605 736 325

Ks. Proboszcz

78 - 600 Wałcz

Ul. Wojska Polskiego 101

pww@onet.pl

Kontakt e-mail

Parafia Wojskowa pw. św. Franciszka z Asyżu w Wałczu

"JEŚLI KOMU DROGA OTWARTA DO NIEBA, TO TYM CO SŁUŻĄ OJCZYŹNIE" 


Mając na uwadze dobro duchowe wiernych Biskup Polowy Wojska Polskiego Sławoj Leszek Głódź Dekretem z 21 stycznia 1993 roku ustanowił Parafię Wojskową pw. św. Franciszka z Asyżu w Wałczu.

 

Witamy na stronie internetowej naszej parafii, na której prezentujemy ważniejsze wydarzenia i uroczystości kościelne oraz wojskowe. 

Ilustrujemy i opisujemy życie naszej parafii.

 • 2
 • 1
 • IMG_6323
 • IMG_6320
 • IMG_6319
 • IMG_6315
 • TŁO
 • 5
  5
 • 4
  4
 • henka
 • 3

ORDYNARIAT POLOWY 


Pismo Ordynariatu Polowego 


PROBOSZCZ PARAFII

Ks. ppłk Witold KUREK 

W Kurek

 TWEET PAPIESKI

Parafia swoją posługą obejmuje żołnierzy i pracowników wojska wraz z rodzinami ze wszystkich jednostek garnizonu Wałcz.

OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE 

17 LISTOPADA 2019 - TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU


"Słuchanie słowa Bożego jest waszym szczególnym powołaniem"

św.Franciszek z Asyżu" 

"Błogosławiony kto nic nie trzyma dla siebie"  

 

św.Franciszek z Asyżu  

"...Czy zatrzymuję się, aby posłuchać Słowa Bożego? biorę do ręki Biblię i mówi ona do mnie..."    

Papież Franciszek 

 

"Zobowiązuję się żyć w jedności i wierności ewangelii"  

 

św.Franciszek z Asyżu 

AKTUALNOŚCI


NAJNOWSZE WYDARZENIA


ODPUST PARAFIALNY 04.10.2019PRZEKAZANIE OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU KOMENDANTA 1 REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ


W dniu 1 października 2019 r. w 1 RBLog w obecności Szefa

Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Dariusza

RYCZKOWSKIEGO nastąpiło przekazanie obowiązków Komendanta 1 Regionalnej Bazy Logistycznej. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu wałeckiego, Komendanci Wojskowych Oddziałów Gospodarczych, dowódcy, szefowie i komendanci jednostek i instytucji z rejonu odpowiedzialności 1 Regionalnej Bazy Logistycznej. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych podziękował zdającemu obowiązki płk. Markowi WIZIE za zaangażowanie oraz ogrom pracy, jaki włożył on w funkcjonowanie Bazy, a także pogratulował obejmującemu obowiązki Komendantowi płk. Dariuszowi SIERGIEJOWI,

życząc satysfakcji z pełnienia służby w gronie sprawnie

działającego zespołu. Obejmujący obowiązki Komendant 1 RBLog witając się z żołnierzami i pracownikami Bazy powiedział, iż wyznaczenie na to stanowisko jest zaszczytem, powodem do dumy i jednocześnie wyzwaniem.

ARTYKUŁY


Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa …


16 .11. 2019

Twierdzą, że nie ma zmartwychwstania


09 .11. 2019

Łańcuch pokoleń


09 .11. 2019

02.11 - Dzień Zaduszny


02 .11. 2019

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W NASZYM KOŚCIELE 

W PONIEDZIAŁEK NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ

MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU OD WTORKU DO PIĄTKU

GODZ. 18.00

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W NASZYM KOŚCIELE 

NIEDZIELNA MSZA ŚWIĘTA SPRAWOWANA W SOBOTĘ

GODZ. 17.00 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W NASZYM KOŚCIELE 

MSZE ŚWIĘTE SPRAWOWANE W NIEDZIELE

GODZ. 09.00  GODZ. 10.30 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W NASZYM KOŚCIELE 

MSZE ŚWIĘTE SPRAWOWANE W OKRESIE WAKACYJNYM

NIEDZIELE MSZE ŚWIĘTE O GODZ. 09.0010.30

W TYGODNIU TYLKO W SOBOTY O GODZ. 17.00 

KANCELARIA


Kancelaria Parafialna jest czynna:

od wtorku do piątku po mszy św. wieczornej oprócz I piątków miesiąca, świąt i uroczystości.

Zapytania można kierować drogą telefoniczną

tel. (67) 250 24 21, fax (67) 250 21 87 kom. 605 736 325 lub internetową pww@onet.pl

 

INTENCJE MSZALNE przyjmujemy w kancelarii parafialnej.

Adres parafii:

Rzymskokatolicka Parafia Wojskowa p.w. św. Franciszka z Asyżu

ul. Wojska Polskiego 101

78-600 WAŁCZ

SAKRAMENTY


 • CHRZEST
 • MAŁŻEŃSTWO
 • POGRZEB KATOLICKI
 • BIERZMOWANIE
CHRZEST

Sakrament Chrztu Świętego 

 

Chrzty dzieci odbywają się zazwyczaj w II niedzielę miesiąca podczas Mszy Św. o godz. 12.00

 Dokumenty potrzebne do Sakrament Chrztu Świętego dziecka:

 

1. Akt Urodzenia dziecka – oryginał

2. Akt Ślubu Kościelnego Rodziców dziecka

3. Świadectwa Moralności Rodziców Chrzestnych – wydawane w Parafii Ich zamieszkania

4. Jeśli Rodzice nie mieszkają na terenie naszej Parafii wymagana jest pisemna zgoda na Chrzest dziecka z Parafii miejsca zamieszkania. 

 

Zgłoszenia należy dokonać w kancelarii parafialnej, co najmniej miesiąc przed planowanym terminem chrztu. Nie potrzeba dodatkowego i wcześniejszego “rezerwowania” terminu chrztu.Zapisu do Księgi Chrztów, ze wszystkimi wyżej wymienionymi dokumentami, dokonujemy w Kancelarii Parafialnej co najmniej tydzień przed planowanym Chrztem.Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca/taka sama jak do I Komunii/ i biała szata.Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatkę matka chrzestna.

 

MAŁŻEŃSTWO

Sakrament Małżeństwa

 

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa (składane w kancelarii parafialnej) 

 

1. Aktualne Świadectwa Chrztu (ważne 4 miesiące, licząc do daty ślubu), które wybieramy z parafii, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie.

2. Dowody Osobiste

3. Dane świadków ślubu /Imię, nazwisko, wiek, adres zam./

4. Wniosek konkordatowy z USC (ważny tylko 3 miesiące, licząc do daty ślubu!) lub Akt Ślubu Cywilnego.UWAGA! Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach z poz. 1, 2 i 3 (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w Urzędzie Państwowym lub Kościelnym (tam, gdzie występuje błąd).

5. Świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych(jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać zaświadczenie o uczestnictwie w naukach)

6. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii)

7. Zgoda na zawarcie małżeństwa w Parafii Wojskowej z parafii jednego z narzeczonych (tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa!)

8. Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej nie później niż 2,5 miesiąca przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego!!! (Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej).

II część protokołu sporządzana jest nie później niż 2 tygodnie przed ślubem. W dniu ślubu narzeczeni wraz z dwoma pełnoletnimi świadkami powinni zgłosić się w zakrystii kościoła, w którym zawierany będzie sakrament małżeństwa na 15 min przed rozpoczęciem uroczystości (wszyscy z dowodami osobistymi, a narzeczeni dodatkowo z obrączkami i kartkami od spowiedzi).

POGRZEB KATOLICKI

Pogrzeb Katolicki

 

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny pogrzebu z administracją cmentarza.

W naszym kościele zgłoszenia pogrzebów przyjmujemy o każdej porze dnia, gdy kancelaria jest nieczynna, 

należy dzwonić na nr 250 24 21

Msze Św. pogrzebowe sprawowane są w kościele w dniu pogrzebu o ustalonej wcześniej godzinie.

 

Dokumenty potrzebne do Pogrzebu Katolickiego:

1. Akt Zgonu z USC

2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala

3. W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłe.

Dzień przed planowaną uroczystością, przed mszą św. wieczorną jest możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty (spowiedź).

 Należy poinformować i zachęcić do tego rodzinę.

BIERZMOWANIE

ŚWIADKIEM BIERZMOWANIA MOŻE BYĆ…

 

Świadkami bierzmowania mogą być rodzice kandydatów oraz inni przedstawiciele rodziny. Można wybrać także inne osoby spoza rodziny. Najważniejszym kryterium, jakie powinien spełniać świadek jest jego duchowe przygotowanie. Poza tym musi posiadać następujące przymioty: wystarczająca dojrzałość do pełnienia tej funkcji, przynależność do Kościoła katolickiego, przyjęcie wszystkich sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, czyli chrztu, bierzmowania i Eucharystii oraz brak wykluczenia od życia sakramentalnego. Oznacza to, że osoby rozwiedzione i żyjące w nowym związku małżeńskim nie mogą być świadkami bierzmowania.Kodeks Prawa Kanonicznego potwierdza przepisy zawarte w księdze liturgicznej i mówi, że wypada, aby świadkiem był ktoś z rodziców chrzestnych bierzmowanego. Stąd powinien on spełniać te same warunki, co kandydat na chrzestnego. Do jego zadań należy troska o to, aby bierzmowany postępował jak prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem. Natomiast instrukcja Episkopatu Polski zaleca dodatkowo, aby świadkami bierzmowania byli rodzice chrzestni: dla chłopców ojcowie, a dla dziewcząt matki. Jednak, jeśli nie mogą oni uczestniczyć w liturgii sakramentu bierzmowania, to świadkami mogą być inne osoby, ale muszą być praktykujące i prowadzące życie według wiary.

DUSZPASTERZE

PROBOSZCZOWIE I WIKARIUSZE


W Kurek
Ks. ppłk Witold KUREK

Proboszcz od października 2014

Ks. ppłk Władysław Maciej KOZICKI

Proboszcz od lipca 2011 do październik 2014 

Waclaw
Ks. kmdr por. Wacław STĘPIEŃ

Proboszcz od sierpień 2008 do lipiec 2011

Ks. kmdr por. Zbigniew KŁUSEK

Proboszcz od styczeń 2006 do sierpień 2008 

Ks. ppłk Marek JARASZEK

Proboszcz od września 2003 do styczeń 2006 

DUSZPASTERZE

PROBOSZCZOWIE I WIKARIUSZE


Ks. ppłk Mieczysław OLEKSIUK

Proboszcz od maja 1997 do września 2003 

Ks. ppłk Franciszek KĘDZIORA

Proboszcz od lipca 1992 do maja 1997 

Ks. ppor. Antoni HUMENIUK

Wikariusz od września 2014 do sierpnia 2015 

Ks. por. Stanisław GARBACIK

Wikariusz od marca 2008 do stycznia 2010 

Ks. ppor. Andrzej SZPURA

Wikariusz od września 2007 do lutego 2008 

PATRON Święty Franciszek (1182-1226) w swojej młodości prowadził dość beztroskie, życie. Lubił śpiewać i tańczyć, był duszą towarzystwa...

Zbuntował się przeciwko kupieckiej mentalności, która sprowadza wszystko i wszystkich (nawet własne dzieci!) do kategorii zysku i strat. Nie szukał ubóstwa. Szukał bogactwa, którego nie można kupić za pieniądze...

Podczas wojny działy się rzeczy straszne. Św. Franciszek, który przybył w okolice miasta w tym burzliwym czasie, dostrzegł nad Arezzo demony. Poprosił Sylwestra...

franciszek

" Znam Chrystusa ubogiego i ukrzyżowanego i to mi wystarczy "

św. Franciszek z Asyżu 

Modlitwa franciszkańska o pokój

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju;abyśmy siali miłość,tam gdzie panuje nienawiść;wybaczenie,tam gdzie panuje zwątpienie;nadzieję,tam gdzie panuje rozpacz;światło,tam gdzie panuje mrok;radość, tam gdzie panuje smutek.Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy,co pociechę dawać;nie tyle szukać zrozumienia,co rozumieć;nie tyle szukać miłości,co kochać;albowiem dając – otrzymujemy;wybaczając – zyskujemy przebaczenie;a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

 

Przez Jezusa Chrystusa. Pana naszego.

...kim on właściwie był, co zadecydowało o fenomenie tego Świętego, który do dziś inspiruje wielu ludzi, bywa, że i niewierzących...


0099248
Visit Today : 30
Visit Yesterday : 28
This Month : 306
This Year : 23850
Total Visit : 99248
Dzisiaj jest
Życzymy wszystkiego najlepszego szczególnie naszym Parafianom!

 

 IPSE FECIT - WB - 2019