ARTYKUŁY

WPROWADZENIE Panie Jezu przychodzimy do Ciebie z wdzięczną miłością za ogrom Twego miłosierdzia, które nam poznać dałeś w tajemnicy swej męki śmierci i zmartwychwstania. Gorąco pragniemy, aby owoce Twego odkupienia ogarnęły każdego z nas, naszą parafię, nasze miasto i dotarły aż po krańce ziemi. Wpatrzeni w Twoje Święte Wyobrażenie, z pokorą i ufnością zanośmy nasze modlitwy, polecając się nieskończonemu Bożemu Miłosierdziu. Słowami koronki, którą Jezus zostawił nam za pośrednictwem św. Siostry Faustyny, prośmy o miłosierdzie dla nas, dla naszych rodzin i całego świata, dołączając intencje, z którymi sami dzisiaj przychodzimy, pomni na słowa Jezusa, który powiedział: „O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę” . „Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą moją” . KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Na początku: Ojcze nas…, Zdrowaś Maryj…, Wierzę… Na dużych paciorkach różańca: Przewodniczący liturgii – Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i…

Czytaj dalej

W Ewangelii słyszymy bardzo mocne, choć dla trudne do zrozumienia, stwierdzenie Pana Jezusa: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Tu jest cała tajemnica naszego życia i to nie ograniczonego tylko do ziemi, ale życia wiecznego. Wystarczy wierzyć w Jezusa. Jezus też pyta dziś każdego z nas: Wierzysz w to?  Właśnie: czy ja wierzę? Tyle razy powtarzamy te słowa w wyznaniu wiary. Jednak czy to tylko powtarzanie wyuczonej formułki ,czy wypowiadanie przekonania, które nosimy w sercu; mówienie o czymś, czego jesteśmy bardziej pewni, niż jutrzejszego dnia. By tak się stało, by taka była nasza wiara, potrzebujemy naszego ciągłego przyjmowania tego, co Pan Bóg nam daje. Sami nie zapewnimy sobie życia. Nikt z nas, według słów Pana Jezusa, nie może nawet chwili dołożyć do wieku swego życia. Gdy chcemy natomiast żyć, musimy przylgnąć…

Czytaj dalej

Uroczystości pogrzebowe należy celebrować zachowując prawo państwowe i przepisy sanitarne. Należy ograniczyć się do trzeciej stacji „przy grobie”, z zachowaniem zasady uczestnictwa tylko do pięciu osób, oprócz celebransa i obsługi pogrzebu. Mszę Świętą w intencji zmarłego można odprawić w dniu pogrzebu, jednak bez wprowadzania trumny lub urny z prochami do kościoła lub kaplicy, z zachowaniem powyższych obostrzeń dotyczących liczby uczestników. Dobrym rozwiązaniem duszpasterskim będzie zaproszenie wspólnoty parafialnej na Mszę Świętą po ustaniu epidemii.                                                                                + Józef Guzdek Biskup Polowy Wojska Polskiego ks. dr Dariusz Konieczny        wicekanclerz l.dz. PE/224/2020

Wskazania Biskupa Polowego dla Wiernych i Kapelanów Ordynariatu Polowego dotyczące spraw duszpasterskich w okresie epidemii (Warszawa, 26 marca 2020 r.) W naszej Ojczyźnie trwa obecnie walka z epidemią, która jest przyczyną kolejnych zachorowań i zgonów, mimo heroicznych wysiłków służb medycznych, żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy służb mundurowych oraz dużej dyscypliny całego społeczeństwa. Każdy z nas musi zachować wszystkie wskazania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w trosce o zdrowie własne i innych. Biorąc pod uwagę ostatnie rozporządzenia władz państwowych, kieruję do wiernych i kapelanów Ordynariatu Polowego poniższe wskazania duszpasterskie: Jeszcze raz usilnie proszę wszystkich wiernych Ordynariatu Polowego o korzystanie z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej, której udzieliłem aż do odwołania. W tych nadzwyczajnych warunkach wzywam wiernych, aby w ramach świętowania niedzieli „poświęcali odpowiedni czas na modlitwę indywidualną lub w rodzinie” (kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), w miarę możliwości łącząc się z celebracją Eucharystii poprzez środki audiowizualne. Kościoły i kaplice…

Czytaj dalej

Warszawa, 21 marca 2020 r. l.dz. PE/196/2020 Dekret Biskupa Polowego dotyczący działalności duszpasterskiej Ordynariatu Polowego  w sytuacji epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej W dniu 20 marca br. został ogłoszony stan epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zmienia to kontekst działalności duszpasterstwa wojskowego. Po uważnym przeanalizowaniu sytuacji w kraju oraz zadań nałożonych na Wojsko Polskie i służby mundurowe postanawiam, co następuje: 1) Przedłużam, aż do odwołania, dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii udzieloną w dniu 12 marca br. (Dyspensa, L.dz. 245/CD/2020) i rozszerzam jej zakres na wszystkich wiernych Ordynariatu Polowego. 2) Księżom Kapelanom polecam bezwzględne przestrzeganie wszystkich zasad dotyczących higieny i bezpieczeństwa wydanych przez kompetentne instytucje wojskowe i cywilne w sytuacji epidemii w naszej Ojczyźnie. 3) Zgodnie ze wskazaniami Penitencjarii Apostolskiej (zob. Nota Penitencjarii Apostolskiej w aktualnej sytuacji pandemii z dnia 20 marca 2020 roku), w okresie epidemii spowiedź musi być sprawowana z zachowaniem obowiązujących środków bezpieczeństwa i higieny. W tym…

Czytaj dalej

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego pogrzeb odbywa się tylko na cmentarzu . Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej. Pogrzeb odprawia się przy grobie w obecności najbliższej rodziny (z zachowaniem obowiązującego limitu 50 osób). Przypominam, że w pogrzebie nie mogą uczestniczyć osoby odbywające kwarantannę. Mszę św. pogrzebową odprawia się w kościele w dniu pogrzebu lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego. Zalecenie obowiązuje do odwołania.

Dość powszechne – i chyba niedalekie od prawdy – jest przekonanie, że człowiek nie lubi być pouczany. Ileż to razy można usłyszeć „nie pouczaj mnie” albo „przestań mnie pouczać, sam wiem, co mam robić”. Powiedzą to nie tylko dorośli, ale i dzieci; powiedzą ludzie sprawujący jakąś władzę, piastujący stanowiska, i ich podwładni, którzy wykonują swoje codzienne obowiązki. Nieomal podświadomie pielęgnujemy w sobie przekonanie, że racja jest zawsze (no może prawie zawsze) po naszej stronie. Żeby nas jednak nie zjadła pycha, słuszność takiego myślenia, na szczęście, weryfikuje samo życie. Ewangelia o uzdrowieniu człowieka niewidomego od urodzenia pokazuje nam między innymi krótką rozmowę z faryzeuszami, którzy nie chcieli znać żadnej prawdy poza tą, która była dla nich wygodna i potwierdzała ich przekonania. Zatwardziałość serca i umysłu, a może po prostu pycha, nie pozwoliły im uznać namacalnego znaku łaski Bożej. Komuś może się wydawać, że wie coś lepiej, bo ma władzę lub stanowisko…

Czytaj dalej

1. Henryk Kędzierski – Par. Wojskowa Wałcz 2. Małgorzata Siedlecka – Par. pw. Św. Antoniego Wałcz   Dnia 15 , 22 , 29.03.2020 r. ul. WP 101; 78-600 WAŁCZ tel. 605 736 325   Proboszcz Parafii Wojskowej Ks. ppłk Witold KUREK

Parafia Wojskowa św. Franciszka w Wałczu Komunikat dotyczący funkcjonowania parafii w obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa. –  godziny Mszy Świętych w naszej parafii pozostają bez zmian, wtorek – piątek- godz. 18,00 sobota – godz.. 17,00 , niedziela – godz. 9,00 i 10,30 – sobotnia wieczorowa Msza św. o godz. 17.00 odprawiana jako niedzielna Msza św., w ten sposób wypełnia ona obowiązek niedzielnej – spowiedź przed każdą Mszą św. – Droga Krzyżowa , Gorzkie Żale – odwołane – rekolekcje wielkopostne – odwołane – znak pokoju w czasie Eucharystii przekazujemy przez skinienie głową, – nie całujemy stuły po spowiedzi, – woda święcona w kropielnicach – nie korzystamy z niej – dzieci prosimy o pozostanie w domach,- osoby chore prosimy o pozostanie w domach, – osoby starsze prosimy o rozwagę i zalecamy udział we Mszy św. za pośrednictwem radia czy telewizji Całą naszą wspólnotę parafialną i nasze rodziny oddajemy w opiekę św. Franciszka i…

Czytaj dalej

10/400