APEL BISKUPA POLOWEGO

APEL BISKUPA POLOWEGO

Warszawa, 28 października 2022 roku

L.dz. 1118/CD/Bp/2022

APEL BISKUPA POLOWEGO

do wiernych o wsparcie finansowe filmu o ks. gen. Stanisławie Brzósce,

bohaterze powstania styczniowego

W przyszłym roku, 2023, przypadnie 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, które w okresie zaborów miało bardzo duże znaczenie dla budzenia świadomości narodowej i żywego patriotyzmu wśród Polaków. Powstanie zaangażowało w walkę̨ o niepodległość́ Ojczyzny różne warstwy społeczne, choć́ jednocześnie pochłonęło najwięcej ofiar i spowodowało najwięcej cierpień́. Wielu bohaterów Powstania Styczniowego weszło na trwałe do panteonu polskiej drogi ku wolności. Wśród nich jest kapłan, ks. Stanisław Brzóska, który dla wolności Ojczyzny poświęcił swoje życie.

Po przyjęciu święceń jako niespełna 24-letni kapłan, rozpoczął on w 1858 r. pracę duszpasterską w Sokołowie Podlaskim. Już przed Powstaniem, a szczególnie po jego wybuchu, przejawiał wielką troskę̨ o Kościół i Polskę̨. Rząd Narodowy mianował go naczelnym kapelanem wojsk powstańczych w stopniu generała. W lutym 1863 r. brał udział w bitwie pod Siemiatyczami, największej bitwie powstania. Ks. Brzóska przeszedł długi szlak bojowy, zakończony aresztowaniem. Za swoją działalność́ patriotyczną został skazany przez carskie władze na śmierć. Wyrok – na oczach 10-tysięcznego tłumu – został wykonany 23 maja 1865 r. na rynku w Sokołowie Podlaskim. To tragiczne wydarzenie upamiętnia pomnik postawiony 100 lat temu. Istnieje jednak potrzeba także innego upamiętnienia i ukazania historii życia tego bohaterskiego kapłana. Od jakiegoś czasu realizowany jest o nim film fabularny. Pomysłodawcą i reżyserem filmu jest Pan Tadeusz Syka, który w swoim dorobku ma już̇ m. in. film „Wyszyński – zemsta czy przebaczenie”, opowiadający o bł. Prymasie Tysiąclecia. Do włączenia się̨ w tworzenie filmu o ks. Stanisławie Brzósce został również zaproszony Ordynariat Polowy.

Zwracam się z serdecznym apelem do wiernych Ordynariatu Polowego a także do gromadzących się na liturgii w kościołach i kaplicach garnizonowych o złożenie ofiary na tacę w niedzielę, 6 listopada tego roku. Takie materialne wsparcie filmu, który będzie miał znaczenie edukacyjne okazały już diecezje, na terenie których działał ks. Stanisław Brzóska.

Za poparcie tej szlachetnej inicjatywy wszystkim ofiarodawcom składam serdeczne podziękowanie.

bp Wiesław LECHOWICZ