Archiwa kategorii: Uncategorized

Wejrzał Pan na uniżenie Służebnicy swojej, i wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest świętem o wielorakim znaczeniu. Przypomina nam ono najpierw o końcu ziemskiego życia Niepokalanej Dziewicy. Ale też i o fakcie, że właśnie ze względu na Jej Niepokalane Poczęcie koniec Jej życia nie jest naznaczony koniecznością umierania. Nie było w Niej najmniejszej zmazy grzechowej, Bóg w swoim Miłosierdziu zachował Ją od grzechu pierworodnego, ale i od konsekwencji tego grzechu, jakim jest śmierć. Nie zachował Jej od cierpienia, bo wraz z Synem swoim cierpiała na pewno, stojąc pod Jego krzyżem. Zachował Ją jednak od śmierci, tej najbardziej bolesnej konsekwencji grzechu pierworodnego. Co więcej skoro Maryja była bez grzechu poczęta, to nie musiała po śmierci przechodzić przez stan ostatecznego oczyszczenia czy pokuty w czyśćcu. Nic więc nie stało na przeszkodzie, aby Jej Syn, Jezus Chrystus wziął Ją z ciałem i duszą od razu…

Czytaj dalej

Spektakularny cud chodzenia po wodzie, wydaje się być -co najmniej- niezrozumiały. Jezus kroczący po wodzie jest dla -walczących z silnym wiatrem i wzburzonymi falami- uczniów zjawą, przeraża ich, nie wiedzą jak na to zareagować. Oni, znający się przecież na swoim rzemiośle nie mogą sobie poradzić z łodzią, a oto Jezus kroczy sobie po wzburzonych falach jeziora, jak po najlepszej drodze. Jakby nic się wokoło niego nie działo, jakby nie było burzy i silnego wiatru, jakby te żywioły nie miały nad nim żadnej władzy. Bo i nie mają! Czy i w naszym życiu nie jest często właśnie tak, że nie umiemy sobie poradzić z dobrze nam znanymi sprawami, że życie nas po prostu przerasta, że jest ponad nasze siły? Borykamy się i szarpiemy i nic nam nie wychodzi. To co powinno być dla nas znane i swojskie staje się nagle obce i wrogie. I wtedy przychodzi Jezus, a my traktujemy go…

Czytaj dalej

We wtorek dnia 4 sierpnia br. cały świat obiegły wstrząsające relacje z Bejrutu, w którym doszło do potężnej eksplozji materiałów wybuchowych. Wydarzenie okazało się tragiczne w skutkach, a skala zniszczeń – porażająca. 150 ofiar śmiertelnych (a liczba ciągle wzrasta), ponad 5 tys. rannych i szkody materialne opiewające na miliardy dolarów. Cierpiący mieszkańcy Bejrutu potrzebują naszej modlitwy oraz wsparcia materialnego. Jako Kościół w Polsce uruchomiliśmy natychmiast dostępne środki pomocowe za pośrednictwem Caritas Polska. Potrzeby są jednak dużo większe. Podobnie jak przychodziliśmy z pomocą ofiarom innych tragedii, również teraz chcemy pokazać nasze szlachetne polskie serca i w sposób konkretny dać wyraz naszej braterskiej miłości. Zwracam się więc z gorącym apelem, aby niedziela 16 sierpnia br. stała się Dniem solidarności z mieszkańcami Bejrutu. Proszę, aby we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce, w modlitwie powszechnej dodać wezwanie za żywe i zmarłe ofiary tragedii. Proszę również, aby tego dnia, przed wszystkimi kościołami i kaplicami…

Czytaj dalej

13 lipca to ważna data dla wszystkich czcicieli Matki Bożej Fatimskiej. Tego dnia wspominamy bowiem kolejną rocznicę trzeciego Objawienia Matki Bożej w Cova de Iriera. Fatimska Pani za pośrednictwem siostry Łucji przekazała nam, że przyszłe losy świata są uzależnione od postawy ludzi. Dokładną treść tej tajemnicy poznaliśmy dopiero w czerwcu 2000 roku, kiedy to podczas Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa, ujawnił ją papież Jan Paweł II. W objawieniach fatimskich Matka Boża przypomina nam o tych zapomnianych wartościach, o tej przyszłości człowieka w Bogu, w której mamy czynny i odpowiedzialny udział – napisał + Abp Tarcisio Bertone. Te obietnice nie przeminęły i nie przemijają. To jest apel skierowany do każdego z nas i dzisiaj Matka Boża mówi do mnie i do Ciebie : Przyszłam upomnieć ludzi aby odmienili swoje życie…. Pokutujcie i nawracajcie się. Módlcie się , módlcie się wiele. Odmawiajcie codziennie różaniec. Czyńcie ofiary za grzeszników. Pomóżcie zwyciężyć Memu Niepokalanemu Sercu. „Wezwanie…

Czytaj dalej

Dzień po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Maryi. Jej Serce jest nierozerwalnie złączone z Serce Chrystusa, ponieważ Maryja jest obecna od samego początku w zbawczej misji swojego Syna, od wcielenia aż do Jego śmierci, zmartwychwstania i zesłania Ducha Świętego.  Cześć dla Niepokalanego Serca Maryi rozpowszechniła się bardzo po Jej objawieniach w Fatimie w roku 1917, kiedy Maryja wzywała do zadośćuczynienia Jej Niepokalanemu Sercu za zniewagi, jakie wyrządzają ludzie poprzez swoje grzechy. Wzywała do modlitwy i pokuty za grzeszników.  Maryja jako najlepsza z matek zawsze jest zatroskana o każde swoje dziecko zwłaszcza o to, które zagubiło się w swoim życiu. Słyszymy o tym w dzisiejszej Ewangelii, jak podczas pielgrzymki do Jerozolimy Maryja i Józef zgubili Jezusa. „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Podobnie jak Jezusa, Maryja z bólem serca szuka każdego z nas, kiedy zagubimy się w naszym…

Czytaj dalej

Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół obchodzi w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (zwaną potocznie Bożym Ciałem), aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować. Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy. Św. Łukasz przytacza ważne słowa, którymi Chrystus Pan nakazał swoim uczniom sprawować ten Sakrament: „To czyńcie na moją pamiątkę” . Św. Paweł dodaje, że gdyby ktoś odważył się przyjmować Eucharystię niegodnie, sam sobie przez to gotuje sąd Boży . Apostoł Narodów zaznacza więc, że do przyjęcia Eucharystii należy przystępować z odpowiednim przygotowaniem wewnętrznym; trzeba wypełnić niezbędne warunki, którymi są stan łaski i odpowiednie przygotowanie serca. Do żadnego sakramentu Chrystus Pan tak starannie swoich uczniów nie przygotowywał, jak do Eucharystii. Na wiele miesięcy przed jej ustanowieniem obiecał, da swoim wiernym na pokarm własne ciało, które będą mogli spożywać, jak się spożywa…

Czytaj dalej

Najświętsza Trójca na zawsze pozostanie tajemnicą wiary. Nie jest to jednak tajemnica w znaczeniu wiedzy tajemnej, dostępnej tylko dla wybranych i wtajemniczonych. Bóg sam zechciał nam objawić tę tajemnicę, zechciał objawić siebie samego w Osobach Ojca, Syna i Ducha. Objawiający się w Starym Testamencie jako Ojciec Narodu Wybranego, objawia się w Nowym Testamencie w osobie Jezusa Chrystusa – a po Wniebowstąpieniu Chrystusa, w Osobie Ducha Świętego. Ta prawda o Trój-Jedynym Bogu nie jest więc zagadką, czy łamigłówką służącą do „gimnastykowania rozumu”. Jej objawienie dokonujące się sukcesywnie w ciągu historii ludzkości. Bóg objawia się człowiekowi nie po to aby człowiek tylko więcej wiedział, ale Bóg objawia się człowiekowi, aby człowiek osiągnął zbawienie. Poznanie tajemnicy Boga przekracza możliwości ludzkiego rozumu, ale to wcale nie znaczy że ludzkiemu rozumowi zaprzecza lub że go neguje. Bóg objawia się człowiekowi, jako kochający Ojciec Stwórca, jako zbawiający Syn Boży, Bóg Człowiek i jako uświęcający Duch Święty…

Czytaj dalej

1.Alan Serweta , kawaler ur. 25.04.1992 Szczecinek zam. ul. Kołobrzeska 24/308 Wałcz Par. Wojskowa . Wałcz 2. Joanna Grochowicz , panna ur.15.11.1994-Szczecinek zam. ul. Karpia 29 b/22 Poznań Par. pw. MB Częst. Poznań   Dnia 19 , 26 , 02.08.2020 r. ul. WP 101; 78-600 WAŁCZ tel. 605 736 325         Proboszcz Parafii Wojskowej Ks. ppłk Witold KUREK

Do dziś pamiętamy słowa dzisiejszego psalmu przytoczone przez papieża Polaka Jana Pawła II na zakończenie homilii wygłoszonej na Placu Zwycięstwa w Warszawie 2 czerwca 1979 roku: „Wołam, ja syn polskiej ziemi, i jednocześnie, ja, Jan Paweł II, papież (…). Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi… tej ziemi! Amen”.  To były naprawdę prorocze słowa świętego dziś papieża Polaka, wypowiedziane w tamtej, tak bardzo specyficznej rzeczywistości. Jakże trudno nam było w tamtych czasach wyobrazić sobie, że możliwe będzie dla Polaków i dla Polski, aby stać się niezależnymi od militarnej i ideologicznej potęgi Związku Radzieckiego. Dziś widzimy, że to nie ogień dział czy karabinów zmienił tamtą rzeczywistość, ale płomień i moc Ducha Świętego, który zstąpił i odnowił oblicze tej polskiej ziemi.  Kończąc okres paschalny, ten wielki i wspaniały czas Pięćdziesiątnicy, w którym mieliśmy okazję odnowić w nas tę wielką tajemnicę wiary, w Tego, który powstał z martwych,…

Czytaj dalej

Warszawa, 28 maja 2020 roku   L. dz. 392/PE/2020   DEKRET BISKUPA POLOWEGO W SPRAWIE DYSPENSY OD OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA W NIEDZIELNEJ EUCHARYSTII W związku ze zniesieniem limitu uczestników zgromadzeń religijnych w świątyniach, z dniem 30 maja 2020 roku odwołuję ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii udzieloną dnia 21 marca 2020 roku. Jednocześnie, mając na uwadze trwające zagrożenie epidemiczne, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 oraz kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej następującym wiernym Ordynariatu Polowego: osobom w podeszłym wieku lub chorym oraz tym, którzy się nimi opiekują; osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.); żołnierzom oraz pracownikom resortu obrony narodowej w czasie wykonywania zadań służbowych; osobom, które mają wskazania medyczne lub sanitarne do unikania kontaktu z innymi oraz tym, którzy czują obawę przed zarażeniem. Powyższa dyspensa obowiązuje aż do odwołania. Zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały…

Czytaj dalej

10/75