Archiwa kategorii: Uncategorized

WPROWADZENIE Panie Jezu przychodzimy do Ciebie z wdzięczną miłością za ogrom Twego miłosierdzia, które nam poznać dałeś w tajemnicy swej męki śmierci i zmartwychwstania. Gorąco pragniemy, aby owoce Twego odkupienia ogarnęły każdego z nas, naszą parafię, nasze miasto i dotarły aż po krańce ziemi. Wpatrzeni w Twoje Święte Wyobrażenie, z pokorą i ufnością zanośmy nasze modlitwy, polecając się nieskończonemu Bożemu Miłosierdziu. Słowami koronki, którą Jezus zostawił nam za pośrednictwem św. Siostry Faustyny, prośmy o miłosierdzie dla nas, dla naszych rodzin i całego świata, dołączając intencje, z którymi sami dzisiaj przychodzimy, pomni na słowa Jezusa, który powiedział: „O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę” . „Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą moją” . KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Na początku: Ojcze nas…, Zdrowaś Maryj…, Wierzę… Na dużych paciorkach różańca: Przewodniczący liturgii – Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i…

Czytaj dalej

Warszawa, 21 marca 2020 r. l.dz. PE/196/2020 Dekret Biskupa Polowego dotyczący działalności duszpasterskiej Ordynariatu Polowego  w sytuacji epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej W dniu 20 marca br. został ogłoszony stan epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zmienia to kontekst działalności duszpasterstwa wojskowego. Po uważnym przeanalizowaniu sytuacji w kraju oraz zadań nałożonych na Wojsko Polskie i służby mundurowe postanawiam, co następuje: 1) Przedłużam, aż do odwołania, dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii udzieloną w dniu 12 marca br. (Dyspensa, L.dz. 245/CD/2020) i rozszerzam jej zakres na wszystkich wiernych Ordynariatu Polowego. 2) Księżom Kapelanom polecam bezwzględne przestrzeganie wszystkich zasad dotyczących higieny i bezpieczeństwa wydanych przez kompetentne instytucje wojskowe i cywilne w sytuacji epidemii w naszej Ojczyźnie. 3) Zgodnie ze wskazaniami Penitencjarii Apostolskiej (zob. Nota Penitencjarii Apostolskiej w aktualnej sytuacji pandemii z dnia 20 marca 2020 roku), w okresie epidemii spowiedź musi być sprawowana z zachowaniem obowiązujących środków bezpieczeństwa i higieny. W tym…

Czytaj dalej

1. Henryk Kędzierski – Par. Wojskowa Wałcz 2. Małgorzata Siedlecka – Par. pw. Św. Antoniego Wałcz   Dnia 15 , 22 , 29.03.2020 r. ul. WP 101; 78-600 WAŁCZ tel. 605 736 325   Proboszcz Parafii Wojskowej Ks. ppłk Witold KUREK

Parafia Wojskowa św. Franciszka w Wałczu Komunikat dotyczący funkcjonowania parafii w obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa. –  godziny Mszy Świętych w naszej parafii pozostają bez zmian, wtorek – piątek- godz. 18,00 sobota – godz.. 17,00 , niedziela – godz. 9,00 i 10,30 – sobotnia wieczorowa Msza św. o godz. 17.00 odprawiana jako niedzielna Msza św., w ten sposób wypełnia ona obowiązek niedzielnej – spowiedź przed każdą Mszą św. – Droga Krzyżowa , Gorzkie Żale – odwołane – rekolekcje wielkopostne – odwołane – znak pokoju w czasie Eucharystii przekazujemy przez skinienie głową, – nie całujemy stuły po spowiedzi, – woda święcona w kropielnicach – nie korzystamy z niej – dzieci prosimy o pozostanie w domach,- osoby chore prosimy o pozostanie w domach, – osoby starsze prosimy o rozwagę i zalecamy udział we Mszy św. za pośrednictwem radia czy telewizji Całą naszą wspólnotę parafialną i nasze rodziny oddajemy w opiekę św. Franciszka i…

Czytaj dalej

Zarządzenie Biskupa Polowego Wojska Polskiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego na terenie naszej Ojczyzny Stosując się do rozporządzeń władz państwowych z dnia 13 marca br. podjąłem następujące decyzje dotyczące Ordynariatu Polowego: Zobowiązuję wszystkich księży kapelanów, aby wyegzekwowali zasadę obecności na Mszy św. maksymalnie do 50 osób wliczając celebransa, co zostało nakazane w rozporządzeniu władz państwowych. Jezus zapewnia, że „gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię Moje, tam Ja jestem pośród nich” (Mt 18,20). Zachęcam, aby w okresie zagrożenia epidemią odprawiać Mszę św. w jak najmniejszych grupach. Dotyczy to także liturgii pogrzebowej. Wiernych Ordynariatu Polowego usilnie proszę o korzystanie z dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. udzielonej przeze mnie 13 marca 2020 r. Równocześnie zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia i internetu oraz do duchowego przyjmowania Komunii św. Apeluję do tych wiernych, którzy będą fizycznie obecni na Mszy św., aby przyjmowali Komunię św. na…

Czytaj dalej

Można patrzeć i nie widzieć, można słuchać i nie słyszeć, można słyszeć i widzieć, a mimo to być ślepym i głuchym wewnętrznie na to, co się widzi i słyszy. I tak jest chyba w wypadku wielu współczesnych zobojętniałych chrześcijan. Tak chyba zresztą było i w wypadku Apostołów; Piotra, Jana i Jakuba, którzy byli przecież świadkami niezwykłego wydarzenia, widzieli i słyszeli, a przecież nie zrozumieli i nie rozumieli jeszcze bardzo długo. „Dobrze, że tu jesteśmy …” – mówi Piotr w zachwycie. „Zostańmy tutaj, bo tak nam tu dobrze„. Jakże wielu chrześcijan dzisiejszych szuka w religii tylko takich właśnie zachwytów i uniesień? Ale kiedy przychodzą chwile próby ich wiary, kiedy trzeba zdać egzamin moralny z głębi tego, w co wierzą, to tak szybko zapominają o zachwytach i są zdziwieni, uciekają, odchodzą, jak Piotr w czasie męki i ukrzyżowania  Można patrzeć i nie widzieć, można słuchać i nie słyszeć, można być ślepym i…

Czytaj dalej

Światowy Dzień Chorego – obchodzony jest corocznie 11 lutego w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Myślą przewodnią tego dnia zaproponowaną przez papieża Franciszka w orędziu do chorych, są słowa Chrystusa „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28). Z okazji Światowego Dnia Chorego zapraszamy we wtorek 11 lutego na Mszę św. o godz. 18:0 z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem (tzw. błogosławieństwo lourdzkie).

10/58