ARTYKUŁY

Na początku drogi trzeba nam wiedzieć, że w Bazylice Grobu Bożego są nie tylko katolicy, ale też prawosławni różnych rytów (m.in. Grecy, Armeńczycy i Koptowie). Choć Wielkanoc przypada często w odmiennych datach, to w Bazylice każde z wyznań ma wyznaczone godziny celebracji ustalone ponad 200 lat temu (tzw. Status quo). Dlatego godziny celebracji są od tego zależne. Głównym zaś celebracjom przewodniczy patriarcha Jerozolimy lub jego delegat. Franciszkanie zaś – będąc kustoszami miejsc świętych – troszczą się o oprawę liturgiczną. Niedziela Palmowa O 5.00 rano otwierają się na oścież drzwi Bazyliki Grobu Bożego, która szybko wypełnia się ludźmi. O 6.30 rozpoczyna się procesja z palmami wokół Grobu Bożego. Po trzecim okrążeniu przewodniczący liturgii wchodzi do Grobu Pana Jezusa z palmą, aby podkreślić, że przeżycia Wielkiego Tygodnia prowadzą do radości Zmartwychwstania. Następnie ma miejsce Msza św. przy ołtarzu kaplicy św. Marii Magdaleny, czyli w miejscu, gdzie według tradycji spotkała ona Jezusa Chrystusa…

Czytaj dalej

Przedłużamy radość paschalną, radość z faktu, że Jezus zmartwychwstał, żyje i działa wśród nas. On chce się z nami spotykać, napełniać naszą codzienność swoją obecnością, pokrzepiać nasze serca i napełniać nas odwagą do apostołowania, do głoszenia prawdy o Jego zmartwychwstaniu. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  przypomina o tej prawdzie w kierowanym do nas słowie. Pragniemy z całego serca podziękować za składane ofiary, które przeznaczymy na katolickie uczelnie i szkoły w naszej Ojczyźnie. Od wtorku do piątku włącznie jestem na urlopie- nie ma mszy św. 19 kwietnia 2017 roku (środa) w Wałczu będzie przebywał z Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.  Program  wizyty:godz. 16.00     Spotkanie Prezydenta RP z mieszkańcami (Wałecka Aleja Gwiazd Sportu – Promenada nad Jeziorem Raduń, ul. Chłodna).Planowane jest  wystąpienie Pana Prezydenta. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić niedzielę Bożego Miłosierdzia.  Dlatego przed każdą  Mszą Świętą wspólnie odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W  przyszłą niedzielę, w odpowiedzi na wielokrotne wezwania Ojca Świętego…

Czytaj dalej

W radosny dzień zmartwychwstania  Chrystusa przyszliśmy do kościoła, aby wyśpiewać radosne Alleluja. Chcemy razem z całym stworzeniem dziękować za dzieło odkupienia, za Chrystusowe zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Od pustego grobu, Drogim Parafianom i Gościom, pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia, aby zmartwychwstały Pan i Zbawiciel opromieniał swoją łaską i błogosławieństwem każdą chwilę życia i by udzielał zdrowia i wszelkich potrzebnych darów.   Msze Święte o godz. 6,00 , 10,30 i 12,00 Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Msze Święte -godz. 9.00, 10.30 i 12.00. Składka z drugiego dnia świąt będzie przeznaczona na utrzymanie katolickich uczelni i wydziałów teologicznych w naszym kraju.  W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić niedzielę Bożego Miłosierdzia.  Dlatego przed każdą  Mszą Świętą wspólnie odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W  przyszłą niedzielę, w odpowiedzi na wielokrotne wezwania Ojca Świętego Franciszka, decyzją Konferencji Episkopatu Polski zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek, jako wyraz solidarności z narodem syryjskim. Pomoc zostanie przekazana za pośrednictwem Caritas Polska, która…

Czytaj dalej

W sercu człowieka wierzącego, stojącego przy pustym grobie Chrystusa, pojawia się uśmiech politowania nad wszystkimi mędrcami tego świata, którzy próbują w rakietach niosących śmierć dostrzec gwarancję ludzkiego szczęścia na ziemi. Twierdzenie, że bezpiecznie można żyć jedynie w cieniu broni niosącej zagładę, to wielkie złudzenie. Gwarancją ludzkiego szczęścia może być tylko i wyłącznie pokonanie śmierci, wyciągnięcie z jej ręki śmiercionośnej kosy, a nigdy jej ostrzenie. Śmierć nie boi się rakiet. Wręcz przeciwnie, to one są jej narzędziem. Ludzie zrobili wszystko, by udoskonalić narzędzia, którymi posługuje się śmierć. Obecnie z niezwykłą łatwością potrafi ona w ciągu kilku sekund zamienić milionowe miasto w jedną zbiorową mogiłę. Nie będzie czasu nawet na akt żalu, na jedno słowo modlitwy zwróconej w stronę nieba. Dyskusyjne są nasze osiągnięcia, ale udoskonalenie środków niosących śmierć nie podlega żadnej dyskusji. W tym punkcie jesteśmy prawie u szczytu osiągnięć ludzkości. Nie trudno zauważyć, że żyjemy przy dźwięku ostrzonej kosy śmierci. Mówią nam, że jest to melodia zapewniająca nasze bezpieczeństwo, nasze…

Czytaj dalej

Wielki Piątek to dzień, w którym żądło śmierci dosięgło Jezusa Chrystusa. Wszyscy chrześcijanie wiedzą jednak, że śmierć Chrystusa jest źródłem nowego życia. Dlatego Wielki Piątek, dzień żałoby, jest równocześnie dniem nadziei; przygotowuje bowiem zmartwychwstanie. W rocznicę krwawej ofiary Chrystusa na krzyżu Kościół wstrzymuje się od odprawiania ofiary bezkrwawej. W porze popołudniowej, w tych godzinach, w których dokonała się ofiara kalwaryjska, odprawia się specjalne nabożeństwo, którego forma sięga starożytności chrześcijańskiej. Liturgia rozpoczyna się przy ołtarzu pozbawionym wszelkich dodatkowych sprzętów. Kościół pragnie skupić uwagę wiernych na ołtarzu, który przedstawia samego Chrystusa Pana. Cały obrzęd liturgiczny obejmuje pięć części: Czytania Czyta się lekcję z proroka Ozeasza, opiewającą miłosierdzie Boże nad ludem, oraz z Księgi Wyjścia — opis zabijania baranka wielkanocnego przy wyjściu z Egiptu. Baranek wielkanocny był zapowiedzią «Baranka, który gładzi grzechy świata». Opis męki Pana Jezusa według św. Jana stwierdza spełnienie się tego proroctwa. Uroczyste modlitwy za całą ludzkość Na długo przed…

Czytaj dalej

Od Wielkiego Czwartku, który w tym roku przypada 13 kwietnia, Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego będzie wspominać mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego. Wielki Czwartek jest szczególnym świętem kapłanów. Rankiem, jeszcze przed wieczornym rozpoczęciem Triduum Paschalnego, ma miejsce szczególna Msza św. We wszystkich kościołach katedralnych biskup diecezjalny wraz z kapłanami (nierzadko z całej diecezji)odprawia Mszę św. Krzyżma. Podczas niej biskup święci oleje (chorych i krzyżmo), które przez cały rok służą przy udzielaniu sakramentów chrztu, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych. Kapłani koncelebrujący ze swoim biskupem odnawiają przyrzeczenia kapłańskie. Msza Krzyżma jest wyrazem jedności i wspólnoty duchowieństwa diecezji. Wieczorem w kościołach parafialnych i zakonnych Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne. Przed rozpoczęciem liturgii opróżnia się tabernakulum, w którym przez cały rok przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Odtąd aż do Nocy Zmartwychwstania pozostaje ono puste. Msza…

Czytaj dalej

19 kwietnia 2017 roku (środa) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda będzie przebywał z wizytą w Wałczu . Program  wizyty: godz. 16.00     Spotkanie Prezydenta RP z mieszkańcami (Wałecka Aleja Gwiazd Sportu – Promenada nad Jeziorem Raduń, ul. Chłodna). Planowane wystąpienie Prezydenta RP.

NIEDZIELA PALMOWA Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak dziś przychodzi do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim!”. Prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli z Panem Jezusem szczery żal za nasze nieprawości po to, aby przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały. Spotkanie z kandydatami do Sakr. bierzmowania  po mszy św. o godz. 12,00. Wielki Poniedziałek, 10 kwietnia, kieruje nasze myśli do tragicznego wydarzenia sprzed 7 lat. W tym dniu przypada  7. rocznica katastrofy polskiego prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Wspominając tamte chwile, prośmy Pana Boga o to, abyśmy wreszcie nauczyli się wyciągać właściwe wnioski z każdej dotykającej nas lekcji historii. W Wielki Czwartek  celebrowana jest  Msza Święta na pamiątką ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpocznie się ona o…

Czytaj dalej

WIELKI CZWARTEK MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ GODZ. 18,00  WIELKI PIĄTEK DROGA KRZYŻOWA  GODZ.17,30 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ GODZ. 18,00  WIELKA SOBOTA  POŚWIĘCENIE POKARMÓW  GODZ. 10,00   10,30   11,00 WIGILIA PASCHALNA GODZ. 18,00 NIEDZIELA WIELKANOCNA  REZUREKCJA-  GODZ. 6,00 KOLEJNE MSZE ŚW. O GODZ. 10,30  i 12,00 PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY MSZE ŚW O GODZ. 9,00  , 10,30  i 12,00

10.04.2017 WAŁCZ kościół p.w. Św. Mikołaja 17:30 złożenie kwiatów i zniczy pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej 18:00 msza św. w parafii św. Mikołaja w Wałczu  3. Po mszy św. złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary w Katyniu

420/444