ARTYKUŁY

Dzień Matki Boskiej Gromnicznej „Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem, jak za dawnych dni i lat starożytnych” ( Ml 3,1-4). Na wschodzie Polski, gdzie jest mój rodzinny dom, mroźne zimy, trzaskający mróz za oknem nie należały do rzadkości. W dniu święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego w polskiej tradycji świętem Matki Bożej Gromnicznej zabudowania gospodarskie zasypane były śniegiem prawie po dach. Bramy wyjazdowe do gospodarstwa ginęły w zaspach śniegu. Nie…

Czytaj dalej

Wierzę w Kościół Chrystusowy Konsekrowani świadkami wiary w Kościele i w świecie List Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego 02.02.2023 r. Bracia i Siostry w Chrystusie Panu! Święto Ofiarowania Pańskiego, potocznie zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej, z ustanowienia św. Jana Pawła II jest Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. W tym dniu dziękujemy szczególnie za dar wszystkich, którzy realizują swoje powołanie poprzez oddanie się Chrystusowi na Jego wyłączną własność. Życie według ślubowanych rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa stanowi najbardziej radykalny wyraz naśladowania Jezusa Chrystusa. Wszystko to dokonuje się mocą wiary przeżywanej w Kościele, który jest Rodziną dzieci Bożych; jest naszym domem i naszą Matką. Wyznawać wiarę w Kościół – tworzyć wspólnotę Dzisiejsza liturgia słowa prowadzi nas do Świątyni – DOMU BOGA. Maryja wraz z Józefem przynoszą Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu(Łk 2,22). Uczynili to zgodnie z Prawem Pańskim, według któregokażde pierworodne dziecko…

Czytaj dalej

Tekst Ewangelii (Mt 5,1-12): Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. «Błogosławieni ubodzy w duchu…» Dzisiaj czytamy Ewangelię tak dobrze nam znaną, a zawsze tak…

Czytaj dalej

Kiedy Chrystus przyszedł z Dobrą Nowiną na ziemię ludzie rzeczywiście widzieli w Nim kogoś, kto był dobry, po prostu dobry na co dzień i nie po to, aby Go inni widzieli i chwalili. On widział cierpienie ludzi chorych, potrzeby ludzi ubogich i głodnych, On nie musiał być proszony, błagany, nagabywany. Miał oczy zawsze otwarte na potrzeby ludzi i uzdrawiając, lecząc, karmiąc, czyniąc dobro nie robił nikomu łaski, nie wynosił się, nie poniżał nikogo i nie upokarzał. Rzeczywiście kiedy On przechodził przez ziemię, mieszkańcom kraju mroków zabłysło światło . Ewangelia, którą On głosił jest rzeczywiście Dobrą Nowiną o zbawieniu, o wyzwoleniu człowieka. Ewangelia przez Niego głoszona była poparta czynem, Jego dobrym działaniem, Jego dobrocią i miłością do człowieka, która wyrażała się nie w słowach, ale w czynach. On wyzwalał człowieka, przynosząc mu dobrą nowinę, czynił go wolnym przez najprostsze dobre czyny. A jak jest z nami? Czy my postępujemy drogą Mistrza? Czasami głosimy…

Czytaj dalej

Tekst Ewangelii (J 1,29-34): Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym». Dzisiaj usłyszeliśmy św. Jana, który widząc Jezusa, mówi: « Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata» (J 1,29). Co musieli pomyśleć owi ludzie? Co my z tego rozumiemy? Podczas celebracji Eucharystycznej wszyscy modlimy się: «Baranku Boży, który gładzisz…

Czytaj dalej

Historia opowiada, jak wychowawczyni francuskiej księżniczki Marii Ludwiki skarciła kiedyś swoją wychowankę. Księżniczka zapytała niegrzecznie: „Czyż ja nie jestem córką króla?” Wychowawczyni szybko odpowiedziała: „A ja? Czy nie jestem córką twojego i mojego Boga?” Od momentu przyjęcia sakramentu chrztu świętego każdy z nas jest synem lub córką naszego Boga. Dzisiaj, kiedy wspominamy chrzest, który przyjął Jezus z rąk Jana Chrzciciela, warto zatrzymać się nad tajemnicą i wielkim bogactwem tego pierwszego sakramentu zapowiadanego przez chrzest Janowy. Chrzest, pierwszy z siedmiu sakramentów, jest uczestnictwem w Tajemnicy Paschalnej Chrystusa. Gładzi w nas grzech pierworodny i włącza nas do wspólnoty zbawienia, jaką jest Kościół. Przez chrzest Bóg uznaje nas za swoje dzieci. Objawia nam siebie jako Ojca, i to zawsze dobrego Ojca, nawet wówczas, gdy my jako dzieci okażemy się tego niegodni. Od chrztu modlitwa ma charakter rozmowy rodzinnej. Prośby zanoszone do nieba nie mają nic z oficjalnych podań czekających na łaskawe załatwienie, lecz…

Czytaj dalej

Kim byli Mędrcy? Znawcy mówią, że byli uczonymi astronomami, przedstawicielami wielkiej tradycji, która na przestrzeni wieków rozwinęła się w Mezopotamii i nadal tam kwi­tła. Ale sama ta informacja nie wystarcza. Było zapewne wielu astronomów w starożytnym Ba­bilonie, ale tylko tych paru poszło za gwiazdą, uznali ją za obiecaną gwiazdę, za znak wskazu­jący drogę do prawdziwego Króla i Zbawiciela. Można powiedzieć, że byli oni ludźmi nauki, ale nie tylko w sensie, że chcieli wiedzieć wiele rze­czy: chcieli czegoś więcej. Chcieli zrozumieć, co się liczy w ludzkim bycie (…). Byli ludźmi przekonanymi o tym, że w stworzeniu istnieje coś, co moglibyśmy nazwać „podpisem” Boga – podpis, który człowiek może i powinien starać się odkryć i odczytać. (…) W pięknie świata, w jego tajemnicy, w jego wielkości i w jego racjonalności nie możemy nie odczytać wiecznej racjonalności i nie możemy nie dać się jej poprowadzić aż do jedynego Boga, stwórcy nieba i ziemi.…

Czytaj dalej

Nowy Rok- Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi „CZAS JEST WIECZNOŚCIĄ” Kolejny rok stoi przed nami otworem. A każdy kolejny Nowy Rok skłania nas do podsumowań, ale i planów na przyszłość. Wystarczy, że włączymy telewizor, otworzymy gazetę, zajrzymy do Internetu, wszędzie możemy zobaczyć: – Po pierwsze podsumowania w gospodarce, kulturze i polityce. Możemy przypomnieć sobie, jak wiele wydarzyło się w tym roku. Co osiągnęliśmy, co straciliśmy, jak świat poradził sobie w roku 2022. – Po drugie, wielu dziennikarzy, ekonomistów, publicystów przedstawia nam prognozy. Opisują jak według nich mogą potoczyć się wydarzenia w 2023 roku. Czy w grudniu przyszłego roku będziemy mogli powiedzieć, że żyje nam się gorzej, czy żyje nam się lepiej? I chociaż takie prognozy budzą wiele ciekawości, jedne są mniej, inne bardziej prawdopodobne, jednak nie są pewne. W Nowym Roku życzymy sobie wszystkiego najlepszego. Bo oczywiście chcemy, aby ten 2023 rok, przyniósł nam jak najwięcej pozytywnych doświadczeń. Abyśmy mogli go  przeżyć w spokoju, zdrowiu, jeżeli ze zmianami to tymi pozytywnymi. Chcielibyśmy mieć dobrą i pewną pracę, spokój w szkole, zdrowie na emeryturze. Życzylibyśmy sobie większych dochodów, a przy tym najlepiej mniej wysiłku. To naturalne, że chcemy żeby było nam lepiej. Tego samego pragnęli Izraelici…

Czytaj dalej

SŁOWO BISKUPA POLOWEGO na uroczystość NMP Bożej Rodzicielki i Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2023 r. „Niech Pan zwróci ku Tobie oblicze swoje i niech Cię obdarzy pokojem”/Lb 6,26/ W atmosferze świąt Bożego Narodzenia i na progu Nowego Roku przekazuję wszystkim tworzącym wspólnotę wiernych Ordynariatu Polowegojak najserdeczniejsze życzenia pokoju. Do takich życzeń skłania mnie nie tylko trwająca za wschodnią granicą Polski wojna, która uzmysławia nam jak wielkim darem jest pokój. Życzenia pokoju są jak najbardziej zrozumiałe również w kontekście przeżywanego okresu Bożego Narodzenia i uroczystości Maryi Bożej Rodzicielki. Podczas świąt Bożego Narodzenia celebrujemy przyjście na świat oczekiwanego Mesjasza, którego prorok Izajasz nazywa Księciem Pokoju (Iz 9,6). On bowiem swoją śmiercią i zmartwychwstaniem przywrócił pokój między człowiekiem i Bogiem.Tę prawdę potwierdzają słowa, jakie pasterze usłyszeli w chwili przybycia do narodzonego Mesjasza: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania” (Łk 2,14). Przekaz biblijny jednoznacznie kojarzy przyjście Boga –…

Czytaj dalej

10/507