Archiwa kategorii: Uncategorized

Światowy Dzień Chorego – obchodzony jest corocznie 11 lutego w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Myślą przewodnią tego dnia zaproponowaną przez papieża Franciszka w orędziu do chorych, są słowa Chrystusa „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28). Z okazji Światowego Dnia Chorego zapraszamy we wtorek 11 lutego na Mszę św. o godz. 18:0 z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem (tzw. błogosławieństwo lourdzkie).

DATA I GODZ. ULICA POCZĄTEK OD NR. 02.I czw OD 16.00 WESTERPLATTE 13 A i C WP 77 13 A 1-30 13 C 1- 15 03.I pt OD 16,00 WESTERPLATTE 13 B 1-50 04.I sob OD 13.00 PONIATOWSKIEGO nr 10 PONIATOWSKIEGO nr 16 WP 79 1-30 1-35 05.I ndz OD 15.00 MAZOWIECKA  Nr. 4 i Nr. 5 PONIATOWSKIEGO 14 NOWOMIEJSKA 23 CHEŁMIŃSKA ZAUŁEK CHEŁMIŃSKI 1-30   31/1A 45 06.I Pn OD 15.00 EMILII PLATER 2-10 WP 60 2, 4,6, 8, 10 1-20 07.I wt Od 16.00 1-MAJA 109 1-MAJA 107 1-MAJA 105 1-MAJA 93 PIŁSUDSKIEGO nr. 1 Kościuszki 18/5 , 08.I sr OD 16.00 1000-LECIA 16 /1-45 09.I czw OD 16.00 EMILII PLATER 1-19 1-19 10.I pt OD 16.00 1000-LECIA 12 1-50 11.I sob OD 13.00 WP 89 1-55 12.I ndz OD 15.00 WP 93 1-50 13.I pn OD 16.00 WP 62 DWORCOWA 14 A, B, C 1-49 14A, 1-14 14B,…

Czytaj dalej

Uroczystość Chrystusa Króla do liturgii wprowadził papież Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Pius XI, uzasadniając swą decyzję, pisał m.in.:Od dawna już powszechnie nazywano Chrystusa Królem w przenośnym tego słowa znaczeniu, a to z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa, przez które wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc, iż Chrystus króluje w umysłach ludzkich, nie tyle dla głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, ile że on sam jest prawdą, a ludzie od Niego powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować; mówimy też, iż Chrystus króluje w woli ludzkiej, ponieważ w Nim nie tylko nieskazitelna wola ludzka…

Czytaj dalej

W ostatnich dniach sporo czasu spędziliśmy na cmentarzu, odwiedzając groby naszych najbliższych, pielęgnując je, przynosząc kwiaty i zapalając znicze. Przechadzając się pomiędzy nagrobkami, zapewne otaczaliśmy naszych zmarłych modlitwą, polecając ich miłosierdziu Bożemu.  Jezus w dzisiejszej Ewangelii wskazuje na przemijalność tego świata i jego „dóbr”. Przebywając na terenie świątyni jerozolimskiej, Jezus słyszy rozmowy o jej zewnętrznym pięknie. W Jerozolimie mieściła się jedna i zarazem jedyna świątynia judaizmu. Świątynia jerozolimska była jedną z najbardziej okazałych i zachwycających budowli całej starożytności. Jezus zapowiada jej zniszczenie. Słowa wypowiedziane przez Jezusa z całą pewnością jego słuchaczom sprawiły wiele bólu, gdyż świątynia była w trakcie odbudowy, a Jezus prorokuje ponowne jej zniszczenie. Rzeczywiście proroctwo wypowiedziane przez Jezusa wypełnia się w 70 roku, kiedy świątynia zostaje całkowicie zniszczona przez Rzymian i po dziś dzień nie została odbudowana.  Jezus zaraz po zapowiedzi zniszczenia świątyni mówi o konfliktach pomiędzy narodami, o trzęsieniach ziemi, klęskach głodu czy zarazach, które w…

Czytaj dalej

Patrzymy dziś na tych wszystkich, któ­rzy tworzyli naród. Którzy przez pokolenia swoim życiem, pracą, modlitwą, od­niesieniem do Boga, męstwem sprawili, że my teraz, w dwudziestym pierwszym wie­ku, możemy być na tej ziemi. Możemy być wolni. Możemy dokonywać wyborów, które po ludzku i po Bożemu będą wyborami słusznymi i dobrymi, i rozwijającymi nas zgodnie z tym, co powiedziane jest w Ewangelii o naszym Mistrzu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie, że „wzrastał w mądrości u Boga i u ludzi”. Jakikolwiek sens ludzkiego życia i owoc istnienia tego czy innego narodu za­wie­ra się w tych słowach, że człowiek rozwija się w tym, co ludzkie, co stanowi o jego god­ności i wartości, a także w tym, co Boże, co absolutnie przekracza człowieka, bo jest łaską. Człowiek potrafi przyjmować skarby i otwierać się na to, co jest wielkie. Jeśli istniejemy jako naród na tej ziemi i w tym momencie, doko­nało się to dzię­ki wszystkim naszym braciom i siostrom, którzy przed nami żyli i chcieli się otworzyć na wielkie skarby, które są w człowieczeństwie, i na te,…

Czytaj dalej

Jedna z reklam kusi hasłem: „ta opcja jest jeszcze niedostępna”. Jeszcze. Wystarczy jednak trochę poczekać, bo także i ona będzie za niedługo w sprzedaży. Na płaszczyźnie religijnej trudno wprawdzie mówić o opcjach do wyboru, trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że mentalność, którą kształtują reklamy, wpływa na sposób, w jaki przeżywamy wiarę. Nasz stechnicyzowany świat przybliżył przeciętnego człowieka do takich urządzeń elektronicznych, które jeszcze kilka lub co najwyżej kilkanaście lat temu uchodziły za coś nadzwyczajnego. Większością urządzeń sterujemy dziś za pomocą pilota. Kto ma choćby trochę bardziej mobilną pracę, nie wyobraża sobie życia bez przenośnego komputera, który w każdym miejscu można przyłączyć do Internetu, a młodzież nie rozstaje się z komórkami, w których telefonowanie jest tylko jedną z wielu funkcji – i być może wcale nie najważniejszą. Gdy w Ewangelii czytamy o przykładzie, jakiego używają saduceusze, by wyszydzić wiarę w zmartwychwstanie, warto zastanowić się, z czym przyszliby oni dzisiaj do Jezusa.…

Czytaj dalej

Komunikat Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, Bp. Jerzego Mazura SVD na XX Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa Czcigodni Bracia w Kapłaństwie! Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie! Szanowni Kierowcy i Użytkownicy dróg! W dniach 21 – 28 lipca 2019 obchodzony jest w Kościele w Polsce XX Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem: „Ochrzczeni i posłani niesiemy Chrystusa”. W tym czasie wpatrując się w postać św. Krzysztofa, którego imię w j. greckim oznacza niosącego Chrystusa, otaczamy naszą troską polskich misjonarzy i misjonarki na całym świecie i w odpowiedzi na ich prośby, pragniemy ofiarować im pomoc w zakupie środków transportu. Za organizację tej pomocy odpowiedzialna jest powołana przez Konferencję Episkopatu Polski misyjna organizacja – MIVA Polska (Mission Vehicle Association). W ramach tego Tygodnia, któremu patronuje św. Krzysztof, opiekun i patron kierowców i podróżnych, MIVA Polska zachęca do szczególnej modlitwy za wszystkich poruszających się po drogach, aby wszyscy docierali szczęśliwie do celu podróży.…

Czytaj dalej

W  Ewangelii Chrystus kieruje do nas  orędzie o pokoju. Staje i mówi  do nas takie same słowa, jakie 2000 lat temu skierował do Apostołów: „Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję”. Te słowa jednoznacznie wskazują, że Jezus przekazuje nam swój pokój, a właściwie chce powiedzieć, że nasz pokój jest w Nim, że On jest naszym pokojem.   Być chrześcijaninem, to znaczy cieszyć się jedynym pokojem, który swoje źródło bierze od Jezusa. Świadectwo pierwszych chrześcijan pomagało wielu ludziom odnaleźć sens  życia. Wnosili oni pokój w rodzinę i w społeczność, w której żyli. W pismach z tego okresu możemy znaleźć pozdrowienia z życzeniami pokoju. Wśród pierwszych chrześcijan panowało więcej zapału dla sprawy zrozumienia i szerzenia pokoju, niż w nas dzisiaj. Mocniej niż my dzisiaj wierzyli i rozumieli, że mają wśród siebie jedynego budowniczego pokoju, Jezusa Chrystusa. Stąd zdecydowanie nieśli innym braciom ten pokój otrzymany od…

Czytaj dalej

10/49