100 lecie urodzin Jana Pawła II

100 lecie urodzin Jana Pawła II

Warszawa, 13 maja 2020 r.

 

PE/322/2020

 

Czcigodni Księża Kapelani,

Drodzy Wierni Ordynariatu Polowego,

Wkrótce, bo już 18 maja br., będziemy obchodzić setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Cała nasza Ojczyzna ma powód do dumy i zarazem zobowiązanie do składania Bogu dziękczynienia za jego życie i posługę. Ordynariat Polowy ma jeszcze dodatkowe powody, aby uczcić i upamiętnić ten jubileusz.

Jan Paweł II był synem oficera Wojska Polskiego – i jak napisałem we wstępie do okolicznościowej publikacji (Święty Jan Paweł II syn oficera Wojska Polskiego) „zapewne ten fakt tłumaczy jego wielkie zrozumienie dla ludzi w mundurach, częste z nimi spotkania oraz szczególny sentyment do Wojska Polskiego”.

Dlatego zwracam się z apelem do Księży Kapelanów, aby podczas Mszy św. 17 maja br. odczytali List Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II a także dodali okolicznościowe wezwanie w modlitwie powszechnej.

Zachęcam także do podejmowania innych inicjatyw, możliwych do zrealizowania w okresie pandemii, które przypomną osobę św. Jana Pawła II i jego nauczanie.

Duszpasterstwo wojskowe jest wdzięczne Świętemu Janowi Pawłowi II za wskazania dla żołnierzy, których pouczał, aby byli „budowniczymi sprawiedliwości i pokoju” oraz „sługami bezpieczeństwa i wolności narodów”. Przypominał także, że są oni „powołani, aby bronić słabych, ochraniać uczciwych, wspomagać pokojowe współistnienie narodów”. Mówił żołnierzom: „Każdy z was odgrywa rolę «strażnika», który musi wytężać wzrok, aby zawczasu zażegnywać niebezpieczeństwo i wszędzie krzewić sprawiedliwość i pokój”. Przypomniał także, że „są takie sytuacje, w którym walka zbrojna jest złem nieuniknionym, od którego, w tragicznych okolicznościach nie mogą się uchylać chrześcijanie”. Wspominając osobę Papieża, przede wszystkim czerpmy z jego mądrości i świadectwa wiary.

Jubileusz setnej rocznicy urodzin Wielkiego Polaka Jana Pawła II, niech będzie dla duszpasterstwa wojskowego, dla każdego kapelana i wiernego okazją do zapoznania się z jego życiem i pasterskim nauczaniem.

 

bp Józef Guzdek
Biskup Polowy Wojska Polskiego