Parafia Wojskowa p.w. św. Franciszka z Asyżu w Wałczu„JEŚLI KOMU DROGA OTWARTA DO NIEBA TO TYM, KTÓRZY SŁUŻĄ OJCZYŹNIE”

Święto patronalne – 04 Października

Parafia swoją posługą obejmuje żołnierzy i pracowników wojska wraz z rodzinami ze wszystkich jednostek garnizonu Wałcz.


Mając na uwadze dobro duchowe wiernych Biskup Polowy Wojska Polskiego Sławoj Leszek Głódź Dekretem z 21 stycznia 1993 roku ustanowił Parafię Wojskową pw. św. Franciszka z Asyżu w Wałczu. 

 • 2
 • 1
 • IMG_6323
 • IMG_6320
 • IMG_6319
 • IMG_6315
 • TŁO
 • 5
  5
 • 4
  4
 • henka
 • 3

Witamy na stronie internetowej naszej parafii, na której prezentujemy ważniejsze wydarzenia i uroczystości kościelne oraz wojskowe. Ilustrujemy i opisujemy życie naszej parafii.


„To w Eucharystii znajdujemy prawdziwe doświadczenie Boga”


PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH


WTOREK-PIĄTEK – GODZ. 18.00

SOBOTA – GODZ. 17.00

NIEDZIELA – GODZ. 9.00 i 10.30

Biuro parafialne czynne pół godziny po każdej Mszy św.

W sprawach pilnych proszę kontaktować się telefonicznie


„Bóg jest radością, dlatego przed swój dom wystawił słońce.” – św. Franciszek z Asyżu


OGŁOSZENIA

02 PAŹDZIERNIKA 2022

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA


Dziś dwudziesta siódma niedziela zwykła w ciągu roku kościelnego. Liturgia niedzielna wyparła liturgiczne wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów…We wtorek 4 X liturgiczne wspomnienie

Patrona Parafii

Świętego Franciszka z Asyżu.

O godz.18,00 będziemy przeżywali

Odpust Parafialny.

Serdecznie zapraszam wojsko naszego garnizonu, wszystkich parafian, gości i sympatyków naszego kościoła garnizonowego.

Papieska Intencja na październik 2022:

O Kościół otwarty na wszystkich

Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem

solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.


BISKUP POLOWY WOJSKA POLSKIEGO

Wiesław Lechowicz


„Siej miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda,

jedność tam, gdzie panuje zwątpienie”

– św. Franciszek z Asyżu


KANCELARIA


W Kurek

PROBOSZCZ PARAFII

KS. PPŁK WITOLD KUREK

Kancelaria Parafialna jest czynna:

od wtorku do piątku po mszy

św. wieczornej oprócz I piątków miesiąca, świąt i uroczystości.

Zapytania można kierować drogą telefoniczną tel. (67) 250 24 21,

fax (67) 250 21 87 kom. 605 736 325 lub internetową pww@onet.pl 

INTENCJE MSZALNE przyjmujemy w kancelarii parafialnej.

Adres parafii:

Rzymskokatolicka Parafia Wojskowa p.w. św. Franciszka z Asyżu

ul. Wojska Polskiego 101

78-600 WAŁCZ

tel. ks.proboszcz: 605 736 325WARTO PRZECZYTAĆ


SŁUŻBA LUSTREM WIARY

Pewna stara bajka opowiada o królu, który jako zapłatę za swój

dobry uczynek zażyczył sobie bez namysłu, aby bogowie

sprawili, żeby wszystko, czego się dotknie, stało się złotem…


Przypowieść o bogaczu i Łazarzu

Jezus powiedział do faryzeuszów:

« Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawi5 MINUT DLA BOGAModlić się znaczy dać trochę swojego czasu Chrystusowi, zawierzyć Mu, pozostawać w milczącym słuchaniu Jego Słowa, pozwalać mu odbić się echem w sercu. – Jan Paweł II


AKTUALNOŚCI


 • UPAMIĘTNIENIE WIKTORII WIEDEŃSKIEJ 12.09
 • PRZYSIĘGA 03.09
 • WYBUCH WOJNY 01.09
UPAMIĘTNIENIE WIKTORII WIEDEŃSKIEJ 12.09


12 września w wałeckich koszarach żołnierze 100 Batalionu Łączności oraz 104 Batalionu Logistycznego podczas uroczystego apelu wspólnie upamiętnili 339. rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej oraz obchodzone w ten dzień Święto Wojsk Lądowych. Apel rozpoczął dowódca uroczystości – kpt. Daniel Klessa, składając meldunek Dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia WKPW – płk. Mirosławowi Postołowiczowi o gotowości pododdziałów do uroczystości. Podczas przeglądu pododdziałów Dowódcy Brygady tego dnia towarzyszyli również dowódcy batalionów – ppłk Sławomir Rzadkiewicz oraz mjr Paweł Kowalczyk. Po przywitaniu się z żołnierzami z szyku kompanii honorowej wystąpił poczet flagowy, który podniósł na maszt flagę państwową a wszyscy zebrani goście wraz z

pracownikami i żołnierzami odśpiewali wspólnie Mazurka Dąbrowskiego przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej ze Szczecina. Następnie głos zabrał dowódca 100bł – ppłk Sławomir Rzadkiewicz witając w imieniu własnym oraz dowódcy 104blog licznie zebranych gości. Jednym z ważniejszych punktów uroczystego apelu było uhonorowanie żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej za codzienny trud i poświęcenie dla dobra

Sił Zbrojnych i Rzeczypospolitej. Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej wręczono medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, odczytano również rozkaz Szefa Sztabu Generalnego WP i rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ wyróżniające żołnierzy Tytułami Honorowymi „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej”.

Podczas uroczystości głos zabrał również Dowódca Brygady – płk Mirosław Postołowicz, który po krótce przybliżył genezę Wiktorii Wiedeńskiej oraz podsumował całoroczny wysiłek żołnierzy Brygady. „Osobiście jest dla mnie

niezwykłą przyjemnością dowodzić tak profesjonalnym i stale rozwijającym się zespołem. Wiem, że mogę na Was liczyć w każdej sytuacji” – zakończył swoją wypowiedź dowódca. W imieniu władz samorządowych głos

zabrał Starosta Wałecki Pan dr Bogdan Wankiewicz, składając żołnierzom i pracownikom życzenia sukcesów i poczucia dumy ze spełniania misji obrony Ojczyzny oraz dziękując za wzorową współpracę z władzami samorządu powiatu wałeckiego.


PRZYSIĘGA 03.09


3 września w wałeckich koszarach studenci II turnusu Legii Akademickiej złożyli przysięgę wojskową na sztandar 100

Batalionu Łączności.

Uroczystą przysięgę rozpoczął dowódca uroczystości – kpt. Daniel Klessa składając meldunek dowódcy 100bł o gotowości pododdziałów. Następnie z szyku kompanii honorowej wystąpił poczet flagowy, podniósł flagę państwową na maszt i wszyscy zebrani dumnie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.


Po przywitaniu zebranych gości przez dowódcę 100bł rozpoczęła się część główna i najważniejsza dla młodych żołnierzy – wypowiadając słowa Roty przysięgi wojskowej zobowiązali się do wiernej służby Rzeczypospolitej. Po złożonej przysiędze Proboszcz Parafii Wojskowej w Wałczu ks. ppłk Witold Kurek oraz Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile ks. ppłk Tomasz Wola udzielili błogosławieństwa nowo zaprzysiężonym żołnierzom.


Podczas uroczystości Dowódca 100bł odczytał list Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka skierowany do uczestników przysięgi wojskowej Legii Akademickiej a kończąc swoje przemówienie zwrócił się do elewów przywołując słowa rotmistrza Witolda Pileckiego „Kochajcie ojczystą ziemię, kochajcie swoją świętą wiarę i tradycje własnego narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem”.


W tym ważnym dla młodych żołnierzy dniu nie mogło zabraknąć również wyróżnień. Wręczając listy gratulacyjne dla elewów dowódca wraz z przedstawicielem Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Szczecinku – szefem wydziału mjr. Tomaszem Bryckim złożyli podziękowania dla rodziców za wychowanie dzieci na świadomych swego patriotyzmu obywateli.


WYBUCH WOJNY 01.09


83. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

1 września 2022 r. na placu apelowym 104 Batalionu Logistycznego ,,Ziemi Wałeckiej” im. płk. Franciszka Garczyńskiego, w godzinach porannych odbyła się uroczysta zbiórka upamiętniająca 83. rocznicę hitlerowskiej niemieckiej agresji na Polskę, w której uczestniczyli żołnierze oraz pracownicy resortu obrony narodowej 100bł i 104blog.

Dowódcą uroczystości był kpt. Daniel Klessa, który złożył meldunek Dowódcy 100bł ppłk. Sławomirowi Rzadkiewiczowi o gotowości pododdziałów do uroczystej zbiórki. Po przywitaniu się z żołnierzami oraz pracownikami resortu obrony narodowej podniesiona na maszt została Flaga państwowa oraz odśpiewano Mazurek Dąbrowskiego. Następnie głos zabrał Dowódca 100bł, który w swoim przemówieniu przedstawił tło historycznych wydarzeń związanych z agresją III Rzeszy Niemieckiej na II Rzeczpospolitą Polskę. Następnie odśpiewano Pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego, po której odbyła się defilada pododdziałów oraz odprowadzenie Kompanii Honorowej. Po uroczystej zbiórce w MSD Dowódca 104 blog w towarzystwie starszego podoficera dowództwa batalionu udał sie na Cmentarz Wojenny na Bukowinie, gdzie zebrali się przedstawiciele jednostek wojskowych, władz samorządowych, kombatantów, harcerzy, przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń oraz młodzieży szkolnej, aby oddać hołd poległym za wolność Ojczyzny oraz wyrazili szacunek wszystkim Kombatantom uczestniczącym w kampanii wrześniowej 1939 roku. 

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !!!


O PATRONIE

Całe noce trawił na modlitwie… przy czym wsparty łaską boską przezwyciężał liczne lęki i liczne uciski ducha”


SAKRAMENTY


 • CHRZEST
 • MAŁŻEŃSTWO
 • BIERZMOWANIE
 • POGRZEB KATOLICKI
CHRZEST

Chrzty dzieci odbywają się zazwyczaj w II niedzielę miesiąca podczas Mszy Św. o godz. 10.30 

Dokumenty potrzebne do Sakrament Chrztu Świętego dziecka:

 1. Akt Urodzenia dziecka – oryginał

2. Akt Ślubu Kościelnego Rodziców dziecka

3. Świadectwa Moralności Rodziców Chrzestnych – wydawane w Parafii Ich zamieszkania

4. Jeśli Rodzice nie mieszkają na terenie naszej Parafii wymagana jest pisemna zgoda na Chrzest dziecka z Parafii miejsca zamieszkania.  Zgłoszenia należy dokonać w kancelarii parafialnej, co najmniej miesiąc przed planowanym terminem chrztu. Nie potrzeba dodatkowego i wcześniejszego “rezerwowania” terminu chrztu. Zapisu do Księgi Chrztów, ze wszystkimi wyżej wymienionymi dokumentami, dokonujemy w Kancelarii Parafialnej co najmniej tydzień przed planowanym Chrztem. Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca/taka sama jak do I Komunii/ i biała szata.Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatkę matka chrzestna.

MAŁŻEŃSTWO

Informacje dla osób przygotowujących się do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:

Odpowiednio wcześniej należy dokonać rezerwacji terminu ślubu.

Zgodnie z kan. 1115 Kodeksu Prawa Kanonicznego małżeństwa winny być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z narzeczonych posiada stałe albo tymczasowe zamieszkanie lub miesięczny pobyt.

Za zezwoleniem własnego ordynariusza albo własnego proboszcza, wolno małżeństwo zawrzeć gdzie indziej.

Kandydaci do małżeństwa winni zgłosić się do kancelarii parafialnej nie później niż trzy miesiące przed ślubem w celu rozważnego i spokojnego podjęcia przygotowania bezpośredniego do ślubu, ewentualnego uzupełnienia katechezy przedmałżeńskiej i starannego dopełnienia formalności urzędowych.

Zgłaszając się do kancelarii w celu odbycia rozmowy duszpasterskiej i spisania protokołu przedmałżeńskiego narzeczeni przynoszą następujące dokumenty:

– dowód osobisty względnie inny dokument tożsamości zaopatrzony w fotografię i zawierający: dane personalne, datę i miejsce urodzenia oraz imiona rodziców

– aktualne świadectwo chrztu (z przeznaczeniem do sakramentu małżeństwa). Świadectwo jest ważne 6 miesięcy od daty wystawienia

– świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu)

– ostatnie świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

– zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, względnie odpis aktu małżeństwa cywilnego, jeśli nupturienci pozostają ze sobą w związku cywilnym (dokumenty te winny zostać doręczone

nie później niż na dwa miesiące przed planowanym terminem ślubu). W przypadku, gdy nupturienci zawarli małżeństwo cywilne za granicą, wystarczający jest dokument zagranicznego urzędu potwierdzający ten fakt

– indeks lub zaświadczenie odbycia nauk przedmałżeńskich

– świadectwo odbycia spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego.

– świadectwo zgonu współmałżonka (cywilne lub kościelne), jeśli któryś z nupturientów jest wdowcem lub wdową

– odpis wyroku orzekającego rozwód cywilny, jeśli nupturient pozostawał wcześniej w związku cywilnym z inną osobą (dotyczy także osób po

kanonicznym stwierdzeniu nieważności małżeństwa)

– zezwolenie ordynariusza miejsca lub proboszcza, jeśli małżeństwo będzie zawierane poza którąś z uprawnionych parafii (kan. 1115)W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przedstawiając następujące dokumenty:

– dane świadków (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania)

– zaświadczenie potwierdzające odbycie spowiedzi przedślubnej

– inne wymagane dokumenty (jeżeli wcześniej nie zostały dostarczone)

W dniu ślubu 15 min. przed rozpoczęciem Mszy św. narzeczeni wraz z dwoma świadkami (świadkowie muszą mieć przy sobie dowód osobisty względnie inny dokument tożsamości) zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu. Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.

BIERZMOWANIE

Świadkami bierzmowania mogą być rodzice kandydatów oraz inni przedstawiciele rodziny. Można wybrać także inne osoby spoza rodziny. Najważniejszym kryterium, jakie powinien spełniać świadek jest jego duchowe przygotowanie. Poza tym musi posiadać następujące przymioty: wystarczająca dojrzałość do pełnienia tej funkcji, przynależność do Kościoła katolickiego, przyjęcie wszystkich sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, czyli chrztu, bierzmowania i Eucharystii oraz brak wykluczenia od życia sakramentalnego. Oznacza to, że osoby rozwiedzione i żyjące w nowym związku małżeńskim nie mogą być świadkami bierzmowania.Kodeks Prawa Kanonicznego potwierdza przepisy zawarte w księdze liturgicznej i mówi, że wypada, aby świadkiem był ktoś z rodziców chrzestnych bierzmowanego. Stąd powinien on spełniać te same warunki, co kandydat na chrzestnego. Do jego zadań należy troska o to, aby bierzmowany postępował jak prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem. Natomiast instrukcja Episkopatu Polski zaleca dodatkowo, aby świadkami bierzmowania byli rodzice chrzestni: dla chłopców ojcowie, a dla dziewcząt matki. Jednak, jeśli nie mogą oni uczestniczyć w liturgii sakramentu bierzmowania, to świadkami mogą być inne osoby, ale muszą być praktykujące i prowadzące życie według wiary.

POGRZEB KATOLICKI

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny pogrzebu z administracją cmentarza. W naszym kościele zgłoszenia pogrzebów przyjmujemy o każdej porze dnia, gdy kancelaria jest nieczynna, należy dzwonić

na nr 250 24 21

Msze Św. pogrzebowe sprawowane są w kościele w dniu pogrzebu o ustalonej wcześniej godzinie. 

Dokumenty potrzebne do Pogrzebu Katolickiego:

1. Akt Zgonu z USC

2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala

3. W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej. Dzień przed planowaną uroczystością, przed mszą św. wieczorną jest możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty (spowiedź). Należy poinformować i zachęcić do tego rodzinę.


0158034
Visit Today : 116
Visit Yesterday : 72
This Month : 669
This Year : 20710
Total Visit : 158034
Dzisiaj jest
Życzymy wszystkiego najlepszego szczególnie naszym Parafianom!

 

ORDYNARIAT POLOWY

TWEET PAPIESKI


IPSE FECIT WB @ 2010-2022