ADORACJA DO JEZUSA MIŁOSIERNEGO

ADORACJA DO JEZUSA MIŁOSIERNEGO

WPROWADZENIE

Panie Jezu przychodzimy do Ciebie z wdzięczną miłością za ogrom Twego miłosierdzia, które nam poznać dałeś w tajemnicy swej męki śmierci i zmartwychwstania. Gorąco pragniemy, aby owoce Twego odkupienia ogarnęły każdego z nas, naszą parafię, nasze miasto i dotarły aż po krańce ziemi. Wpatrzeni w Twoje Święte Wyobrażenie, z pokorą i ufnością zanośmy nasze modlitwy, polecając się nieskończonemu Bożemu Miłosierdziu.

Słowami koronki, którą Jezus zostawił nam za pośrednictwem św. Siostry Faustyny, prośmy o miłosierdzie dla nas, dla naszych rodzin i całego świata, dołączając intencje, z którymi sami dzisiaj przychodzimy, pomni na słowa Jezusa, który powiedział: „O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę” . „Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą moją” .

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Na początku: Ojcze nas…, Zdrowaś Maryj…, Wierzę… Na dużych paciorkach różańca: Przewodniczący liturgii – Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa – Wszyscy – Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata Na małych paciorkach: Przewodniczący liturgii – Dla Jego bolesnej Męki – Wszyscy – Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. (10 razy) Na zakończenie po 5 dziesiątkach: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. (3 razy)

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE

Panie nasz i Boże w Trójcy Świętej jedyny, zebrani na modlitwie w Imię Twoje dziękujemy za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, jakie zsyłać nam raczysz, a które otrzymujemy dzięki zbawczej męce Pana naszego Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.