Archiwa kategorii: Ogłoszenia

Za kilka dni będziemy obchodzić 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, która przypomni nam bohaterską postawę powstańców oraz ofiarną pomoc i wsparcie mieszkańców Stolicy. Głównym motywem podjęcia walki było dążenie do odzyskania niepodległości i wzięcie w swoje ręce odpowiedzialności za przyszłość narodu i państwa polskiego. 63 dni walki stały się powodem zdumienia dla wszystkich państw naszego kontynentu i głośnym krzykiem o wolność i niezależność, jaki rozległ się w okupowanej Europie. Wspominając tamten zryw sprzed 76 lat, oddajmy hołd wszystkim uczestnikom Powstania Warszawskiego, a także mieszkańcom stolicy, którzy wspierali żołnierzy walczących o godność, dobro i sprawiedliwość. Pragnę zachęcić wszystkich do modlitwy w intencji poległych i zmarłych Powstańców Warszawskich oraz mieszkańców Warszawy. W katedrze polowej 31 sierpnia br., o godz. 18.00 odprawię Mszę św., w rygorze obowiązujących zasad sanitarnych. Na stronie internetowej Ordynariatu Polowego będzie przeprowadzona transmisja on line. Zapraszam do łączności duchowej oraz indywidualnej i rodzinnej modlitwy. Księży kapelanów zobowiązuję, aby 1…

Czytaj dalej

PRZESŁANIE BISKUPA POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO JÓZEFA GUZDKA Z OKAZJI 76. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO   Za kilka dni będziemy obchodzić 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, która przypomni nam bohaterską postawę powstańców oraz ofiarną pomoc i wsparcie mieszkańców Stolicy. Głównym motywem podjęcia walki było dążenie do odzyskania niepodległości i wzięcie w swoje ręce odpowiedzialności za przyszłość narodu i państwa polskiego. 63 dni walki stały się powodem zdumienia dla wszystkich państw naszego kontynentu i głośnym krzykiem o wolność i niezależność, jaki rozległ się w okupowanej Europie. Wspominając tamten zryw sprzed 76 lat, oddajmy hołd wszystkim uczestnikom Powstania Warszawskiego, a także mieszkańcom stolicy, którzy wspierali żołnierzy walczących o godność, dobro i sprawiedliwość. Pragnę zachęcić wszystkich do modlitwy w intencji poległych i zmarłych Powstańców Warszawskich oraz mieszkańców Warszawy. W katedrze polowej 31 sierpnia br., o godz. 18.00 odprawię Mszę św., w rygorze obowiązujących zasad sanitarnych. Na stronie internetowej Ordynariatu Polowego będzie przeprowadzona transmisja on…

Czytaj dalej

Warszawa, 13 maja 2020 r.   PE/322/2020   Czcigodni Księża Kapelani, Drodzy Wierni Ordynariatu Polowego, Wkrótce, bo już 18 maja br., będziemy obchodzić setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Cała nasza Ojczyzna ma powód do dumy i zarazem zobowiązanie do składania Bogu dziękczynienia za jego życie i posługę. Ordynariat Polowy ma jeszcze dodatkowe powody, aby uczcić i upamiętnić ten jubileusz. Jan Paweł II był synem oficera Wojska Polskiego – i jak napisałem we wstępie do okolicznościowej publikacji (Święty Jan Paweł II syn oficera Wojska Polskiego) „zapewne ten fakt tłumaczy jego wielkie zrozumienie dla ludzi w mundurach, częste z nimi spotkania oraz szczególny sentyment do Wojska Polskiego”. Dlatego zwracam się z apelem do Księży Kapelanów, aby podczas Mszy św. 17 maja br. odczytali List Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II a także dodali okolicznościowe wezwanie w modlitwie powszechnej. Zachęcam także…

Czytaj dalej

Warszawa, 16 maja 2020 r.   L.dz. PE/333/2020 Wytyczne w sprawach liturgicznych i duszpasterskich w okresie kolejnych faz pandemii w naszym kraju Sytuacja epidemiczna w naszym kraju nieustannie się zmienia, co powoduje zmianę zarządzeń regulujących postępowanie mieszkańców w trosce o ich życie i zdrowie. Dotyczą one także kościołów, kaplic, pomieszczeń duszpasterskich oraz cmentarzy. Ponieważ następują kolejne, zdecydowane fazy odmrażania nie tylko polskiej gospodarki, ale także życia kulturalnego i społecznego, zwracam się z gorącą prośbą o dostosowanie do tych zmian zakresu i form posługi duszpasterskiej. Szerzej należy otworzyć kościoły i kaplice, respektując wydane zarządzenia w sprawie ilości osób w przestrzeniach sakralnych. Dyspensa od obowiązku niedzielnej Mszy Świętej pozostaje w mocy, gdyż wielu wiernych nadal nie może udać się do świątyni z powodów różnych ograniczeń. Jednocześnie zachęcam wiernych, aby w miarę możliwości powrócili do bezpośredniego uczestnictwa w Eucharystii i przyjmowania Komunii Świętej, także w dni powszednie. Kapelanom, którzy transmitują Mszę św. online, pragnę przypomnieć,…

Czytaj dalej

Boże, Ojcze Wszechmogący, bogaty w Miłosierdzie, bądź uwielbiony w tajemnicy Twojej Miłości, objawionej przez Syna w Duchu Świętym. Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata. Dziękujemy Ci za Twoją ofiarną miłość, która w tajemnicy Ukrzyżowania i Zmartwychwstania stała się miłością zwycięską. Duchu Święty, Duchu Prawdy, miłości, mocy i świadectwa, prowadź nas. Gdy zbliża się 100. rocznica Cudu Nad Wisłą – który w sierpniu 1920 roku za przyczyną Najświętszej Maryi Panny ocalił naszą Ojczyznę i cywilizację europejską od bolszewickiego panowania – my, Pasterze Kościoła w Polsce, podobnie jak nasi Poprzednicy przybywamy na Jasną Górę. To tutaj od pokoleń uczymy się, że królowanie Chrystusa, a wraz z Nim Maryi, Królowej Polski, obejmuje w sposób szczególny również służbę Narodowi. Tutaj – na Jasnej Górze – uświadamiamy sobie wyraźniej odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo na polskiej ziemi. Potrzebę wspólnej troski wszystkich warstw społecznych nie tylko za materialne, ale także za duchowe dobro naszej Ojczyzny. W tym szczególnym…

Czytaj dalej

Warszawa, 20 kwietnia 2020 r. l.dz. PE/276/2020 Wskazania Biskupa Polowego dla Wiernych i Kapelanów Ordynariatu Polowego dotyczące spraw duszpasterskich w okresie epidemii Warszawa, 20 kwietnia 2020 r. Biorąc pod uwagę nowe rozporządzenia władz państwowych, kieruję do wiernych i kapelanów Ordynariatu Polowego poniższe wskazania duszpasterskie i prawne: Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych, z dniem 20 kwietnia 2020 roku ulega zmianie przepis określający liczbę osób uczestniczących w liturgii. W trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego może znajdować się 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny. Polecam podanie do publicznej wiadomości liczby wiernych, którzy mogą uczestniczyć w liturgii w danym kościele lub kaplicy (np. w gablocie parafialnej, na drzwiach kościoła, na stronie internetowej parafii). Na cmentarzu może znajdować się nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących…

Czytaj dalej

                                          Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II                                                    na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2020 roku Posłańcy paschalnej nadziei i orędownicy miłości do Ojczyzny W  tym roku Święta Wielkanocne przeżywamy w  czasie szczególnym, w  czasie naznaczonym epidemią. Nasze myśli i serca przepełnia obawa o zdrowie i życie nas samych i naszych bliskich. Niekiedy towarzyszy nam poczucie bezsilności. Dojmująco odczuwamy nietrwałość oraz kruchość naszego losu. Wielu cierpi i umiera w samotności. Boleśnie przeżywając zagrożenie chorobą, odizolowanie, oddzielenie od bliskich, szukamy pociechy i pokrzepienia. W tym wyjątkowym czasie oczekujemy więc jak nigdy wcześniej upragnionej łaski Bożego miłosierdzia, pragniemy przejść z Chrystusem ze śmierci do życia, doznać choćby wyciszonej, przeżywanej…

Czytaj dalej

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO ( Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, t. 2, Katowice 2010, nr. 1347-1350)  Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:  Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.  Wszyscy odpowiadają:  Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.  Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 1 Tes 5, 16-18:  Zawsze się radujcie.  Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.  Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Albo: Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?  Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.  Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to…

Czytaj dalej

Instrl.dz. PE/229/2020 Instrukcja dotycząca obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Sacrum w czasie epidemii   Mając na uwadze Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów W czasie Covid-19, z 19 marca br. oraz Wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach, z 21 marca br., biorąc pod uwagę obecną sytuację sanitarną w Polsce, przekazuję Księżom Kapelanom niniejszą instrukcję dotyczącą obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Sacrum na czas epidemii. Kościół Powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji z powodu pandemii. Pierwszy raz od wielu wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez udziału wiernych. Polecam Księżom Kapelanom, aby sprawowali misteria Triduum Sacrum bez  udziału ludu Bożego. Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego nie jest nakazane. W związku z tym nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się z popełnieniem grzechu. Zachęcam usilnie wiernych do uczestnictwa w Triduum Paschalnym za pośrednictwem telewizji, radia i internetu oraz do…

Czytaj dalej

10/167