Wielka Sobota

Wielka Sobota

Przez cały dzień w Wielką Sobotę adorujemy Chrystusa złożonego w grobie. Przychodzimy do świątyni poświecić pokarmy przygotowane do spożycia podczas uroczystego śniadania w Niedzielę Zmartwychwstania. Przygotowujemy się i oczekujemy tej najważniejszej w dziejach ludzkości nocy – Wielkiej Nocy, którą rozpocznie sprawowana późnym wieczorem uroczysta Liturgia Wigilii Paschalnej.

Wigilia Paschalna rozpoczyna się w mroku Wielkiej Soboty – Liturgią Światła. Poza świątynią rozpalane jest ognisko, przy którym kapłan dokonuje uroczystego poświęcenia ognia, od którego zapalany jest Paschał naznaczony znakiem krzyża. Ogień symbolizuje światło, a zapalony Paschał, który podąża na przodzie procesji obrazuje Chrystusa rozświetlającego mrok, w którym rozpoczynała się Wigilia Paschalna. Po wprowadzeniu do świątyni i umieszczeniu Paschału w widocznym miejscu następuje uroczyste odśpiewanie Orędzia Wielkanocnego, będącego pieśnią pochwalną Boga Ojca i Jego Syna, który jest „Światłością Świata”.

Wyjątkowym wydarzeniem jest również następująca po Liturgii Światła niecodzienna Liturgia Słowa, na którą składa się siedem czytań ze Starego Testamentu oraz dwa czytania z Nowego Testamentu (w niektórych okolicznościach część z nich można pominąć). Pełny zestaw tekstów przybliża nam całą historię opieki, którą Bóg sprawuje nad człowiekiem. Od stworzenia świata przez przymierze zawarte z Abrahamem, wyprowadzenie narodu wybranego z Egiptu, utwierdzanie i trwanie w przymierzu Boga i człowieka aż do odkupienia człowieka przez śmierć i Zmartwychwstanie Syna Bożego. Po zakończeniu części starotestamentalnej zapalane są świece na ołtarzu i wybrzmiewa hymn „Chwała na wysokości Bogu”, podczas którego rozlegają się na powrót wszystkie dzwony, wkraczamy w radosny nastrój Niedzieli Zmartwychwstania. Po odczytaniu fragmentu nowego testamentu kapłan intonuje śpiew „Alleluja”, który powtarzają wszyscy wierni, po czym następuje odczytanie fragmentu Ewangelii o tym, że grób jest już pusty.

Liturgia Słowa przygotowuje nas do kolejnej ważnej części tej uroczystości – Liturgii Chrzcielnej, podczas której wszyscy wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne przypominając sobie swoje osobiste przymierze, jakie zawarli z Bogiem w tym sakramencie. Wspominają ile dzięki temu zyskali, ale również jakie obowiązki na siebie przyjęli. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych poprzedza błogosławieństwo wody chrzcielnej, która posłuży do pokropieni wiernych na zakończenie tej liturgii oraz będzie używana przez cały rok w świątyni. Będzie ją też można zabrać do domów po zakończeniu Wigilii Paschalnej.

Całość uroczystości dopełnia Liturgia Eucharystyczna, po zakończeniu której następuje wystawienie Najświętszego Sakramentu i podniosła procesja Rezurekcyjna (można ją przenieść na Poranek Wielkanocny), mająca ogłosić całemu światu triumf Chrystusa Zmartwychwstałego. Procesję prowadzi Krzyż ozdobiony czerwoną stułą oraz figurka Zmartwychwstałego. Najlepiej, jeżeli procesja okrąża świątynię trzy razy po czym wraca do głównego ołtarza gdzie uroczystości kończy uwielbienie Boga w hymnie „Ciebie Boga wysławiamy” oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Tak rozpoczyna się Niedziela Zmartwychwstania – okres radości i świętowania. Przy wielkanocnym stole pamiętajmy o Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana oraz wdzięczności Bogu za to, że „(…)tak umiłował świat że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w niego wierzy, nie zginał, ale miał życie wieczne” (J 3,16).