Archiwa kategorii: Ogłoszenia

Od 4 maja w świątyniach 1 osoba na 15 m2, od 15 maja można zorganizować na zewnątrz imprezę okolicznościową do 25 osób, od 29 maja – wesela czy komunie mogą się odbywać w lokalu, ale liczba uczestników nie może przekraczać 50 osób. Rząd zapowiedział nowe poluzowanie obostrzeń. Do tej pory w świątyni na nabożeństwie mogła przebywać jedna osoba na 20 m2, od 4 maja więcej osób będzie mogło wejść do kościoła. Nowy limit to 1 osoba na 15 m2. Rząd rekomenduje też odprawianie ceremonii na świeżym powietrzu. W połowie maja zmieniają się także zasady organizowania imprez okolicznościowych. Od 15 maja na zewnątrz budynku będzie można zorganizować wesele czy komunię, ale z limitem 25 osób. Oczywiście obowiązuje ścisły reżim sanitarny – m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik (regulacje takie same jak w przypadku gastronomii zewnętrznej) Od 29 maja imprezy okolicznościowe będą mogły się odbywać wewnątrz lokali,…

Czytaj dalej

Czcigodny Księże Kapelanie, 29 grudnia 2020 roku Chorwację nawiedziło silne trzęsienie ziemi. W wyniku kataklizmu zginęło siedem osób, a tysiące zostało pozbawionych dachu nad głową. 6 stycznia 2021 roku doszło w tym regionie do kolejnych wstrząsów. Odpowiadając na prośbę Caritas Chorwacji, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ks. abp Stanisław Gądecki, ogłosił niedzielę 24 stycznia „Dniem solidarności z Chorwacją”. Tego dnia w polskich kościołach będą zbierane datki na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji. Ordynariat Polowy włączy się w tym dniu do tej szlachetnej inicjatywy poprzez modlitwę za poszkodowanych podczas każdej Mszy Świętej oraz przeprowadzenie w parafiach zbiórki pieniężnej do puszek. Zachęcam, aby informacja o planowanej zbiórce została dołączona do ogłoszeń parafialnych w najbliższą niedzielę, tj. 17 stycznia 2021 r. Zebrane ofiary proszę przekazać do dnia 31 stycznia 2021 roku na konto Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Nr rachunku bankowego: 42 1240 1138 1111 0000 0209 5558 z dopiskiem Chorwacja. Z wyrazami szacunku bp Józef Guzdek L.dz. PE/39/2021…

Czytaj dalej

Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. W związku z pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret w tej sprawie. Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu…

Czytaj dalej

Za kilka dni będziemy obchodzić 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, która przypomni nam bohaterską postawę powstańców oraz ofiarną pomoc i wsparcie mieszkańców Stolicy. Głównym motywem podjęcia walki było dążenie do odzyskania niepodległości i wzięcie w swoje ręce odpowiedzialności za przyszłość narodu i państwa polskiego. 63 dni walki stały się powodem zdumienia dla wszystkich państw naszego kontynentu i głośnym krzykiem o wolność i niezależność, jaki rozległ się w okupowanej Europie. Wspominając tamten zryw sprzed 76 lat, oddajmy hołd wszystkim uczestnikom Powstania Warszawskiego, a także mieszkańcom stolicy, którzy wspierali żołnierzy walczących o godność, dobro i sprawiedliwość. Pragnę zachęcić wszystkich do modlitwy w intencji poległych i zmarłych Powstańców Warszawskich oraz mieszkańców Warszawy. W katedrze polowej 31 sierpnia br., o godz. 18.00 odprawię Mszę św., w rygorze obowiązujących zasad sanitarnych. Na stronie internetowej Ordynariatu Polowego będzie przeprowadzona transmisja on line. Zapraszam do łączności duchowej oraz indywidualnej i rodzinnej modlitwy. Księży kapelanów zobowiązuję, aby 1…

Czytaj dalej

PRZESŁANIE BISKUPA POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO JÓZEFA GUZDKA Z OKAZJI 76. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO   Za kilka dni będziemy obchodzić 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, która przypomni nam bohaterską postawę powstańców oraz ofiarną pomoc i wsparcie mieszkańców Stolicy. Głównym motywem podjęcia walki było dążenie do odzyskania niepodległości i wzięcie w swoje ręce odpowiedzialności za przyszłość narodu i państwa polskiego. 63 dni walki stały się powodem zdumienia dla wszystkich państw naszego kontynentu i głośnym krzykiem o wolność i niezależność, jaki rozległ się w okupowanej Europie. Wspominając tamten zryw sprzed 76 lat, oddajmy hołd wszystkim uczestnikom Powstania Warszawskiego, a także mieszkańcom stolicy, którzy wspierali żołnierzy walczących o godność, dobro i sprawiedliwość. Pragnę zachęcić wszystkich do modlitwy w intencji poległych i zmarłych Powstańców Warszawskich oraz mieszkańców Warszawy. W katedrze polowej 31 sierpnia br., o godz. 18.00 odprawię Mszę św., w rygorze obowiązujących zasad sanitarnych. Na stronie internetowej Ordynariatu Polowego będzie przeprowadzona transmisja on…

Czytaj dalej

Warszawa, 13 maja 2020 r.   PE/322/2020   Czcigodni Księża Kapelani, Drodzy Wierni Ordynariatu Polowego, Wkrótce, bo już 18 maja br., będziemy obchodzić setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Cała nasza Ojczyzna ma powód do dumy i zarazem zobowiązanie do składania Bogu dziękczynienia za jego życie i posługę. Ordynariat Polowy ma jeszcze dodatkowe powody, aby uczcić i upamiętnić ten jubileusz. Jan Paweł II był synem oficera Wojska Polskiego – i jak napisałem we wstępie do okolicznościowej publikacji (Święty Jan Paweł II syn oficera Wojska Polskiego) „zapewne ten fakt tłumaczy jego wielkie zrozumienie dla ludzi w mundurach, częste z nimi spotkania oraz szczególny sentyment do Wojska Polskiego”. Dlatego zwracam się z apelem do Księży Kapelanów, aby podczas Mszy św. 17 maja br. odczytali List Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II a także dodali okolicznościowe wezwanie w modlitwie powszechnej. Zachęcam także…

Czytaj dalej

Warszawa, 16 maja 2020 r.   L.dz. PE/333/2020 Wytyczne w sprawach liturgicznych i duszpasterskich w okresie kolejnych faz pandemii w naszym kraju Sytuacja epidemiczna w naszym kraju nieustannie się zmienia, co powoduje zmianę zarządzeń regulujących postępowanie mieszkańców w trosce o ich życie i zdrowie. Dotyczą one także kościołów, kaplic, pomieszczeń duszpasterskich oraz cmentarzy. Ponieważ następują kolejne, zdecydowane fazy odmrażania nie tylko polskiej gospodarki, ale także życia kulturalnego i społecznego, zwracam się z gorącą prośbą o dostosowanie do tych zmian zakresu i form posługi duszpasterskiej. Szerzej należy otworzyć kościoły i kaplice, respektując wydane zarządzenia w sprawie ilości osób w przestrzeniach sakralnych. Dyspensa od obowiązku niedzielnej Mszy Świętej pozostaje w mocy, gdyż wielu wiernych nadal nie może udać się do świątyni z powodów różnych ograniczeń. Jednocześnie zachęcam wiernych, aby w miarę możliwości powrócili do bezpośredniego uczestnictwa w Eucharystii i przyjmowania Komunii Świętej, także w dni powszednie. Kapelanom, którzy transmitują Mszę św. online, pragnę przypomnieć,…

Czytaj dalej

Boże, Ojcze Wszechmogący, bogaty w Miłosierdzie, bądź uwielbiony w tajemnicy Twojej Miłości, objawionej przez Syna w Duchu Świętym. Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata. Dziękujemy Ci za Twoją ofiarną miłość, która w tajemnicy Ukrzyżowania i Zmartwychwstania stała się miłością zwycięską. Duchu Święty, Duchu Prawdy, miłości, mocy i świadectwa, prowadź nas. Gdy zbliża się 100. rocznica Cudu Nad Wisłą – który w sierpniu 1920 roku za przyczyną Najświętszej Maryi Panny ocalił naszą Ojczyznę i cywilizację europejską od bolszewickiego panowania – my, Pasterze Kościoła w Polsce, podobnie jak nasi Poprzednicy przybywamy na Jasną Górę. To tutaj od pokoleń uczymy się, że królowanie Chrystusa, a wraz z Nim Maryi, Królowej Polski, obejmuje w sposób szczególny również służbę Narodowi. Tutaj – na Jasnej Górze – uświadamiamy sobie wyraźniej odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo na polskiej ziemi. Potrzebę wspólnej troski wszystkich warstw społecznych nie tylko za materialne, ale także za duchowe dobro naszej Ojczyzny. W tym szczególnym…

Czytaj dalej

Warszawa, 20 kwietnia 2020 r. l.dz. PE/276/2020 Wskazania Biskupa Polowego dla Wiernych i Kapelanów Ordynariatu Polowego dotyczące spraw duszpasterskich w okresie epidemii Warszawa, 20 kwietnia 2020 r. Biorąc pod uwagę nowe rozporządzenia władz państwowych, kieruję do wiernych i kapelanów Ordynariatu Polowego poniższe wskazania duszpasterskie i prawne: Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych, z dniem 20 kwietnia 2020 roku ulega zmianie przepis określający liczbę osób uczestniczących w liturgii. W trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego może znajdować się 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny. Polecam podanie do publicznej wiadomości liczby wiernych, którzy mogą uczestniczyć w liturgii w danym kościele lub kaplicy (np. w gablocie parafialnej, na drzwiach kościoła, na stronie internetowej parafii). Na cmentarzu może znajdować się nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących…

Czytaj dalej

10/170