Archiwa kategorii: Uncategorized

Warszawa, 27 marca 2021 r. l.dz. PE/210/2021 Polecenia dla Księży kapelanów Ordynariatu Polowego na czas Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych w związku z trwającą epidemią Podjęte przez rząd zaostrzenie środków w walce z epidemią powoduje konieczność uwzględnienia w duszpasterstwie Ordynariatu Polowego następujących wskazań: W kościołach i kaplicach może znajdować się jedna osoba na 20 metrów kwadratowych, z zachowaniem dystansu wynoszącego 1,5 m. Odpowiedzialność za przestrzeganie tych limitów spoczywa personalnie na proboszczach, administratorach parafii i ośrodków duszpasterskich. Skrupulatnie należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas celebracji liturgicznych. W czasie Mszy św., poza celebransem, służba liturgiczna i wierni są zobowiązani do zasłonięcia nosa i ust maseczką. Kapłan w maseczce udziela Komunii św. wiernym najpierw „na rękę” a następnie „do ust”. Wskazania liturgiczne na Wielki Tydzień: Niedziela Palmowa bez procesji, tylko z symbolicznym poświęceniem palm wewnątrz kościoła. Wielki Czwartek – nabożeństwo Wieczerzy Pańskiej bez obrzędu umycia nóg. Wielki Piątek – adoracja krzyża bez ucałowania. Wielka Sobota…

Czytaj dalej

WIELKI CZWARTEK  MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ GODZ. 18,00 WIELKI PIĄTEK LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ GODZ. 18,00 WIEKLA SOBOTA Błogosławieństwo pokarmów o godz.9,00 , 9,30 i 10,00. Msza św. w Wielką sobotę o godz.. 18,00 NIEDZILA WIELKANOCNA MSZE ŚW. O GODZ. 9.00 i 10,30 PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY MSZE ŚW O GODZ. 9,00 i 10,30

We współczesnych nam czasach także wielu jest ludzi, którzy odrzucając Chrystusa, stawiają mu pytanie podszeptywane przez złego ducha: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku?. Pobudzeni wiarą nie możemy ulegać tej wielkiej fali antychrześcijańskich ideologii, które od wieków przetaczają się przez świat. Z wiarą i ufnością wsłuchajmy się w drugą część dzisiejszej Ewangelii, która ukazuje nam, jak Pan Jezus wypędza złego ducha. Bądźmy więc pewni, że Jezus, jak pisał do Tymoteusza św. Paweł: jest błogosławionym i jedynym Władcą, Królem królów i Panem panujących. Dlatego też nie lękajmy się pytać Chrystusa o to, czego od nas pragnie. Ale pytajmy nie po to, by w Niego wątpić, ale by prawdziwie poznać Jego wolę wobec naszego życia. Gdy już za sprawą Ducha Świętego dostąpimy tej łaski, starajmy się ze wszystkich sił wypełniać to, co proponuje nam Zbawiciel. Pamiętajmy, że On nie żąda od nas rzeczy niewykonalnych, nieosiągalnych. Prosi jedynie: pójdź za Mną i wypełniaj…

Czytaj dalej

Dosyć często szafuje się dzisiaj twierdzeniami: „Słowa pouczają, przykład pociąga”; „Świat nie potrzebuje nauczycieli, ale świadków”. Zawierają one sporo prawdy, zwłaszcza że nastąpiła dewaluacja słowa, a wielu płomiennych mówców okazało się zwykłymi zwodzicielami i kłamcami. Można się jednak obawiać, czy powyższe twierdzenia, mimo ładunku prawdy, nie stanowią dosyć wygodnego usprawiedliwienia dla braku postaw profetycznych, dla braku chrześcijańskiego świadectwa wobec świata. Statystyczny chrześcijanin nie podejmuje zbyt wielu wysiłków, aby dzielić Dobrą Nowinę z innymi, aby ją zwiastować, w jej imię napominać. Niejednokrotnie zresztą nawet w prostych rozmowach religijnych zdradza swoją nieporadność. Stąd też woli ich unikać albo prowadzi je z przymrużeniem oka lub żartobliwym uśmieszkiem. Powoływanie się na potrzebę przykładu i świadectwa postawy może być dyskretną próbą zakrycia niewydolności w dziedzinie słowa. Z kolei przykład, świadectwo postawy wcale nie wypełnia luki, która powstaje z braku słów. Nie są bowiem zjawiskami zbyt częstymi, a siła ich oddziaływania nie zawsze jest wielka. Dawno…

Czytaj dalej

Solidarni z Chorwacją Odpowiadając na prośbę Caritas Chorwacji, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Ks. abp Stanisław Gądecki, ogłosił niedzielę 24 stycznia „Dniem solidarności z Chorwacją”. Tego dnia w polskich kościołach będą zbierane datki na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji. Przewodniczący Episkopatu zwrócił się do biskupów diecezjalnych z prośbą o przeprowadzenie zbiórki. Wpływy zostaną za pośrednictwem Caritas Polska przekazane na pomoc poszkodowanym. Tym samym akcja pomocy Chorwatom, ogłoszona przez Caritas Polska nazajutrz po kataklizmie w mieście Petrinja, nabrała nowego wymiaru. – Według pierwszych doniesień, w wyniku trzęsienia ziemi w Chorwacji zginęło siedem osób, a tysiące musiało opuścić swe domy, przy czym miejscowe władze podkreślały, że nie jest to ostateczny bilans tragedii. Już 30 grudnia podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu na pomoc poszkodowanym 50 tys. zł i uruchomieniu zbiórki SMS-owej, która w ciągu kilku dni przyniosła kolejne 50 tys. zł. Jednocześnie na nasze apele o przyłączenie się do akcji pomocy Chorwatom zaczęły odpowiadać…

Czytaj dalej

Komunikat przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji na Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom przypadający w Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2021 r. Umiłowani w Chrystusie Panu, Bracia i Siostry! W atmosferze świątecznej przeżywamy tajemnicę Słowa Wcielonego, które „stało się ciałem i zamieszkała wśród nas” (J 1,14). Święto Epifanii, które dzisiaj obchodzimy odnosi się do Objawienia się Jezusa – Światłości świata – wszystkim narodom. W Boże Narodzenie świętowaliśmy przyjście Boga na świat w skrytości stajni betlejemskiej, dzisiaj przeżywamy przyjście odwiecznego Słowa Ojca dla zbawienia wszystkich narodów. Mędrcy ze Wschodu poszukujący Nowonarodzonego Zbawiciela, ujrzeli gwiazdę, ruszyli w drogę i przybyli do Betlejem pokonując wszelkie przeszkody – w tym Heroda – aby spotkać się z Chrystusem i oddać Mu pokłon. Stali się oni uosobieniem ludów pogańskich i świata ówczesnej nauki. Rozważając tajemnicę Objawienia Pańskiego, przeżywamy dziś Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. Wraz z całym Kościołem modlimy się za ludy i narody, które jeszcze…

Czytaj dalej

DATA GODZINY MSZY ŚW. UWAGI 24 XII CZw. 22.00 PASTERKA 25 XII Pt. 9,00 i 10,30 26 XII Sob. 9,00 , 10,30 , Porządek niedzielny 27 XII Ndz. 9,00 , 10,30 , 29 XII Wt. 18,00 30 XII Sr, 18,00 31 XII SOB 17,00 Zakończenie starego roku 01.I.2021  Pt 9,00 , 10,30 , Nowy rok 02 I SOB 17,00 03 I Ndz. 9,00 , 10,30 , 05 I Wt. 9,00 06 I Sr, 9,00 , 10,30 , Trzech Króli Od 4 stycznia rozpocznie się wizyta duszpasterska zwana KOLĘDĄ / na zaproszenia !!!/ . Od 5 stycznia do 22 stycznia Msze św. od wtorku do piątku włącznie o godz. 9,00 / z wyłączeniem 6 I- Trzech Króli – porządek niedzielny/ . W soboty Msza św. o godz. 17,00

Zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia. Dziś słuchamy hymnu, który Matka Najświętsza wyśpiewała, gdy w domu Zachariasza św. Elżbieta pozdrowiła Ją jako Matkę swego Pana. Jest to jedyny hymn, w którym Maryja z Nazaretu odsłania tajemnice godności kobiety jako matki. Nikt tak jasno nie odsłonił daru życia, które poczyna się pod sercem kobiety, jak Matka Chrystusa. Otrzymała Syna, dar życia Bożego, wprost z woli i działania Ducha Świętego. Życie Boga wypełniło jej kobiece łono. Żyjemy w czasach lekceważenia życia, jego niszczenia w Polsce, w Europie, w Ameryce i w Chinach. Nie szanuje się życia poczętego, życia doświadczonego cierpieniem, życia, które powoli umiera… Nie szanują życia terroryści ani żołnierze na froncie, ani zwolennicy eutanazji i samobójcy. Życie ludzkie na ziemi jest bardzo tanie… To jednak dar Boga, dlatego tylko On może decydować o jego losach. Adwent winien być dla nas, ludzi wierzących w Chrystusa, czasem wielkiego dziękczynienia: – Trzeba dziękować za…

Czytaj dalej

10/100