu wałeckiego, Komendanci Wojskowych Oddziałów Gospodarczych, dowódcy, szefowie i komendanci jednostek i instytucji z rejonu odpowiedzialności 1 Regionalnej Bazy Logistycznej. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych podziękował zdającemu obowiązki płk. Markowi WIZIE za zaangażowanie oraz ogrom pracy, jaki włożył on w funkcjonowanie Bazy, a także pogratulował obejmującemu obowiązki Komendantowi płk. Dariuszowi SIERGIEJOWI,życząc satysfakcji z pełnienia służby w gronie sprawnie działającego zespołu. Obejmujący obowiązki Komendant 1 RBLog witając się z żołnierzami i pracownikami Bazy powiedział, iż wyznaczenie na to stanowisko jest zaszczytem, powodem do dumy i jednocześnie wyzwaniem.

Nadanie imienia 12. BBSP

W dniu 30.09.2019 r. odbyła się ceremonia nadania imienia gen. bryg. pil. Jerzego PIŁATA 12. Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych. W uroczystości uczestniczył I z-ca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. pil. Jan ŚLIWKA.

80 lat od wybuchu wojny

80 lat temu życie mieszkańców polskich miast i wsi zostało brutalnie przerwane atakiem dwóch sąsiednich państw – tak rozpoczęła się II wojna światowa.Cenę życia w walkach na wszystkich frontach, obozach koncentracyjnych, masowych egzekucjach, bombardowaniach oraz bestialskich akcjach wobec ludności zapłaciło ok. 60 milionów obywateli wielu państw, w tym 5,5 miliona Polaków.Co roku spotykamy się 1. września na wałeckim cmentarzu wojennym, by oddać hołd żołnierzom, którzy wciąż pamiętają okrucieństwo wojny i tym, którzy polegli w walce o wolność. W niedzielnej uroczystości udział wzięli: kombatanci, sybiracy, żołnierze wałeckich jednostek wojskowych, samorządowcy, przedstawiciele szkół i przedszkoli oraz lokalnych organizacji i instytucji, a także przedsiębiorcy. Pod pamiątkowym obeliskiem złożono kwiaty.

Studenci Legii Akademickiej złożyli przysięgę

W sobotę 20 lipca w koszarach 100. batalionu łączności 25 ochotników Legii Akademickiej wypowiedziało słowa roty przysięgi wojskowej.Przysięga wojskowa to niewątpliwie najważniejszy element w życiu żołnierza zobowiązujący go do rzetelnego wypełniana obowiązków wobec Ojczyzny, dlatego podczas uroczystości młodym żołnierzom towarzyszyli licznie zebrani przyjaciele i rodzina.Po powitaniu gości przez dowódcę batalionu ppłk. Sebastiana Trojanowskiego nastąpił najważniejszy element uroczystości, podczas którego studenci Legii Akademickiej złożyli przysięgę wojskową na sztandar 100. bł, który jest symbolem najwyższej wartości bojowej. Następnie nowo zaprzysiężonym błogosławieństwa udzielił proboszcz parafii wojskowej w Wałczu ks. ppłk Witold Kurek oraz proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej ks. mjr Tomasz Wola.Kolejnym elementem było odczytanie listu Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka do uczestników przysięgi wojskowej, a po nim zgodnie z rozkazem dowódcy 100. bł wręczono listy gratulacyjne najbardziej wyróżniającym się studentom podczas szkolenia wojskowego.

Przysięga w 100 bł

Po 8 tygodniach intensywnego szkolenia elewi doczekali się najważniejszego momentu w żołnierskiej służbie, czyli złożenia przysięgi wojskowej na sztandar. Na dwa dni przed uroczystością w Parafii Wojskowej pw. św. Franciszka z Asyżu w Wałczu odbyła się msza święta w intencji składających przysięgę, której przewodniczyłks. ppłk Witold Kurek. Sama uroczystość odbyła się o godz. 14.00 na placu apelowym batalionu, przed którym licznie zgromadzili się najbliżsi i przyjaciele ślubujących elewów, chcący wspólnie z nimi przeżyć ten niezwykły dzień. Po odśpiewaniu przez żołnierzy hymnu państwowego przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej z Koszalina, dowódca 100. batalionu łączności ppłk Sebastian TROJANOWSKI powitał zaproszonych gości i rodziny elewów.Następnie na komendę dowódcy uroczystości kpt. Ernesta SOKOŁOWSKIEGO z szyku wystąpił poczet sztandarowyoraz żołnierze służby przygotowawczej wraz z delegacją składającą przysięgę na sztandar w składzie:szer. elew Marek ŚWITEKszer. elew Eryk WRÓBLEWSKIszer. elew Maciej BOLECHOWSKIszer. elew Artur WIĘSEK Składającym ślubowanie błogosławieństwa udzielił proboszcz parafii wojskowej w Wałczu ks. ppłk Witold Kurek oraz ks. mjr Tomasz WOLANastępnie głos zabral dowódca BWD WKP_W płk Jacek ROLAK oraz zaproszeni goście i przedstawiciel żołnierzy służby przygotowawczej szer. elew Ignacy LASECKI Kolejnym elementem uroczystości było wręczenie listów gratulacyjnychwyróżnionym elewom oraz podziękowań rodzicom.Wyróżnieni żołnierze to:szer. elew Marek ŚWITEKszer. elew Eryk WRÓBLEWSKI Na zakończenie odbyła się defilada pododdziałów 100bł.

Boże Ciało 2019

Bierzmowanie w Garnizonie Wałcz

25 maja przez posługę Biskupa Polowego Wojska Polskiego – bp. gen. bryg. dr. Józefa Guzdka , 50  młodych ludzi uroczyście przyjęło Sakrament Bierzmowania w Parafii Św. Franciszka w Wałczu.W uroczystości uczestniczyli dowódcy jednostek wojskowych z Wałcza , Nadarzyc , Oleszna. Po zakończonej Mszy Św. Biskup Polowy Wojska Polskiego odznaczył pamiątkowym medalem: „W służbie Bogu i Ojczyźnie” ks.ppłk Witolda Kurka. Spotkanie z Biskupem Polowym Wojska Polskiego było okazją do umocnienia w wierze społeczności rodzin wojskowych i służb mundurowych Garnizonu Wałcz..

Czym jest Sakrament Bierzmowania?


Sakrament Bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Nazwa pochodzi od „bierzma” – czyli belki podtrzymującej strop Kościoła. Nazywany jest także sakramentem dojrzałości

chrześcijańskiej, ponieważ w Kościele katolickim przyjęcie tego sakramentu związane jest z przejściem od dzieciństwa do wieku młodzieńczego i otrzymaniem darów Ducha Świętego, dzięki którym wierzący jeszcze ściślej łączy się ze

wspólnotą Kościoła. Pismo Święte wymienia siedem darów Ducha Świętego: dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar umiejętności, dar męstwa, dar pobożności oraz dar bojaźni Bożej. Podobnie jak Chrzest, także Bierzmowanie wyciska na duszy duchowy znak, niezatarty „charakter”, dlatego ten sakrament można przyjąć tylko jeden raz.


Moc Ducha świętego, która działa w sercu bierzmowanego, uzdalnia go i zobowiązuje do głoszenia i bronienia wiary, także do  świadczenia o niej w codziennym życiu. Przywołując słowa Ewangelii Św. Mateusza można powiedzieć, że

przyjmujący Sakrament Bierzmowania ma być „solą ziemi i światłem świata”. W Sakramencie Bierzmowania Duch Święty zstępuje jako moc Boża, która udziela mu darów niezbędnych do tego, by mieć w sobie dość siły do zmagania się ze złem

oraz prowadzenia życia godnego człowieka przepełnionego wiarą w kochającego  go Boga.

Rocznica Pierwszej Komunii Świętej

Uroczystości w Jastrowiu

Już od dawna w Jastrowiu nie widziano tylu żołnierzy i ich dowódców. Dnia 26 kwietnia , na placu im . Jana Pawła II odbyła się uroczystość przekazania Sztandaru dla 21 Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach. Na uroczystość przybyło wielu przedstawicieli Wojska Polskiego, władz Powiatu Złotowskiego, Gminy i Miasta Jastrowie oraz przedstawicieli lokalnych organizacji.

Wielkanoc

Wielki Piątek

Wielki Czwartek

Spotkanie wielkanocne w 100 batalionie łączności 

Spotkanie wielkanocne w 1 Regionalnej Bazie Logistycznej 

Tradycyjnym zwyczajem w okresie przedświątecznym żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej w miejscach swej służby i pracy wspólnie spotykają się, aby wejść w klimat świętowania szczególnych tajemnic wiary chrześcijańskiej.Zebrani żołnierze i pracownicy 1 Regionalnej Bazie Logistycznej zostali powitani i zachęceni do wspólnego spotkania przez Komendanta cz.p.o. płk Marka Wizę. Krótko istotę świętowania tajemnic wiary uobecnianych w tym czasie oraz serdeczne życzenia wyraził kapelan ks. ppłk. Witold Kurek, po czym pobłogosławił pokarmy przygotowane przez żołnierzy i ich rodziny.

PRZEKAZANIE OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU KOMENDANTA 1 REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ 

15 kwietnia 2019 r. w Wałczu odbył się uroczysty apel z okazji przekazania obowiązków Komendanta 1 RegionalnejBazy Logistycznej.W uroczystym apelu uczestniczył Zastępca SzefaInspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Szef Sztabu Pan płk Zbigniew POWĘSKA oraz przedstawiciele władz samorządowych powiatu wałeckiego i pilskiego,Komendanci Wojskowych Oddziałów Gospodarczych, dowódcy, szefowie i komendanci jednostek i instytucji z rejonu odpowiedzialności 1 Regionalnej Bazy Logistycznej. W trakcie uroczystości Pan płk Zbigniew POWĘSKA podziękował zdającemu obowiązki płk. Cezaremu BALEWSKIEMU za zaangażowanie oraz ogrom pracy, jaki włożył on w funkcjonowanie Bazy.Obowiązki Komendanta 1RBLog zostały czasowo powierzone Zastępcy Komendanta Panu płk. Markowi WIZIE. Zdający obowiązki Komendanta 1RBLog płk Cezary BALEWSKI podziękował żołnierzom i pracownikom RON, życząc im szczęścia, satysfakcji ze służby oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. Zapewnił również, że na zawsze zachowa ich w swojej pamięci.Uroczysty apel zakończył się defiladą pododdziałów.Tekst i foto: Hanna ŚMIST

Przysięga wojskowa 

2 marca 33 elewów I turnusu służby przygotowawczej złożyło przysięgę wojskową na sztandar 100. batalionu łączności. Po 7 tygodniach intensywnego szkolenia elewi doczekali się najważniejszego momentu w żołnierskiej służbie, czyli złożenia przysięgi wojskowej na sztandar. Na dwa dni przed uroczystością w Parafii Wojskowej pw. św. Franciszka z Asyżu w Wałczu odbyła się msza święta w intencji składających przysięgę, której przewodniczył ks. ppłk Witold Kurek. Sama uroczystość odbyła się o godz. 11.00 na placu apelowym batalionu, przed którym licznie zgromadzili się najbliżsi i przyjaciele ślubujących elewów, chcący wspólnie z nimi przeżyć ten niezwykły dzień. Po odśpiewaniu przez żołnierzy hymnu państwowego przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej z Bydgoszczy, dowódca 100. batalionu łączności ppłk Sebastian TROJANOWSKI powitał zaproszonych gości i rodziny elewów. Następnie na komendę dowódcy uroczystości kpt. Ernesta SOKOŁOWSKIEGO z szyku wystąpił poczet sztandarowy oraz żołnierze służby przygotowawczej wraz z delegacją składającą przysięgę na sztandar w składzie: szer. elew Filip KWIATKOWSKI, szer. elew Dawid KORALEWSKI, szer. elew Wojciech KUMOR, szer. elew Paweł KOSTECKI. Składającym ślubowanie błogosławieństwa udzielił proboszcz parafii wojskowej w Wałczu ks.ppłk Witold Kurek.  Następnie głos zabrali zaproszeni goście oraz przedstawiciel żołnierzy służby przygotowawczej szer. elew Paweł KOSTECKI Kolejnym elementem uroczystości było wręczenie listów gratulacyjnych wyróżnionym elewom oraz podziękowań rodzicom. Wyróżnieni żołnierze to:szer. elew Filip KWIATKOWSKI szer. elew Paweł KOSTECKI Na zakończenie odbyła się defilada pododdziałów 100 bł.foto. kpr. Tomasz MINKO

Uroczystości pogrzebowe śp. o. ppłk. Mieczysława Oleksiuka OMI

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w Poznaniu. We wtorek 19 lutego ciało śp. ojca Oleksiuka zostało wniesione na barkach współbraci z jego wspólnoty do kościoła parafialnego Chrystusa Króla w Poznaniu. Oczekując na Mszę świętą, odmówiono różaniec w intencji zmarłego. Eucharystii przewodniczył przełożony komunitetu – o. Krzysztof Ziętkowski OMI, a kazanie wygłosił o. Józef Niesłony OMI.Kaznodzieja przypomniał, że o. Mieczysław odchodził do wieczności u progu godziny Miłosierdzia. Jego życie dojrzewało do wieczności przez 65 lat, w tym 43 lata profesji zakonnej i 37 lat kapłaństwa. Ojciec Mieczysław chętnie opowiadał o sobie. Czuł potrzebę rozmowy. Należał do osób wrażliwych. Nieraz, w przypływie szczerości, zwierzał się z tajemnic swojego życia. (…) Śp. o. Mieczysław jak każdy, który odmawia brewiarz, codziennie przy Komplecie powtarzał; „O Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju”. Codziennie też w Komplecie, powtarzał słowa Pana Jezusa z Krzyża: „W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego”. (…) Bądź mu Panie światłem, które nie zna zachodu, światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech to czego na ziemi szukał ze światłem wiary, w wieczności stanie się rzeczywistością. Niech to Jego doczesne życie, które tu na ziemi obumarło, trwa wiecznie z Bogiem. List kondolencyjny w imieniu Ordynariusza Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego odczytał proboszcz parafii garnizonowej w Poznaniu – ks. płk Mariusz Stolarczyk. Słowo podziękowania wygłosił również proboszcz parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu, w której często pomagał śp. ojciec Mieczysław. W uroczystościach uczestniczyli wierni z parafii garnizonowych w Wałczu i Biedrusku, gdzie ojciec Oleksiuk był proboszczem. Po zakończonej liturgii, trumnę przeniesiono do karawanu i przewieziono do Kodnia. Mszy świętej pogrzebowej w Kodniu przewodniczył Ordynariusz Diecezji Siedleckiej – bp Kazimierz Gurda. Na początku liturgii odczytano słowo bp. gen. bryg. Józefa Guzdka, w którym podkreślił, że “Ojciec Mieczysław zostawił dobry ślad w szeregach Ordynariatu, zostawił dobry ślad w szeregach Wojska Polskiego”. Eucharystię koncelebrowało kilkudziesięciu prezbiterów – zarówno oblatów, jak i kapłanów diecezjalnych. Słowo Boże wygłosił o. Jan Jarosz OMI – kolega rocznikowy śp. ojca Oleksiuka.Nawiązując do liturgii Słowa, podkreślał wiarę w nasze osobiste zmartwychwstanie, a spoglądając na Krzyż wskazał, że dramat umierania Chrystusa jest także znakiem i pociechą dla nas: “Po to umiera na krzyżu, aby oswoić nasz lęk umierania (…) To zjednoczenie się z naszym lękiem jest tak dalekie, że umiera na krzyżu jako złoczyńca”. Przechodząc zaś z teologicznej refleksji do życia zmarłego, zatrzymał się na chwilę, cytując Dietricha Bonhoeffera – teologa luterańskiego – który zauważył, że “Bóg nie uwalnia od krzyża, ale zbawia przez Krzyż”. Takie były ostatnie miesiące życia ojca Oleksiuka, kiedy powoli obumierał na łóżku szpitalnym. Mówiąc o definicji życia zakonnego w kontekście obumierania, o. Jan Jarosz OMI wskazał, że wielką sztuką, jakiej doświadczył zmarły, jest “pozwolić obumierać również swemu ciału”. Nie jestem jego przełożonym wojskowym –jestem jego kolegą, ale chciałbym powiedzieć: Drogi Mietku, spocznij,odpocznij… Wstąp do szeregu – do szeregu tak wielu oblatów, którzy tutaj leżą na tej nadbużańskiej ziemi, do szeregu tych wszystkich, którzy oglądają Boga.W liturgii uczestniczyła również asysta wojskowa i kapelani Wojska Polskiego. Ojciec Mieczysław Oleksiuk OMI spoczął “w szeregu” swoich współbraci na kwaterze oblackiej w Kodniu. Ostatni hołd oddali mu żołnierze, którzy – zgodnie z ceremoniałem wojskowym – oddali salwę honorową.