Archiwa kategorii: Ogłoszenia

Orędzie Papieża Franciszka na XXVIII Światowy Dzień Chorego 2020 r. (11 lutego 2020 r.) «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11, 28) Drodzy braci i siostry, 1. Słowa Jezusa: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię» (Mt 11,28) wskazują na tajemniczy kierunek łaski, która objawia się ludziom prostym i daje wytchnienie utrudzonym i zmęczonym. Słowa te są wyrazem solidarności Syna Człowieczego wobec ludzkości dotkniętej smutkiem i cierpieniem. Jakże wiele osób cierpi w ciele i na duchu! Jezus Chrystus wzywa wszystkich, aby pójść do Niego: «przyjdźcie do mnie» i obiecuje ulgę i wytchnienie. «Kiedy Jezus to mówi, ma przed oczyma ludzi, których spotyka każdego dnia na drogach Galilei: wielu ludzi prostych, ubogich, chorych, grzeszników, znajdujących się na marginesie społeczeństwa z powodu ciężaru prawa i opresyjnego systemu społecznego… Ludzie ci zawsze uganiali się za Nim, aby słuchać Jego…

Czytaj dalej

List prymasa Polski przygotowujący do beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego ZWIASTUN DOBREJ NOWINY, ŚWIADEK CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO, ORĘDOWNIK PRAWDY I WOLNOŚCI. Umiłowani Siostry i Bracia, W tekstach Pisma Świętego czytanych podczas dzisiejszej niedzielnej Eucharystii mowa jest o dwóch niezwykle ważnych i cennych darach, jakie otrzymujemy od Boga. Są nimi sól i światło. Jedno i drugie jest niezbędne dla życia człowieka i przyrody, która go otacza. Sól przecież nadaje smak pokarmom i zachowuje je przed zepsuciem, światło natomiast ogrzewa i oświeca. Słowo Boże zwraca jednak naszą uwagę na głębsze znaczenie tych darów. Obraz soli i światła to nauka jaką otrzymuje każdy z nas od Chrystusa. Jako Jego uczniowie nosimy w sobie jej niepowtarzalny „smak”. Naszym zaś zadaniem jest to, by nie zatrzymywać Chrystusowej nauki dla siebie, ale należy przenosić ją tam, gdzie życie utraciło swój smak i panuje ciemność. Dlatego tak ważne jest nasze codzienne zaangażowanie w głoszenie Ewangelii i…

Czytaj dalej

MSZE ŚW. W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM PASTERKA – 24 XII wtorek – godzina 24.00 25 XII środa – Msze św. o godz. 9,00 i 10,30 26 XII czwartek – Msze św. o godz. 9,00 i 10,30 27 XII piątek – Msza św. o godz. 18,00 28 XII sobota – Msza św. o godz. 17,00 29 XII niedziela – Msze św. o godz. 9,00 i 10,30 31 XII wtorek – Msza św. o godz. 17,00 1 I Nowy Rok – Msze św. o godz. 9,00 i 10,30 Od 2 stycznia rozpocznie się wizyta duszpasterska zwana KOLĘDĄ. Od 2 stycznia Msze św. od wtorku do piątku włącznie o godz. 9,00 . W soboty Msza św. o godz. 17,00 W niedziele Msze św. o godz. 9,00 i 10,30

Umiłowani Bracia i Siostry! Czas adwentu to czas wyjątkowo nam bliski z racji na szczególne tresci religijne jak i ze względu na bogactwo tradycji z tym okresem zwiazanych. Być może ten klimat duchowy i kulturowy sprawił, że Konferencja Episkopatu Polski wybrała Drugą Niedzielę Adwentu, jako ten dzień, w którym jesteśmy zaproszeni do okazania życzliwości dla wszystkich naszych sióstr i braci, żyjących na Wschodzie, a bliskich nam z racji historycznych i licznych wspólnych doświadczeń. Wielu z nas pozostawiło tam swoje rodziny. A jeszcze więcej jest takich, którzy wspominają swoich bliskich zmarłych i ich groby, często już bezimienne, rozsiane na Wileńszczyźnie, Polesiu, na Wołyniu i Podolu, bezkresnej Syberii czy na stepach Kazachstanu. Przy tym pamiętamy dobrze, na jakie trudności byli narażeni wszyscy nasi bracia i siostry i ile musieli wycierpieć za polskość i wiarę. to przez całe dziesięciolecia. W tej niezwykłej historii odradzania sie Kościoła Katolickiego za Wschodnią granicą, od 30 lat…

Czytaj dalej

W niedzielę 13 października mija kolejna rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie, które miały miejsce w 1917 r. w okresie od 13 maja do 13 października. Do czego Matka Boża nawoływała w Fatimie? Orędzie fatimskie jest wezwaniem do nawrócenia, zwłaszcza do podejmowania modlitwy różańcowej, do postu oraz do udziału w nabożeństwie pięciu pierwszych sobót miesiąca. Jest także wezwaniem do papieża, aby w łączności ze wszystkimi biskupami świata dokonał poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Jak bardzo orędzie fatimskie powiązane jest z historią XX w.? Matka Boża mówiła, że jeśli wypełni się lub nie pewne praktyki duchowe, to wpłynie to na wydarzenia historyczne. Konkretnie chodziło o powstrzymanie błędów Rosji. Niecałe trzy tygodnie po objawieniu w październiku 1917 r. wybuchła rewolucja bolszewicka. Dlatego błędy Rosji identyfikowano z komunizmem. Tak uważali m.in. Pius XII, Jan Paweł II czy Benedykt XVI. Pius XII poświęcił świat Sercu Maryi, ale bez łączności z biskupami i bez wymienienia Rosji.…

Czytaj dalej

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, Zbliżające się wybory parlamentarne są dla mnie sposobnością do przypomnienia kilku podstawowych zasad Katolickiej Nauki Społecznej, dotyczących odpowiedzialności katolików za życie polityczne. Zachęcając do udziału w wyborach pragnę najpierw przypomnieć, że z moralnego punktu widzenia miłość Ojczyzny i odpowiedzialność za dobro wspólne wymagają od wszystkich korzystania z prawa wyborczego. Nic – poza nadzwyczajnymi okolicznościami – nie usprawiedliwia nieobecności katolików w sprawach publicznych. W procesie dokonywania odpowiedzialnego wyboru odpowiedniego kandydata należy wziąć pod uwagę: jego prawość moralną, kompetencje w dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego, potwierdzone dotychczasową działalnością publiczną, świadectwo życia w rodzinie oraz małej ojczyźnie. Liczą się również takie cechy osobowości jak: wyrazista tożsamość, szacunek do każdego człowieka, postawa dialogu i umiejętność współpracy z innymi, zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów, miłość Ojczyzny oraz traktowanie władzy jako służby. Wybór takich kandydatów daje większą szansę na integralny i solidarny rozwój naszego kraju. Jednocześnie zdaję sobie sprawę z…

Czytaj dalej

LIST KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI zapowiadający obchody XIX Dnia Papieskiego pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!” Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia! Razem z apostołami wołamy dzisiaj do Chrystusa: „Panie, przymnóż nam wiary” (Łk, 17, 5). Żyjemy bowiem w czasach dynamicznych zmian niejednokrotnie podważających sens naszego zaufania Bogu. Chrystus, odpowiadając uczniom, porównuje wiarę do ziarnka gorczycy. Wskazuje jak wielki potencjał i moc są ukryte w silnej wierze. Owoce postawy bezgranicznej ufności Bogu przekraczają możliwości wyobraźni i czysto ludzkiej kalkulacji. Wzmocnienie wiary i płynącej z niej nadziei będzie celem XIX Dnia Papieskiego, który w jedności z papieżem Franciszkiem, będziemy przeżywali już za tydzień pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”. I. Jezus wzorem postawy zaufania Bogu Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego, to słowa Jezusa, które w Ewangelii zanotował św. Marek. Wezwanie „Wstańcie, chodźmy” (por. Mk 14, 42), skierowane przez Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym do śpiących apostołów, było świadectwem Jego odwagi, wierności i gotowości do przyjęcia Kielicha męki. Pragnienie…

Czytaj dalej

„Sadźmy drzewa pokoju i pojednania” 1 września 2019 r. We wrześniu 1939 r., a więc niespełna dwadzieścia lat po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, wybuchła II wojna światowa. Młode „drzewo wolności” zostało brutalnie podcięte przez agresję hitlerowskich Niemiec z zachodu oraz komunistycznej Rosji ze wschodu. Rozpoczął się czas ciemnej nocy okupacji. Wróg niszczył nie tylko wszelkie punktu oporu, jakie stawiało Wojsko Polskie oraz służby mundurowe, ale uderzył także w bezbronną ludność cywilną. Jako symbol tragedii tamtego czasu pozostaje pomnik na Westerplatte, gdzie bohatersko bronili się polscy żołnierze, ale także ruiny zabudowań centrum Wielunia, gdzie spadły pierwsze bomby, niosące śmierć ludności cywilnej. Podczas niemal sześciu lat okupacji powstało wiele obozów zagłady i miejsc straceń. Polska ziemia została zroszona krwią milionów niewinnych ofiar. Powszechne były ból i łzy po stracie bliskich. 1 września pragniemy pamiętać o tych, którzy polegli przed osiemdziesięciu laty rozpaczliwie broniąc niepodległości naszej Ojczyzny. Nie możemy zapomnieć o tych, którzy…

Czytaj dalej

Oświadczenie Przewodniczącego KEP                                         Abp. Stanisława Gądeckiego ws. LGBT+. Pomimo wakacji, które powinny być czasem odpoczynku i refleksji nad pięknem natury stworzonej przez Boga, w kraju rozgorzały polemiki odnośnie do „ideologii LGBT” (gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transseksualnych). Ma to zapewne związek z ofensywą środowisk LGBT+ i ze znaczącym wzrostem liczby tzw. marszów równości organizowanych w naszym kraju, a także z zaplanowanym przez niektóre samorządy wprowadzeniem po wakacjach do programów szkolnych nowego, zgodnego z założeniami tej ideologii, podejścia do edukacji seksualnej. Osoby przynależące do środowisk tzw. mniejszości seksualnych są naszymi braćmi i siostrami, za których Chrystus oddał swoje życie i które również chce doprowadzić do zbawienia. Szacunek dla konkretnych osób nie może jednak prowadzić do akceptacji ideologii, która stawia sobie za cel przeprowadzenie rewolucji w zakresie społecznych obyczajów i międzyosobowych relacji. „Ta rewolucja w obyczajach i moralności – podkreśla papież Franciszek – często wymachuje «flagą wolności», ale w rzeczywistości przyniosła…

Czytaj dalej

Alkohol w Polsce jest dostępny zawsze i wszędzie. Ta destrukcyjna substancja psychoaktywna jest na wyciągnięcie ręki i pogłębia proces degradacji społecznej – napisał bp Tadeusz Bronakowski w corocznym apelu Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji. Dla wielu Polaków alkohol jest uważany za napój powszechny, produkt spożywczy, a nawet “prozdrowotny”. Alkohol stał się dla Polaków czymś tak bardzo ważnym i wartościowym, że wszelkie próby ograniczenia sprzedaży, chociaż motywowane dobrem obywateli i poparte najnowszymi badaniami naukowymi, traktowane są jako zamach na wolność osobistą. “Z rozpitym społeczeństwem nie zrealizujemy wspaniałych projektów modernizacji Polski. Dlatego jednym z najistotniejszych obowiązków państwa i samorządów jest troska o trzeźwość narodu. “Nie będzie trzeźwej Polski bez współpracy rodziny, Kościoła, instytucji państwowych i samorządowych. Nie będzie trzeźwej Polski bez odwagi mówienia prawdy, nawet trudnej, o naszych problemach. Nie będzie trzeźwej Polski bez mocnego sprzeciwu na rozpijanie Polaków, zwłaszcza najmłodszych” . Apel Zespołu…

Czytaj dalej

10/150